Yıl: 2021 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 378 - 395 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.25287/ohuiibf.703440 İndeks Tarihi: 24-06-2021

THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY

Öz:
With the effect of globalization, businesses need to survive by becoming resistant to competition. Traditional costing methods have been insufficient in the face of needs of businesses to increase their profitability. The purpose of the constraints theory that emerged for these reasons, is to identify and eliminate the constraints that will prevent businesses from operating efficiently. In this context, the theory of constraints is discussed and the basic principles of this theory are emphasized in the study. In this study, it is aimed to determine the optimum production amount by using the constraints theory. Thus, the current profitability of the business is observed after the constraints theory is applied. In practice, the production process of a wine producing enterprise has been examined and analyzed with the basic principles of constraints theory. As a result of the study, it was determined that the optimum product mix of the enterprise is 3000 bottles of white and 836 bottles of red wine according to the constraints theory. While the company made a profit of 93.736 TL with this production method, it was determined that the profitability of the enterprise increased according to the traditional approach.
Anahtar Kelime:

KISITLAR TEORİSİ: ŞARAP ÜRETİM TESİSİ UYGULAMASI

Öz:
Küreselleşmenin etkisiyle işletmelerin rekabete dayanıklı hale gelerek varlıklarını sürdürmeleri gerekmektedir.İşletmelerin karlılıklarını arttırma ihtiyaçları karşısında geleneksel maliyet yöntemlerinin yetersiz kalmıştır.Böylece ortaya çıkan yöntemlerden birisi olan kısıtlar teorisinin amacı, işletmelerin verimli çalışmasına engelolacak kısıtların tespit edilerek ortadan kaldırılmasıdır. Bu çalışmada, kısıtlar teorisi kullanılarak optimum üretimmiktarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece, kısıtlar teorisi uygulandıktan sonra işletmenin mevcut karlılığıgözlemlenmiştir. Uygulamada, şarap üreten bir işletmenin üretim süreci, kısıtlar teorisinin temel ilkeleri ileincelenmiş ve analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda işletmenin optimum ürün karmasının kısıtlar teorisine göre3000 şişe beyaz ve 836 şişe kırmızı şarap olduğu tespit edilmiştir. İşletme bu üretim şekliyle 93.736 TL kar eldeederken, geleneksel yaklaşıma göre işletmenin kârlılığının arttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
1
0
APA KARAKOÇ M, ŞIK E (2021). THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. , 378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
Chicago KARAKOÇ MEHTAP,ŞIK ESER THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. (2021): 378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
MLA KARAKOÇ MEHTAP,ŞIK ESER THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. , 2021, ss.378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
AMA KARAKOÇ M,ŞIK E THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. . 2021; 378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
Vancouver KARAKOÇ M,ŞIK E THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. . 2021; 378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
IEEE KARAKOÇ M,ŞIK E "THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY." , ss.378 - 395, 2021. 10.25287/ohuiibf.703440
ISNAD KARAKOÇ, MEHTAP - ŞIK, ESER. "THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY". (2021), 378-395. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.703440
APA KARAKOÇ M, ŞIK E (2021). THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
Chicago KARAKOÇ MEHTAP,ŞIK ESER THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14, no.2 (2021): 378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
MLA KARAKOÇ MEHTAP,ŞIK ESER THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, 2021, ss.378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
AMA KARAKOÇ M,ŞIK E THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 14(2): 378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
Vancouver KARAKOÇ M,ŞIK E THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2021; 14(2): 378 - 395. 10.25287/ohuiibf.703440
IEEE KARAKOÇ M,ŞIK E "THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY." Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, ss.378 - 395, 2021. 10.25287/ohuiibf.703440
ISNAD KARAKOÇ, MEHTAP - ŞIK, ESER. "THEORY OF CONSTRAINTS: THE APPLICATION OF WINE PRODUCTION FACILITY". Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/2 (2021), 378-395. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.703440