Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli

Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1094 - 1105 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35193/bseufbd.741729

Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli

Öz:
Günümüzde güneş enerjisi, enerji alt yapısının sağlanmasında vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. Yerleşim yerlerinde bulunan bina çatılarının güneş enerjisi potansiyelinin tahmin edilebilmesi bu enerjinin etkin kullanılabilmesi için önemlidir. Günümüzde yapay zeka algoritmalarındaki gelişmeler sayesinde bu gibi işlerbilgisayarlar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada ise yapay zeka algoritmalarının en gelişmişi olan derin öğrenme mimarilerinden faydalanarak bir çözüm önerilmektedir. Bu çalışmada bina çatılarının semantik bölütlenmesi için az parametreye sahip Roof-KSA adı verilen Konvolüsyonel Sinir Ağı modeli önerilmiştir. Semantik bölütleme işlemi için toplamda 3400 adet 224×224×3 piksel boyutlarında uydu görüntülerinden yararlanılmıştır. Roof-KSA modeli toplam 10 katmana ve 104,450 adet güncellenebilen parametreye sahiptir. Karşılaştırmalı analiz kapsamında Roof-KSA modeli kullanılan U-Net modellerine göre oldukça az parametreye sahiptir. Ayrıca Roof-KSA modeli 0.91404 küresel doğruluk oranı, 0.73092 ortalama doğruluk oranı, 0.65537 ortalama eşleşmiş bölge oranı, 0.84918 ağırlıklandırılmış eşleşmiş bölge oranı ve 0.67244 ortalama BF skoru ile ön plana çıkmaktadır. Elde edilen semantik bölütleme sonuçları dikkate alındığında Roof-KSA modelinin oldukça başarılı olduğu görülmektedi
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Deniz
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Makine
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Petrol
Fen > Mühendislik > Jeoloji
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Fen > Mühendislik > Polimer Bilimi
Fen > Mühendislik > Telekomünikasyon
Fen > Tıp > Biyofizik
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Fen > Tıp > Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Fen > Mühendislik > Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Nanobilim ve Nanoteknoloji
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Fen > Mühendislik > Enerji ve Yakıtlar
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Fen > Mühendislik > Metalürji Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Analitik
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Uygulamalı
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Tıbbi
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Organik
Fen > Temel Bilimler > Kimya, İnorganik ve Nükleer
Fen > Temel Bilimler > Mikroskopi
Fen > Temel Bilimler > Mineraloji
Fen > Temel Bilimler > Mantar Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Optik
Fen > Temel Bilimler > Kuş Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Termodinamik
Fen > Temel Bilimler > Taşınım
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Uygulamalı
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Matematik
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Nükleer
Fen > Temel Bilimler > İstatistik ve Olasılık
Fen > Ziraat > Tarımsal Ekonomi ve Politika
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Mühendislik > Denizcilik
Fen > Mühendislik > Savunma Bilimleri
Fen > Mühendislik > İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Hücre ve Doku Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Mimarlık
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Hava ve Uzay
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Kimya
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Jeoloji
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Seramik
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Tekstil
Fen > Mühendislik > Robotik
Fen > Tıp > Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Fen > Mühendislik > Jeokimya ve Jeofizik
Fen > Mühendislik > Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Fen > Tıp > Hücre Biyolojisi
Fen > Mühendislik > Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Fizikokimya
Fen > Tıp > Halk ve Çevre Sağlığı
Fen > Temel Bilimler > Parazitoloji
Fen > Temel Bilimler > Su Kaynakları
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Katı Hal
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Akışkanlar ve Plazma
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Partiküller ve Alanlar
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Eczacılık > Toksikoloji
Fen > Mühendislik > Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
Fen > Mühendislik > İnşaat Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
Fen > Mühendislik > İmalat Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Nükleer Bilim ve Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Biyotıp
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Fen > Mühendislik > Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Fen > Tıp > İmmünoloji
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Fizyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Temel Bilimler > Genetik ve Kalıtım
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
Fen > Eczacılık > Farmakoloji ve Eczacılık
Fen > Mühendislik > Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler

Roof-CNN: Convolutional Neural Network Model with Less Parameters for Semantic Segmentation of Buildings

Öz:
Today, solar energy has become an indispensable element in providing energy infrastructure. Estimating the solar energy potential of building roofs in residential areas is important for the effective use of this energy. Nowadays, thanks to the developments in artificial intelligence algorithms, these tasks are performed automatically by computers. In this study, a solution is proposed by using deep learning architectures, which are the most advanced artificial intelligence algorithms. Convolutional Neural Network model called Roof-KSA with less parameters was proposed for semantic segmentation of building roofs in this research. A total of 3400 satellite images in 224×224×3 pixels size were used for semantic segmentation. Roof-CNN model has a total of 10 layers and 104,450 updated parameters. Within the scope of comparative analysis, Roof-CNN model has less parameters compared to U-Net models. In addition, Roof-KSA model stands out with 0.91404 global accuracy, 0.73092 mean accuracy, 0.65537 mean intersection over union, 0.84918 weighted intersection over union and 0.67244 mean BF score. As a result, it is seen that Roof-CNN model is more successful in accordance with obtained semantic segmentation results.
Anahtar Kelime:

Konular:
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Elektrik ve Elektronik
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Deniz
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Makine
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Petrol
Fen > Mühendislik > Jeoloji
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler
Fen > Mühendislik > Polimer Bilimi
Fen > Mühendislik > Telekomünikasyon
Fen > Tıp > Biyofizik
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kompozitler
Fen > Tıp > Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
Fen > Mühendislik > Taşınım Bilimi ve Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Nanobilim ve Nanoteknoloji
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap
Fen > Mühendislik > Enerji ve Yakıtlar
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari
Fen > Mühendislik > Metalürji Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Özellik ve Test
Fen > Tıp > Enfeksiyon Hastalıkları
Fen > Tıp > Tıbbi İnformatik
Fen > Tıp > Tıbbi Laboratuar Teknolojisi
Fen > Temel Bilimler > Matematik
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Analitik
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Uygulamalı
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Tıbbi
Fen > Temel Bilimler > Kimya, Organik
Fen > Temel Bilimler > Kimya, İnorganik ve Nükleer
Fen > Temel Bilimler > Mikroskopi
Fen > Temel Bilimler > Mineraloji
Fen > Temel Bilimler > Mantar Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Optik
Fen > Temel Bilimler > Kuş Bilimi
Fen > Temel Bilimler > Termodinamik
Fen > Temel Bilimler > Taşınım
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Uygulamalı
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Matematik
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Nükleer
Fen > Temel Bilimler > İstatistik ve Olasılık
Fen > Ziraat > Tarımsal Ekonomi ve Politika
Fen > Ziraat > Bitki Bilimleri
Fen > Ziraat > Ziraat, Toprak Bilimi
Fen > Mühendislik > Denizcilik
Fen > Mühendislik > Savunma Bilimleri
Fen > Mühendislik > İnşaat ve Yapı Teknolojisi
Fen > Ziraat > Ziraat Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Hücre ve Doku Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Mimarlık
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Hava ve Uzay
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Kimya
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Jeoloji
Fen > Mühendislik > Endüstri Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Orman Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Seramik
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Tekstil
Fen > Mühendislik > Robotik
Fen > Tıp > Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji
Fen > Mühendislik > Jeokimya ve Jeofizik
Fen > Mühendislik > Gıda Bilimi ve Teknolojisi
Fen > Tıp > Hücre Biyolojisi
Fen > Mühendislik > Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi
Fen > Temel Bilimler > Biyoloji
Fen > Temel Bilimler > Fizikokimya
Fen > Tıp > Halk ve Çevre Sağlığı
Fen > Temel Bilimler > Parazitoloji
Fen > Temel Bilimler > Su Kaynakları
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Katı Hal
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Akışkanlar ve Plazma
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Partiküller ve Alanlar
Fen > Ziraat > Bahçe Bitkileri
Fen > Eczacılık > Toksikoloji
Fen > Mühendislik > Yeşil, Sürdürülebilir Bilim ve Teknoloji
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar
Fen > Mühendislik > İnşaat Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Çevre Mühendisliği
Fen > Mühendislik > İmalat Mühendisliği
Fen > Mühendislik > Nükleer Bilim ve Teknolojisi
Fen > Mühendislik > Mühendislik, Biyotıp
Fen > Mühendislik > Malzeme Bilimleri, Kaplamalar ve Filmler
Fen > Mühendislik > Maden İşletme ve Cevher Hazırlama
Fen > Tıp > İmmünoloji
Fen > Tıp > Mikrobiyoloji
Fen > Tıp > Fizyoloji
Fen > Temel Bilimler > Ekoloji
Fen > Temel Bilimler > Çevre Bilimleri
Fen > Temel Bilimler > Genetik ve Kalıtım
Fen > Temel Bilimler > Fizik, Atomik ve Moleküler Kimya
Fen > Eczacılık > Farmakoloji ve Eczacılık
Fen > Mühendislik > Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • [1] Harrouz, A., Colak, I., Kayisli, K. (2019). Energy Modeling Output of Wind System based on Wind Speed. In 2019 8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA) (pp. 63-68). IEEE.
 • [2] Rehman, A., Rauf, A., Ahmad, M., Chandio, A. A., Deyuan, Z. (2019). The effect of carbon dioxide emission and the consumption of electrical energy, fossil fuel energy, and renewable energy, on economic performance: evidence from Pakistan. Environmental Science and Pollution Research, 26(21), 21760-21773.
 • [3] Johlas, H., Witherby, S., Doyle, J. R. (2020). Storage requirements for high grid penetration of wind and solar power for the MISO region of North America: A case study. Renewable Energy, 146, 1315-1324.
 • [4] Robles, E., Haro-Larrode, M., Santos-Mugica, M., Etxegarai, A., Tedeschi, E. (2019). Comparative analysis of European grid codes relevant to offshore renewable energy installations. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 102, 171-185.
 • [5] Akcan, E., Kuncan, M., Minaz, M. R. (2020). PVsyst Yazılımı İle 30 Kw Şebekeye Bağlı Fotovoltaik Sistemin Modellenmesi ve Simülasyonu. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (18), 248-261.
 • [6] Cui, Y., Yao, H., Zhang, J., Zhang, T., Wang, Y., Hong, L., Wei, Z. (2019). Over 16% efficiency organic photovoltaic cells enabled by a chlorinated acceptor with increased open-circuit voltages. Nature communications, 10(1), 1-8.
 • [7] Khasraw Bani, R., Jalal, S. J. (2019). Impact of shadow distribution on optimizing insolation exposure of roofs according to harness or transfer of solar energy in Sulaimani city, Iraq. Renewable energy, 136, 452-462.
 • [8] Eia, U. S. (2017). The international energy outlook 2016.
 • [9] Wu, G., Yang, Q., Fang, H., Zhang, Y., Zheng, H., Zhu, Z., Feng, C. (2019). Photothermal/day lighting performance analysis of a multifunctional solid compound parabolic concentrator for an active solar greenhouse roof. Solar Energy, 180, 92-103.
 • [10] Victoria, M., Andresen, G. B. (2019). Using validated reanalysis data to investigate the impact of the PV system configurations at high penetration levels in European countries. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 27(7), 576-592.
 • [11] Ghimire, S., Deo, R. C., Downs, N. J., Raj, N. (2019). Global solar radiation prediction by ANN integrated with European Centre for medium range weather forecast fields in solar rich cities of Queensland Australia. Journal of cleaner production, 216, 288-310.
 • [12] Chen, C., Duan, S., Cai, T., Liu, B. (2011). Online 24-h solar power forecasting based on weather type classification using artificial neural network. Solar energy, 85(11), 2856-2870.
 • [13] Shen, S., Yang, H., Yao, X., Li, J., Xu, G., Sheng, M. (2020). Ship Type Classification by Convolutional Neural Networks with Auditory-Like Mechanisms. Sensors, 20(1), 253.
 • [14] Zhou, D. X. (2020). Universality of deep convolutional neural networks. Applied and computational harmonic analysis, 48(2), 787-794.
 • [15] Mnih, V. (2013). Machine learning for aerial image labeling. University of Toronto (Canada).
 • [16] Hassabis, D., Kumaran, D., Summerfield, C., Botvinick, M. (2017). Neuroscience-inspired artificial intelligence. Neuron, 95(2), 245-258.
 • [17] Nagy, G., Anderson, J. (2016, May). Active recruitment mechanisms for heterogeneous robot teams in dangerous environments. In Canadian Conference on Artificial Intelligence (pp. 276-281).
 • [18] Marr, B. (2018). Is Artificial Intelligence dangerous? 6 AI risks everyone should know about. Forbes.
 • [19] Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 1097-1105).
 • [20] Wei, Y., Xiao, H., Shi, H., Jie, Z., Feng, J., Huang, T. S. (2018). Revisiting dilated convolution: A simple approach for weakly-and semi-supervised semantic segmentation. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 7268-7277).
 • [21] Hu, W., Huang, Y., Wei, L., Zhang, F., Li, H. (2015). Deep convolutional neural networks for hyperspectral image classification. Journal of Sensors, 2015.
APA OZTURK S, ÖZKAYA U (2020). Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 1094 - 1105. 10.35193/bseufbd.741729
Chicago OZTURK Saban,ÖZKAYA Umut Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7, no.2 (2020): 1094 - 1105. 10.35193/bseufbd.741729
MLA OZTURK Saban,ÖZKAYA Umut Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, 2020, ss.1094 - 1105. 10.35193/bseufbd.741729
AMA OZTURK S,ÖZKAYA U Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 7(2): 1094 - 1105. 10.35193/bseufbd.741729
Vancouver OZTURK S,ÖZKAYA U Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2020; 7(2): 1094 - 1105. 10.35193/bseufbd.741729
IEEE OZTURK S,ÖZKAYA U "Roof-KSA: Binaların Semantik Bölütlemesi İçin Az Parametreye Sahip Konvolüsyonel Sinir Ağı Modeli." Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7, ss.1094 - 1105, 2020. 10.35193/bseufbd.741729