Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 150 - 154 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.47572/muskutd.792006 İndeks Tarihi: 15-06-2021

Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler

Öz:
Çalışmamızın amacı dijital sinir onarımı sonrası başarınınobjektif olarak değerlendirilmesi ve başarıyı etkileyen faktörlerinincelenmesidir. Çalışmaya 3 yıllık bir süre içinde tedavi edilen vekontrole gelen 51 hastadaki 73 dijital sinir onarımı retrospektifolarak dahil edilmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, mesleği,dominant eli, yaralanan dijital sinirin lokalizasyonu, yaralanmaile ameliyat arasında geçen süre, sinir yaralanmasına eşlik edendiğer el yaralanmaları, yaralanma tipi ve sigara içme alışkanlıklarıkayıt edilmiştir. İyileşmenin değerlendirilmesinde birincil olarakiki nokta diskriminasyon testi kullanılmış bunun yanındamonofilament, diyapazon, ten, kavrama ve çimdikleme testleri deuygulanmıştır. Çalışmamızda sinir onarımlarının %84.9’unda ikinokta diskriminasyon testine göre iyi ve çok iyi olarakdeğerlendirilmiştir. Monofilament testine göre %72.6 normal veazalmış hafif dokunma olarak bulunmuştur. Diyapazon testindepozitiflik oranı %89 iken ten testine göre hastaların %86.3’üistenen seviyede idi. Yaş, sigara kullanımı, yaralanma tipi veduyusal iyileşme arasında negatif bir ilişki vardı. Dijital sinirtamirleri yüksek iyileşme potansiyeli ile tatminkâr sonuçlarvermektedir. Hastanın yaşı, sigara kullanımını ve yaralanma tipidijital sinir tamir sonuçlarını kötü olarak etkilemekle birlikte, yaşdışında kalan epidemiyolojik özellikler, ameliyatta kadar geçensüre, takip süresi, eşlik eden diğer el yaralanmaları veyaralanmanın olduğu parmak iyileşme üzerine anlamlı bir etkiyesahip değildir.
Anahtar Kelime:

Digital Nerve Repair Results and Affecting Factors

Öz:
The aim of this study is to evaluate the success of the digital nerve repair and to examine the factors affecting recovery. Seventy-three digital nerve repairs in 51 patients who were treated over a 3-year period were retrospectively included in the study. Patients' age, gender, profession, dominant hand, localization of the injured digital nerve, the time between injury and surgery, other hand injuries accompanying nerve injury, injury type and smoking habits were recorded. In the evaluation of the nerve recovery, two point discrimination test was used primarily, besides monoflament, tuning fork, skin, grip and pinch tests were also applied. In this study, 84.9% of nerve repairs were evaluated as good and very good according to the two-point discrimination test. According to the monoflament test, 72.6% was normal and decreased light touch. The positivity rate in the tuning fork test was 89% and according to the skin test, 86.3% of the patients were at the desired level. There was a negative relationship between age, smoking, injury type, and sensory recovery. Digital nerve repairs provide satisfactory results with high healing potential. Patient age, smoking, and type of injury negatively affect digital nerve repair results. Epidemiological features other than age, time to surgery, follow-up time and other accompanying hand injuries do not have a significant effect on healing.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Lohmeyer JA, Sommer B, Siemers F, Mailänder P. Nerve injuries of the upper extremity-expected outcome and clinical examination. Plast Surg Nurs. 2009;29(2):88-93.
 • 2. Herndon JH. Neuromas. In: Green DP. Green’s Operative Hand Surgery. 1988; 1405-1423. 4th Ed. New York: Churcill-Livingstone.
 • 3. Pedretti LW, Early MB. Occupational therapy practice skills for physical dysfunction, 5th Ed. St. Louis: Mosby, 2001.
 • 4. Efstathopoulos D, Gerostathopoulos N, Misitzis D, Bouchlis G, Anagnostou S, Daoutis NK. Clinical assessment of primary digital nerve repair. Acta Orthop Scand Suppl. 1995;264(23):45–7.
 • 5. Bulut T, Akgun U, Ozcan C, Unver B, Sener M. Inter- and intra-tester reliability of sensibility testing in digital nerve repair. J Hand Surg Eur Vol. 2016;41(6):621-3.
 • 6. Young L, Wray RC, Weeks PM. A randomized prospective comparison of fascicular and epineural digital nerve repairs. Plast Reconstr Surg. 1981;68(1):89-93.
 • 7. Calcagnotto GN, Braga Silva J. The treatment of digital nerve defects by the technique of vein conduit with nerve segment. A randomized prospective study. Chir Main. 2006;25(3- 4):126-30.
 • 8. Wang WZ, Crain GM, Baylis W, Tsai TM. Outcome of digital nerve injuries in adults. J Hand Surg Am. 1996;21(1):138-43.
 • 9. Weinzweig N, Chin G, Mead M, et al. Recovery of sensibility after digital neurorrhaphy: a clinical investigation of prognostic factors. Ann Plast Surg. 2000;44(6):610-7.
 • 10. Cheng AS, Hung L, Wong JM, Lau H, Chan J. A prospective study of early tactile stimulation after digital nerve repair. Clin Orthop Relat Res. 2001;(384):169-75.
 • 11. Kallio PK. The results of secondary repair of 254 digital nerves.J Hand Surg Br. 1993;18(3):327-30.
 • 12. Dellon AL, Mackinnon SE, Crosby PM. Reliability of twopoint discrimination measurements. J Hand Surg Am. 1987;12(5):693-6.
 • 13. Mailänder P, Berger A, Schaller E, Ruhe K. Results of primary nerve repair in the upper extremity. Microsurgery. 1989;10(2):147-50.
 • 14. Novak CB, Mackinnon SE, Kelly L. Correlation of two-point discrimination and hand function following median nerve injury. Ann Plast Surg. 1993;31(6):495-8.
 • 15. Efstathopoulos D, Gerostathopoulos N, Misitzis D, Bouchlis G, Anagnostou S, Daoutis NK. Clinical assessment of primary digital nerve repair. Acta Orthop Scand Suppl. 1995;264:45-7.
 • 16. Altissimi M, Mancini GB, Azzarà A. Results of primary repair of digital nerves. J Hand Surg Br. 1991;16(5):546-7.
 • 17. Chaise F, Friol JP, Gaisne E. Results of emergency repair of wounds of palmar collateral nerves of the fingers. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot. 1993;79(5):393-7.
 • 18. Risitano G, Cavallaro G, Merrino T, Coppolino S, Ruggeri F. Clinical results and thoughts on sensory nerve repair by autologous vein graft in emergency hand reconstruction. Chir Main. 2002;21(3):194-7.
 • 19. Sullivan DJ. Results of digital neurorrhaphy in adults. J Hand Surg Br. 1985;10(1):41-4.
 • 20. Mermans JF, Franssen BB, Serroyen J, Van der Hulst RR. Digital nerve injuries: a review of predictors of sensory recovery after microsurgical digital nerve repair. Hand (N Y). 2012;7(3):233-41.
 • 21. al-Ghazal SK, McKiernan M, Khan K, McCann J. Results of clinical assessment after primary digital nerve repair. J Hand Surg Br. 1994;19(2):255-7.
 • 22. Berger A, Millesi H. Nerve Grafting. Clin Orthop Relat Res. 1978;(133):49-55.
 • 23. Rinker B, Liau JY. A prospective randomized study comparing woven polyglycolic acid and autogenous vein conduits for reconstruction of digital nerve gaps. J Hand Surg Am. 2011;36(5):775-81.
 • 24. Portincasa A, Gozzo G, Parisi D, et al. Microsurgical treatment of injury to peripheral nerves in upper and lower limbs: a critical review of the last 8 years. Microsurgery. 2007;27(5):455-62.
 • 25. Rinker B, Fink BF, Barry NG, et al. The effect of cigarette smoking on functional recovery following peripheral nerve ischemia/reperfusion injury. Microsurgery. 2011;31(1):59- 65.
 • 26. Segalman KA, Cook PA, Wang BH, Theisen L. Digital neurorrhaphy after the age of 60 years. J Reconstr Microsurg. 2001;17(2):85-8.
 • 27. Seddon H. Surgical Disorders of Peripheral Nerve. 2nd Ed. London: Churchill Livingstones, 1975.
 • 28. Birch R. Primary and Secondary Repair of Divided Peripheral Nerves. Smith Operative Surgery; The Hand .4th Ed. London: Butterworhts, 1984.
 • 29. Weber RA, Breidenbach WC, Brown RE, Jabaley ME, Mass DP. A randomized prospective study of polyglycolic acid conduits for digital nerve reconstruction in humans. Plast Reconstr Surg. 2000;106(5):1036-45.
 • 30. Walton RL, Brown RE, Matory WE Jr, Borah GL, Dolph JL. Autogenous vein graft repair of digital nerve defects in the finger: a retrospective clinical study. Plast Reconstr Surg. 1989;84(6):944-52.
APA çatal b (2020). Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. , 150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
Chicago çatal bilgehan Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. (2020): 150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
MLA çatal bilgehan Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. , 2020, ss.150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
AMA çatal b Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. . 2020; 150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
Vancouver çatal b Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. . 2020; 150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
IEEE çatal b "Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler." , ss.150 - 154, 2020. 10.47572/muskutd.792006
ISNAD çatal, bilgehan. "Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler". (2020), 150-154. https://doi.org/10.47572/muskutd.792006
APA çatal b (2020). Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 7(3), 150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
Chicago çatal bilgehan Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 7, no.3 (2020): 150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
MLA çatal bilgehan Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.7, no.3, 2020, ss.150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
AMA çatal b Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2020; 7(3): 150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
Vancouver çatal b Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi. 2020; 7(3): 150 - 154. 10.47572/muskutd.792006
IEEE çatal b "Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler." Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 7, ss.150 - 154, 2020. 10.47572/muskutd.792006
ISNAD çatal, bilgehan. "Dijital Sinir Tamir Sonuçları ve Etkileyen Faktörler". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi 7/3 (2020), 150-154. https://doi.org/10.47572/muskutd.792006