Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 2825 - 2840 Metin Dili: Türkçe

İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi

Öz:
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak kısa sürede dünyaya yayılanKoronavirüs hastalığı (COVID-19), Türkiye’nin de uzun süre en önemligündemi haline gelmiştir. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020tarihi itibariyle kamuoyunda panik havası oluşmuş ve başta tıp dünyasıolmak üzere pe çok kesimin bu salgını tanıma çabasına girdiği görülmüştür.Kamuoyunun bilgi edinmesini sağlayan ilk başvuru kaynağını şüphesizmedya organları oluşturmaktadır. Bu bağlamda dijitalleşme ve mobiltelefonlarının kullanımındaki yaygınlık ise internet haberciliğini bir adımöne çıkarmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde Kovid-19’a bağlı ilk vakanıngörüldüğü 11 Mart 2020’den başlanarak bir aylık süreç ele alınmaktadır.Araştırma, Tarde’ın kamusal alan yaklaşımını temele alarak internetgazeteciliği ekseninde medya organlarının etkilerini ortaya koymayıhedeflemektedir. Web ölçümleme sitesi Alexa üzerinden alınan verilerebağlı olarak en çok ziyaretçiye sahip ensonhaber.com ve hurriyet.com.trinternet haber siteleri çalışmamızda örneklem olarak seçilmiştir. Olasılığadayalı olmayan gelişigüzel örnekleme yöntemi ile eşit sayıda seçilenhaberler oluşturulan kategorilere göre değerlendirilmiştir. Araştırmadanelde edilen temel bulgulara göre, incelenen haber sitelerinin, resmikaynaklardan gelen haber içeriklerine daha çok yer verdiği görülmüştür.Olayın önemi itibariyle söz konusu tarihlerde çalışmamıza konu habersitelerinde (Covid-19’la bağlantılı olarak) sağlık konusunda daha çok içeriküretimi gözlemlenmiş, dış haberlere verilen önemin de dikkat çekici boyuttaolduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

The Presentatıon Style Of Coronavırus Outbreak In Internet News

Öz:
Coronavirus disease (COVID-19) emerged in Wuhan, China and spread to the world in a short time, has also become the most important agenda for a long time in Turkey. As of March 11, 2020, when the first case was seen in our country, a panic atmosphere occurred in the public and it was seen that an effort was made to recognize this epidemic. Media channels constitute the first source of reference for the public to obtain information. In this context, the widespread use of digitalization and mobile phones brings internet journalism one step further. In this study, starting from 11 March 2020, the first case related to Kovid-19 in our country, a one-month process
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZTUNÇ M (2020). İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2825 - 2840.
Chicago ÖZTUNÇ Mustafa İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9, no.3 (2020): 2825 - 2840.
MLA ÖZTUNÇ Mustafa İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.3, 2020, ss.2825 - 2840.
AMA ÖZTUNÇ M İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(3): 2825 - 2840.
Vancouver ÖZTUNÇ M İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2020; 9(3): 2825 - 2840.
IEEE ÖZTUNÇ M "İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi." İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9, ss.2825 - 2840, 2020.
ISNAD ÖZTUNÇ, Mustafa. "İnternet Haberciliğinde Koronavirüs Salgınının Sunum Biçimi". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9/3 (2020), 2825-2840.