Yıl: 2021 Cilt: 23 Sayı: 67 Sayfa Aralığı: 71 - 80 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21205/deufmd.2021236706 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma

Öz:
Bu çalışmada, Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi (ÇB-ARP) ele alınmıştır. Günlük hayattamarketler, firmalar ve kurumlar bazı ürünleri müşterilerine teslim ederken ya da belirli noktalardantoplarken, bu ürünleri araç içinde farklı bölmelere koymaları gerekmektedir. Bazı ürünlerin odasıcaklığında, bazılarının soğuk olarak taşınması gerekmektedir. Bazı atıkların, kimyasal ürünlerin yada yakıtların diğer ürünlerle karıştırılmadan taşınması gerekmektedir. Bu yüzden dağıtım ya datoplama yapan araç filosundaki her bir aracın birden fazla bölmeye sahip olması ve dağıtılan ya datoplanan ürünlerin ilgili bölmelerde taşınması gerekmektedir. Bu makalede çalışılan ÇB-ARP, bir, ikive üç bölmeli araç senaryoları dahilinde ayrı ayrı ele alınmıştır. Çözüm yöntemi olarak melez birGenetik Algoritma (GA) kullanılmış ve bu algoritma Araç Rotalama Problemi (ARP) literatüründesıklıkla kullanılan bir problem örnek seti üzerinde uygulanmıştır. Sonuç olarak bu çalışmadaki ÇBARPmodeli için yeni referans sonuçları üretilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.
Anahtar Kelime:

A Hybrid Genetic Algorithm for Multi-Compartment Vehicle Routing Problem

Öz:
In this study, a Multi-Compartment Vehicle Routing Problem (MC-VRP) was studied. In daily life, markets, companies and organizations need to load their certain products into different compartments in vehicles during the delivery or collecting of these products. Some of the products need to be carried in cold temperature while others in ambient temperature. Some wastes, chemical products or fuel types need to be transported in the same vehicle separately. Therefore, the transportation fleet must have vehicles with separate compartments and the different products must be either delivered or collected in related compartments of these vehicles. The MC-VRP studied in this paper was taken into consideration with three scenarios of vehicles with one-, two-, or threecompartments. As the solution method, a hybrid Genetic Algorithm (GA) was used and applied on a well-known problem instance set in Vehicle Routing Problem (VRP) literature. As a result, new benchmark results were obtained for the version of MC-VRP in this study and these results were evaluated.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • [1] Christofides, N., Mingozzi, A., and Toth, P., “The Vehicle Routing Problem,” Rev. française d’automatique, informatique, Rech. opérationnelle. Rech. opérationnelle, vol. 10, 1979, doi: 10.1051/ro/197610V100551.
 • [2] El Fallahi, A., Prins, C., and Wolfler Calvo, R., “A memetic algorithm and a tabu search for the multi-compartment vehicle routing problem,” Comput. Oper. Res., vol. 35, no. 5, pp. 1725–1741, 2008, doi: 10.1016/j.cor.2006.10.006.
 • [3] Christofides, N. and Eilon, S., “An Algorithm for the Vehicle-Dispatching Problem,” OR, vol. 20, no. 3, p. 309, 1969, doi: 10.2307/3008733.
 • [4] Mendoza, J. E., Castanier, B., Guéret, C., Medaglia, A. L., and Velasco, N., “A memetic algorithm for the multi-compartment vehicle routing problem with stochastic demands,” Comput. Oper. Res., vol. 37, no. 11, pp. 1886–1898, 2010, doi: 10.1016/j.cor.2009.06.015.
 • [5] Reed, M., Yiannakou, A., and Evering, R., “An ant colony algorithm for the multi-compartment vehicle routing problem,” Appl. Soft Comput. J., vol. 15, pp. 169–176, 2014, doi: 10.1016/j.asoc.2013.10.017.
 • [6] Goodson, J. C., “A priori policy evaluation and cyclic-order-based simulated annealing for the multi-compartment vehicle routing problem with stochastic demands,” Eur. J. Oper. Res., vol. 241, no. 2, pp. 361–369, 2015, doi: 10.1016/j.ejor.2014.09.031.
 • [7] Abdulkader, M. M. S., Gajpal, Y., and Elmekkawy, T. Y., “Hybridized ant colony algorithm for the Multi Compartment Vehicle Routing Problem,” Appl. Soft Comput. J., vol. 37, pp. 196–203, 2015, doi: 10.1016/j.asoc.2015.08.020.
 • [8] Henke, T., Speranza, M. G., and Wäscher, G., “The multi-compartment vehicle routing problem with flexible compartment sizes,” Eur. J. Oper. Res., vol. 246, no. 3, pp. 730–743, 2015, doi: 10.1016/j.ejor.2015.05.020.
 • [9] Hübner, A. and Ostermeier, M., “A multicompartment vehicle routing problem with loading and unloading costs,” Transp. Sci., vol. 53, no. 1, pp. 282–300, 2019, doi: 10.1287/trsc.2017.0775.
 • [10] Chen, L., Liu, Y., and Langevin, A., “A multicompartment vehicle routing problem in coldchain distribution,” Comput. Oper. Res., vol. 111, pp. 58–66, 2019, doi: 10.1016/j.cor.2019.06.001.
 • [11] Chen, J. and Shi, J., “A multi-compartment vehicle routing problem with time windows for urban distribution – A comparison study on particle swarm optimization algorithms,” Comput. Ind. Eng., 2019, doi: 10.1016/j.cie.2019.05.008.
 • [12] Solomon, M. M., “Algorithms for the Vehicle Routing And Scheduling Problems with Time Window Constraints,” Oper. Res., vol. 35, no. 2, pp. 254–265, 1987, doi: 10.1287/opre.35.2.254.
 • [13] Kaabachi, I., Yahyaoui, H., Krichen, S., and Dekdouk, A., “Measuring and evaluating hybrid metaheuristics for solving the multicompartment vehicle routing problem,” Meas. J. Int. Meas. Confed., 2019, doi: 10.1016/j.measurement.2019.04.019.
 • [14] Wang, L., Kinable, J., and van Woensel, T., “The fuel replenishment problem: A split-delivery multi-compartment vehicle routing problem with multiple trips,” Comput. Oper. Res., vol. 118, 2020, doi: 10.1016/j.cor.2020.104904.
 • [15] Eshtehadi, R., Demir, E., and Huang, Y., “Solving the vehicle routing problem with multicompartment vehicles for city logistics,” Comput. Oper. Res., vol. 115, 2020, doi: 10.1016/j.cor.2019.104859.
 • [16] Clarke, G. and Wright, J. W., “Scheduling of Vehicles from a Central Depot to a Number of Delivery Points,” Oper. Res., vol. 12, no. 4, pp. 568–581, 1964, doi: 10.1287/opre.12.4.568.
 • [17] Prins, C., Labadi, N., and Reghioui, M., “Tour splitting algorithms for vehicle routing problems,” Int. J. Prod. Res., vol. 47, no. 2, pp. 507–535, 2009, doi: 10.1080/00207540802426599.
 • [18] Gillett, B. E. and Miller, L. R., “A Heuristic Algorithm for the Vehicle-Dispatch Problem,” Oper. Res., 1974, doi: 10.1287/opre.22.2.340.
 • [19] Croes, G. A., “A Method for Solving Traveling- Salesman Problems,” Oper. Res., vol. 6, no. 6, pp. 791–812, 1958, doi: 10.1287/opre.6.6.791.
 • [20] Goldberg, D. E. and Lingle, R. J., “Alleles, Loci and the Traveling Salesman Problem,” in Proceedings of the 1st International Conference on Genetic Algorithms, 1985, pp. 154–159, [Online]. Available: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=645511.657 095.
APA Erdoğdu K (2021). Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. , 71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
Chicago Erdoğdu Kazım Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. (2021): 71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
MLA Erdoğdu Kazım Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. , 2021, ss.71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
AMA Erdoğdu K Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. . 2021; 71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
Vancouver Erdoğdu K Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. . 2021; 71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
IEEE Erdoğdu K "Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma." , ss.71 - 80, 2021. 10.21205/deufmd.2021236706
ISNAD Erdoğdu, Kazım. "Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma". (2021), 71-80. https://doi.org/10.21205/deufmd.2021236706
APA Erdoğdu K (2021). Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 23(67), 71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
Chicago Erdoğdu Kazım Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 23, no.67 (2021): 71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
MLA Erdoğdu Kazım Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.23, no.67, 2021, ss.71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
AMA Erdoğdu K Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2021; 23(67): 71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
Vancouver Erdoğdu K Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi. 2021; 23(67): 71 - 80. 10.21205/deufmd.2021236706
IEEE Erdoğdu K "Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma." Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 23, ss.71 - 80, 2021. 10.21205/deufmd.2021236706
ISNAD Erdoğdu, Kazım. "Çok Bölmeli Araç Rotalama Problemi için Bir Melez Genetik Algoritma". Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi 23/67 (2021), 71-80. https://doi.org/10.21205/deufmd.2021236706