Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 331 - 334 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.34087/cbusbed.689854 İndeks Tarihi: 15-06-2021

Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi

Öz:
Giriş ve Amaç: İnsizyonel herni, hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek ciddi bir komplikasyon oluptüm ameliyatlardan sonra görülebilir. İnsidansı, böbrek naklinden sonra % 1 ile 5 arasındadır. Bu retrospektifçalışmanın amacı, böbrek nakli sonrası alıcı hastalarda gelişen insizyonel hernilerin değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntemler: Nisan 2014- Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp FakültesiHastanesi Organ Nakli Bölümü'nde, böbrek nakli yapılan 150 hasta retrospektif olarak incelendi. İnsizyonel herni 7(%4,7) hastada saptandı. Bu hastaların demografik ve klinik özellikleri, predispozan faktörleri ve cerrahi sonuçlarıdeğerlendirildi.Bulgular: Böbrek nakli sonrası insizyonel herni saptanan hastaların yaş ortalaması 61±3,2 yıldı. Bu hastaların 5’i(%71,4) erkekti. Hastaların ortalama Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 34,8±2,1 kilogram/ metrekare (kg/m2) idi.Hastalardan 5’inde (%71,4) Diabetus Mellitus vardı. Hastalardan 5’inde (%71,4) yara yeri enfeksiyonu mevcuttu.Tüm hastalar prolene mesh greft ile onarıldı (açık-onlay tekniği ile). Otuz dokuz (14-60) aylık takipte komplikasyonve nüks görülmedi.Sonuç: Risk grubunda yaşlı, obez, diyabetik ve ameliyat sonrası yara yeri infeksiyonu gelişen hastalar vardı. Böbreknakli sonrası gelişen insizyonel hernilerin erken tanı ve tedavisi için özellikle bu hasta gruplarına dikkat edilmesigerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelime:

Incisional Hernia in Kidney Transplant Recipients: A Single Center Experience

Öz:
Objective: An incisional hernia is a serious complication that can negatively affect patients quality of life and can be seen after all operations. Its incidence is between 1 and 5% after kidney transplantation. The aim of this retrospective study has been to evaluate the incisional hernias developing in recipient patients after kidney transplantation. Materials and Methods: Between April 2014 and April 2019, 150 patients who underwent kidney transplantation at Istanbul Medipol University Medical Faculty Organ Transplant Department were retrospectively analyzed. The incisional hernia was detected in 7 (4.7%) patients. Demographic and clinical features, predisposing factors and surgical results of these patients were evaluated. Results: The mean age of patients with an incisional hernia after kidney transplantation was 61 ± 3.2 years. Five of these patients (71.4%) were male. The mean Body Mass Index (BMI) of the patients was 34.8 ± 2.1 kilograms / square meter (kg / m2 ). Diabetes Mellitus was present in 5 patients (71.4%). Wound infection was present in 5 (71.4%). All patients were repaired with a prolene mesh graft (open onlay technique). No complication and recurrence was observed in the thirty-nine (14-60) months follow-up. Conclusions: There were elderly, obese, diabetic and postoperative wound infection patients in the risk group. We think, attention must be paid especially in these patient groups for the early diagnosis and treatment of incisional hernias develop after liver transplantation
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Hidalgo, MP, Ferrero, EH, Ortiz, MA et al, Incisional hernia in patients at risk: can it be prevented? Hernia, 2011, 15, 371-375.
 • 2. Smith, CT, Katz, MG, Foley, D et al, Incidence and risk factors of incisional hernia formation following abdominal organ transplantation, Surgical Endoscopy, 2015, 29, 398-404.
 • 3.Yahchouchy-Chouillard, E, Aura, T, Picone, O et al, Incisional hernias Related risk factors, Digestive Surgery, 2003, 20, 3-9.
 • 4. Forbes, SS, Eskicioglu, C, McLeod, RS et al, Metaanalysis of randomized controlled trials comparing open and laparoscopic ventral and incisional hernia repair with mesh, British Journal of Surgery, 2009, 96, 851-858.
 • 5. Ooms, LS, Verhelst, J, Jeekel, J et al, Incidence, risk factors, and treatment of incisional hernia after kidney transplantation: an analysis of 1,564 consecutive patients, Surgery, 2016, 159, 1407-1411.
 • 6. Dean, PG, Lund, WJ, Larson, TS et al, Wound-healing complications after kidney transplantation: a prospective, randomized comparison of sirolimus and tacrolimus, Transplantation, 2004, 77, 1555-1561.
 • 7. Durinka, JB, Parsikia, A, Karipineni, F et al, Association between delayed graft function and incisional hernia after renal transplant, Experimental and Clinical Transplantation, 2017, 15, 27-33.
 • 8. Valente, JF, Hricik, D, Weigel, K et al, Comparison of sirolimus vs. mycophenolate mofetil on surgical complications and wound healing in adult kidney transplantation, American Journal of Transplantation 2003, 3, 1128-1134.
 • 9. Moris, D, Bokos, J, Vailas, M et al, Renal paratransplant hernia revealed: a review of the literatüre, Hernia, 2017, 21, 363-367.
 • 10. Petro, CC, Orenstein, SB, Criss, CN et al, Transversus abdominis muscle release for repair of complex incisional hernias in kidney transplant recipients, American Journal of Surgery, 2015, 210, 334- 39.
 • 11. Kieszek, R, Wszola, M, Domagała, P et al, Current trends in the treatment of incisional hernia in patients after kidney transplantation, Polski Merkuriusz Lekarski, 2010, 29, 50-53.
 • 12. Mahdavi, R, Mehrabi, M, Incisional hernia after renal transplantation and its repair with propylene mesh, Urology Journal, 2004, 1, 259- 262.
 • 13. Chang, EI, Galvez, MG, Padilla, BE et al, Ten-year retrospective analysis of incisional herniorrhaphy following renal transplantation, Archives of Surgery 2011, 146: 21-25.
 • 14. Li, EN, Silverman, RP, Goldberg, NH, Incisional hernia repair in renal transplantation patients, Hernia, 2005, 9, 231-237.
 • 15. Varga, M, Matia, I, Kucera, M et al. Polypropylene mesh repair of incisional hernia after kidney transplantation: single-center experience and review of the literatüre, Annals of Transplantation 2011, 16, 121-125.
APA Ertugrul G, Uludag Yanaral T (2020). Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. , 331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
Chicago Ertugrul Gokhan,Uludag Yanaral Tumay Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. (2020): 331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
MLA Ertugrul Gokhan,Uludag Yanaral Tumay Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. , 2020, ss.331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
AMA Ertugrul G,Uludag Yanaral T Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. . 2020; 331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
Vancouver Ertugrul G,Uludag Yanaral T Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. . 2020; 331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
IEEE Ertugrul G,Uludag Yanaral T "Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi." , ss.331 - 334, 2020. 10.34087/cbusbed.689854
ISNAD Ertugrul, Gokhan - Uludag Yanaral, Tumay. "Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi". (2020), 331-334. https://doi.org/10.34087/cbusbed.689854
APA Ertugrul G, Uludag Yanaral T (2020). Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(3), 331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
Chicago Ertugrul Gokhan,Uludag Yanaral Tumay Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7, no.3 (2020): 331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
MLA Ertugrul Gokhan,Uludag Yanaral Tumay Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, 2020, ss.331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
AMA Ertugrul G,Uludag Yanaral T Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 7(3): 331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
Vancouver Ertugrul G,Uludag Yanaral T Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 7(3): 331 - 334. 10.34087/cbusbed.689854
IEEE Ertugrul G,Uludag Yanaral T "Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi." Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7, ss.331 - 334, 2020. 10.34087/cbusbed.689854
ISNAD Ertugrul, Gokhan - Uludag Yanaral, Tumay. "Böbrek Nakli Alıcılarında İnsizyonel Herni: Tek Merkez Deneyimi". Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7/3 (2020), 331-334. https://doi.org/10.34087/cbusbed.689854