Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 96 - 117 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 23-06-2021

4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin

Öz:
Kaynağını Anayasal düzenlemelerden alan dinlenme hakkı, İş Kanunumuzda yıllık ücretli izin hakkı kavramı ile hüküm altına alınmıştır. Yıllık ücretli izne hak kazanabilmenin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan çalışanlar bakımından birtakım koşulları mevcuttur. Söz konusu koşullar arasında işçinin en az bir yıllık kıdeme sahip olması yer almaktadır. Ancak, kimi zaman işçi veya yönetim hakkı kapsamında işveren tarafından bahsi geçen bir yıllık kıdem şartı dolmadığı halde veya işçinin hak ettiği yıllık ücretli izinlerin tamamını kullanmış olması durumunda avans izni talebi ve avans izin kullanımına ilişkin uygulamalara rastlanmaktadır. Özellikle, ülkemizin çalışma hayatını etkilemekte olan pandemi sürecinde işverenlerin işçileri yıllık ücretli izne çıkarma uygulamasına başvurdukları ve bu kapsamda yıllık ücretli izin hakkı bulunmayan işçilere avans izin kullandırma yoluna başvurdukları görülmektedir. Ancak çalışma mevzuatımızda avans izin uygulaması hakkında açık bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmada, avans izin uygulaması kavramı, koşulları ve sınırları incelenecek olup, avans izin uygulamasının gerek işveren gerek işçi bakımından dinlenme hakkına halel gelmeyecek nitelikte nasıl gerçekleştirilebileceği genel olarak ve Covid-19 salgını özelinde ayrı ayrı değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelime:

Annual Paid Leave According to Labour Law 4857 and Advance Leave

Öz:
The right to rest, which is derived from the Con stitutional regulations, is governed by the conceptof annual paid leave right in our Labour Law, whichconstitute our labour legislation. There are someconditions to qualify for annual paid leave. Theseconditions include that the worker has at least oneyear of seniority. However, sometimes, there arepractices regarding advance leave request and ad vance leave use, even though the one-year seniori ty requirement mentioned by the employee or theemployer within the scope of management righthas not been fulfilled, or if the employee has used all of the annual paid leaves he deserves. In particu lar, it is observed that during the pandemic thataffects the working life of our country, employershave applied to take workers on annual paid leaveand in this context, they have applied to advanceleave for workers who do not have annual paidleave. However, there is no clear legal regulationabout advance leave application in our labour leg islation. For this reason, in the study, the concept,conditions and limits of advance leave applicationwill be examined, and how the advance leave ap plication can be carried out in a manner that willnot prejudice the right to rest for both the employ er and the worker will be evaluated separately ingeneral and in the context of the Covid-19 out break.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ermumcu s, İZMİRLİOĞLU A (2020). 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. , 96 - 117.
Chicago ermumcu senem,İZMİRLİOĞLU AYÇA 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. (2020): 96 - 117.
MLA ermumcu senem,İZMİRLİOĞLU AYÇA 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. , 2020, ss.96 - 117.
AMA ermumcu s,İZMİRLİOĞLU A 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. . 2020; 96 - 117.
Vancouver ermumcu s,İZMİRLİOĞLU A 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. . 2020; 96 - 117.
IEEE ermumcu s,İZMİRLİOĞLU A "4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin." , ss.96 - 117, 2020.
ISNAD ermumcu, senem - İZMİRLİOĞLU, AYÇA. "4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin". (2020), 96-117.
APA ermumcu s, İZMİRLİOĞLU A (2020). 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0(44), 96 - 117.
Chicago ermumcu senem,İZMİRLİOĞLU AYÇA 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 0, no.44 (2020): 96 - 117.
MLA ermumcu senem,İZMİRLİOĞLU AYÇA 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, vol.0, no.44, 2020, ss.96 - 117.
AMA ermumcu s,İZMİRLİOĞLU A 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2020; 0(44): 96 - 117.
Vancouver ermumcu s,İZMİRLİOĞLU A 4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin. SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ. 2020; 0(44): 96 - 117.
IEEE ermumcu s,İZMİRLİOĞLU A "4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin." SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 0, ss.96 - 117, 2020.
ISNAD ermumcu, senem - İZMİRLİOĞLU, AYÇA. "4857 Sayılı İş Kanunu Bakımından Yıllık Ücretli İzinUygulaması ve Avans İzin". SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ 44 (2020), 96-117.