Yıl: 2019 Cilt: 2 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 167 - 177 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.33439/ergonomi.598932 İndeks Tarihi: 29-07-2022

MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR

Öz:
The aim of the research is to determine the anthropometric measures of school children aged 12-13, who live in Izmir, Turkey, in order to propose anthropometrically appropriate school furniture (desk and chair), and to compare findings with the available classroom furniture produced according to Standards of Classroom Furniture, published by Republic Of Turkey General Directorate of Primary Education to determine potential mismatches. A total of twelve anthropometric data were collected by convenience sampling from 393 (207 male and 186 female) students. The data were analyzed with the aid of the SPSS v13 software on a desktop computer. Descriptive statistics for each anthropometric dimension are given as mean, standard deviation and 5th and 95th percentile values for male and female in mm. The obtained anthropometric data used for calculating classroom furniture dimensions, sitting height, seat depth, seat width, backrest height and desk height. Mismatches were found when the findings were compared with the Standards of Classroom Furniture, published by Republic Of Turkey General Directorate of Primary Education.
Anahtar Kelime: Ergonomics Anthropometry Mismatch Industrial design Classroom furniture

SINIF MOBİLYALARI VE ÖĞRENCİ VÜCUT ÖLÇÜLERİ ARASINDAKİ UYUMUN ARAŞTIRILMASI: İZMİR ÖRNEĞİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı İzmir ilinde okuyan 12-13 yaş arası öğrencilerin antropometrik verilerinin belirlenerek onlar için ergonomik uygunlukta okul sırası ve masası ölçülerinin saptanması ve standartları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenerek okulların kullanımına tahsis edilmiş olan sınıf mobilyalarının öğrenciler için uygun olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu kapsamda 393 (207 erkek ve 186 kadın) öğrenciden 12 farklı antropometrik ölçü toplanmıştır. Toplanan ölçüler SPSS v13 yazılımı yardımıyla analiz edilmiş, her ölçü için ortalama, %5 ve %95 olmak üzere betimsel istatistiki değerler elde edilmiştir. Elde edilen antropometrik veriler uygun oturma yüksekliği, oturma genişliği, oturma derinliği, sırtlık yüksekliği ve masa yüksekliği ölçülerinin hesaplanmasında kullanılmış, ve mevcut sıra ve masa ölçüleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş sınıf mobilyası ölçülerinin İzmir ilinde okuyan öğrenciler için uygunluğunun tartışmalı olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açık, E., Kayıhan, H., & Aran, O. T. (2014). İlköğretim Okullarında Okul Mobilyasının Antropometrik Uygunluğunun Değerlendirilmesi–Pilot Çalışma. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(3), 131- 140.
 • Agha, S. R. (2010). School Furniture Match to Students' Anthropometry In The Gaza Strip. Ergonomics, 53:3, 344-354.
 • Afzan, Z. Z., Hadi, S. A., Shamsul, B. T., Zailina, H., Nada, I., & Rahmah, A. S. (2012). Mismatch Between School Furniture and Anthropometric Measures Among Primary School Children in Mersing, Johor, Malaysia. Southeast Asian Network of Ergonomics Societies Conference (SEANES) (pp. 1-5). IEEE.
 • Akın, G., & Sağır, M. (1998). İlköğretim Sıra ve Altlıklarının Ergonomik Tasarımında Antropometrik Veriler. 6th.Ergonomic Congress (pp. 68-78). Ankara: MPM Publications No:622.
 • Altman D. G. (1991). Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall
 • Babayiğit, Ö. (2017). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sırada Yanlış Oturma Biçimlerinin Ve Nedenlerinin Incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 1144- 1171.
 • Burdurlu, E., Usta, İ., İlçe, A. C., Altun, S., & Elibol, G. C. (2006). Static Anthropometric Characteristics Of 12-15 Aged Students Living In Ankara/Turkey. Hacettepe Üniversitesi, Sosyolojik Araştırmalar EDergisi, 2006, 1-5
 • Castellucci, H. I., Arezes, P. M., & Viviani, C. A. (2010). Mismatch Between Classroom Furniture and Anthropometric Measures in Chilean Schools. Applied Ergonomics, 41(4), 563-568.
 • Castellucci, H. I., Arezes, P. M., & Molenbroek, J. F. M. (2014). Applying Different Equations to Evaluate the Level of Mismatch Between Students and School Furniture. Applied Ergonomics, 45(4), 1123-1132.
 • Castellucci, H. I., Arezes, P. M., Molenbroek, J. F. M., & Viviani, C. (2015). The Effect of Secular Trends in The Classroom Furniture Mismatch: Support for Continuous Update of School Furniture Standards. Ergonomics, 58(3), 524-534.
 • Castellucci, H. I., Catalán, M., Arezes, P. M., & Molenbroek, J. F. M. (2016). Evidence for The Need to Update the Chilean Standard for School Furniture Dimension Specifications. International Journal of Industrial Ergonomics, 56, 181-188.
 • Chaffin, D., & Anderson, G. (1991). Occupational biomechanics. New York: Wiley.
 • Dianat, I., Karimi M. A., Hashemi A. A., & Bahrampour, S. (2013). Classroom Furniture and Anthropometric Characteristics of Iranian High School Students: Proposed Dimensions Based on Anthropometric Data. Applied Ergonomics, 44, 101-108
 • Erdogan, Y., Erkoc, M. F., & Sakar, C. (2007). Kadıköy Ilçesindeki Ilk, Orta ve Yüksek Öğretim Kurumlarındaki Bilgisayar Laboratuarlarının Osha Ergonomik Kriterlerine Göre Incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 83-94.
 • Evans, W. A, Courtney A. J., & Fok K. F (1988). The Design of School Furniture for Hong Kong School Children: An Anthropometric Case Research. Applied Ergonomics, 19, 122-134.
 • Fisher, R. A & Yates F. (1974), Statistical tables for biological, agricultural and medical research. London: Longman
 • General Directorate of Primary Education Standards (http://tegm.meb.gov.tr/www/temel-egitimgenel-mudurlugune-bagli-okul-oncesi-veilkogretim-kurumlarinda-kullanilan-temel donatim-malzemelerinin-asgaristandartlari/icerik/170) Access: 22 March 2015
 • Gouvali, M., & Boudolos, K. (2006). Match Between School Furniture Dimensions and Children’s Anthropometry. Applied Ergonomics, 37, 765- 773.
 • Helander, M. (1997). Anthropometry in workstation design. In M. Helander (Ed.), A Guide to ergonomics of manufacturing (pp. 17-28). London: Taylor & Francis.
 • Kayıs, B. (1986). An anthropometry survey on Turkish primary school children. The Scientific and Technical Research Council of Turkey.
 • Kayıs, B. (1987). Using of the anthropometric data in ergonomic designing of primary school buildings. The Scientific and Technical Research Council of Turkey.
 • Kayıs, B., & Özok, A. F. (1991). Anthropometric Survey Among Turkish Primary School Children. Applied Ergonomics, 22, 55-56.
 • Khalil, T. M., Abdel-Moty, E. M., & Rosomoff, H. L. (1993). Ergonomics in back pain: A guide to prevention and rehabilitation. New York: Van Nosrand Reinhold.
 • Knight, G., & Noyes, J. (1999). Children’s Behavior And the Design of School Furniture. Ergonomics, 42 (5), 747-760.
 • Koskelo, R., Vuorikari, K., & Hänninen, O. (2007). Sitting and Standing Postures Are Corrected by Adjustable Furniture with Lowered Muscle Tension in High-School Students. Ergonomics, 50(10), 1643-1656.
 • Macedo, A. C., Morais, A. V., Martins, H. F., Martins, J. C., Pais, S. M., & Mayan, O. S. (2015). Match Between Classroom Dimensions and Students’ Anthropometry: Re-Equipment According to European Educational Furniture Standard. Human Factors, 57(1), 48-60.
 • Molenbroek, J., & Kroon-Ramaekers, Y. (1996). Anthropometric design of a size system for school furniture. Proceedings of the Annual Conference of the Ergonomics Society: Contemporary Ergonomics (pp.130-135). London: Taylor & Francis.
 • Malina, R. M., Bouchard C, & Bar-Or O. (2004). Growth, maturation, and physical activity. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics Books
 • Murphy, S., Buckle, P., & Stubbs, D. (2003). Back pain amongst schoolchildren and associated risk factors. In Proceedings of the XVth Tiennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of the Ergonomics Society of Korea/Japan Ergonomics Society (Vol. 5, pp. 24-29).
 • Oborne, D. J. (1996). Ergonomics at work: Human factors in design and development, 3rd ed. Chihester: John Wiley & Sons.
 • Occhipinti, E., Colombini D, Molteni G, & Grieco A. (1993). Criteria for the Ergonomic Evaluation of Work Chairs. Work, 84(4), 274-85.
 • Oxford, H. W. (1969). Anthropometric Data for Educational Chairs. Ergonomics, 12, 140-161.
 • Parcells, C., Manfred, S., & Hubbard, R. (1999). Mismatch of Classroom Furniture and Body Dimensions: Empirical Findings and Health Implications. Adolescent Health, 24, 265-273.
 • Parvez, M. S., Parvin, F., Shahriar, M. M., & Kibria, G. (2018). Design of Ergonomically Fit Classroom Furniture for Primary Schools of Bangladesh. Journal of Engineering, 1-10.
 • Panagiotopoulou, G., Christoulas, K., & Papancholaou, A. (2003). Classroom Furniture Dimensions and Anthropometric Measures in Primary School. Applied Ergonomics, 35(2), 121– 128.
 • Pheasant, S. (1986). Bodyspace-anthropometry. In: Ergonomics and design. London: Taylor & Francis.
 • Pheasant, S. (1991). Ergonomics, work and health. London: MacMillan.
 • Ramadan, M. Z. (2011). Does Saudi School Furniture Meet Ergonomics Requirements?. Work, 38(2), 93-101.
 • Rosyidi, C. N., Susmartini, S., Purwaningrum, L. L., & Muraki, S. (2014). Mismatch Analysis of Elementary School Desk and Chair Key Characteristics in Indonesia. Applied Mechanics and Materials, 660, 1057-1061.
 • Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). Applied anthropometry, work-space design and seating. Human Factors in Engineering and Design. 7th ed. Singapore: McGraw-Hill.
 • Szeto, G., Straker, L., & Raine, S. (2002). A Field Comparison of Neck and Shoulder Postures in Symptomatic and Asymptomatic Office Workers. Applied Ergonomics, 33 (1), 75–84.
 • State Supply Office. (www.dmo.gov.tr) Access: 17 April 2014
 • Uluuysal, B., & Kurt, A. A. (2011). İlköğretim Bilgisayar Laboratuarlarının Ergonomik Ilkelere Göre Incelenmesi: Eskişehir Ili Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 271- 285.
 • Usan, S. (2010). A view of ergonomic evaluation of primary schools and rearranging: Applications in Çukurova region. (Unpublished Master Thesis). Çukurova University, Institute of Natural and Applied Sciences, Adana, Turkey.
 • Wutthisrisatienkul, T., & Puttapanom, S. (2019). School Furniture Ergonomic Assessment Via Simplified Measurements and Regression Models. Songklanakarin Journal of Science & Technology, 41(1), 89-95.
APA Kaya N, Erkarslan O (2019). MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. , 167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
Chicago Kaya Nazife Asli,Erkarslan Onder MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. (2019): 167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
MLA Kaya Nazife Asli,Erkarslan Onder MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. , 2019, ss.167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
AMA Kaya N,Erkarslan O MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. . 2019; 167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
Vancouver Kaya N,Erkarslan O MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. . 2019; 167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
IEEE Kaya N,Erkarslan O "MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR." , ss.167 - 177, 2019. 10.33439/ergonomi.598932
ISNAD Kaya, Nazife Asli - Erkarslan, Onder. "MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR". (2019), 167-177. https://doi.org/10.33439/ergonomi.598932
APA Kaya N, Erkarslan O (2019). MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. Ergonomi (Online), 2(3), 167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
Chicago Kaya Nazife Asli,Erkarslan Onder MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. Ergonomi (Online) 2, no.3 (2019): 167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
MLA Kaya Nazife Asli,Erkarslan Onder MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. Ergonomi (Online), vol.2, no.3, 2019, ss.167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
AMA Kaya N,Erkarslan O MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. Ergonomi (Online). 2019; 2(3): 167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
Vancouver Kaya N,Erkarslan O MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR. Ergonomi (Online). 2019; 2(3): 167 - 177. 10.33439/ergonomi.598932
IEEE Kaya N,Erkarslan O "MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR." Ergonomi (Online), 2, ss.167 - 177, 2019. 10.33439/ergonomi.598932
ISNAD Kaya, Nazife Asli - Erkarslan, Onder. "MISMATCH BETWEEN CLASSROOM FURNITURE AND STUDENT BODY DIMENSIONS: CASE OF IZMIR". Ergonomi (Online) 2/3 (2019), 167-177. https://doi.org/10.33439/ergonomi.598932