Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1049 - 1056 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 25-06-2021

Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı

Öz:
Bu çalışmada; Rhodeus amarus’un Ekim 2018 – Aralık 2018 tarihleri arasındaki helmint faunasınınbelirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda; 51 adet R. amarus bireyinin 18’nin bir ya da daha fazla parazittürü ile enfekte olduğu bulunmuştur. Konak balıkta toplam 3 adet ektoparazitik helmint türü tanımlanmış olup,üç farklı türe ait 34 parazit bireyine rastlanılmıştır. Bu parazitlerden Monogenea’ dan Dactylogyrus bicornisMalewitzkaja, 1941 (%17,6; 2 parazit/balık); Paradiplozoon homoion (Bychowsky and Nagibina, 1959) (%11,7; 1,3parazit/balık) konak balığın solungaçlarında, Digenea’ dan Clinostomum complanatum metaserkeri (Rhudolphi,819) (%13,7; 1,1 parazit/balık) konak balığın solungaç boşluğunda kaydedilebilmiştir. Bu çalışmada, D. bicornis 9balıkta toplam 18 adet bulunmuş olup, en yaygın parazit türü olarak kaydedilmiştir. Parazit türlerine aitenfeksiyon yüzdeleri ile minimum, maksimum ve ortalama enfeksiyon yoğunlukları değerlendirilmiştir. Diğertaraftan, bu çalışma Susurluk Havzası balık faunasında yer alan R. amarus’un helmint parazitleri üzerine yapılanilk çalışmadır. Saptanan türlerden, P. homoion ise Türkiye’deki acı balıklarda ilk kez bu çalışma ile bildirilmiştir.Ayrıca bu çalışmada konak balıkta kaydedilen türlerden her biri Susurluk Çayı için yeni kayıt olup, Anadolu’dakidağılımlarına yeni bir lokalite olarak eklenmiştir.
Anahtar Kelime:

A Study of Helminth Parasites of Bitterling Fish, Rhodeus Amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae) ın Susurluk Stream (Balikesir): First Record of Paradiplozoon homoion ın Rodeus amarus from Turkey and New Record for Helminth Parasites from Susu

Öz:
In this study; it was aimed to determine the helminth fauna of Rhodeus amarus in Susurluk Stream between October 2018 and December 2018. In result of this study; of fifty-one individuals of R. amarus, eighteen were found to be infected with one or more parasite species. A total of 3 ectoparasitic helminth species were identified in host fish and 34 parasites belonging to three different species were encountered. From these parasites; Dactylogyrus bicornis Malewitzkaja, 1941 ( Monogenea) (17.6%; 2 parasites / fish); Paradiplozoon homoion (Bychowsky and Nagibina, 1959) (Monogenea) (11.7%; 1.3 parasites / fish) in the gills of the host fish, Clinostomum complanatum metaserkeri (Rhudolphi, 819) (Digenea) (13.7%; 1.1 parasites / fish) of the host fish was recorded in the gill cavity. In this study, D. bicornis was found to be the most common parasite species as it was recorded in nine of a total of 18 fishes. Infection percentages of parasite species and minimum, maximum and average infection densities were evaluated. On the other hand, this study is the first study on the helminth parasites of R. amarus in the fish fauna of the Susurluk stream. P. homoion is first record for R. amarus in Turkey. In addition, the species recorded in the host fish in this study are the new record for Susurluk Stream and have been added to their distributions in Anatolia as a new locality.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altschul, S.F., Gish, W., Miller, W., Myers, E.W. ve Lipman, D.J. 1990. Basic local alignment search tool. Journal of Molecular Biology, 215, 403-410.
 • Aydogdu, A., Selver, M. ve Aydın, C. 2009. Occurrence of Metazoan Parasites of the Mirror Carp (Cyprinus carpio L. 1758) in a Fish Farm, Uluabat, Bursa, Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 41 (4) 322 – 326. http://dx.doi.org/10.17582
 • Burgu, A., Oğuz, T., Körting, W. ve Güralp, N. 1988. Parasites of freshwater fishes in some areas of central Anatolia. Journal of Etlik Veterinary and Microbiology, 3 ( 6), 143- 165.
 • Bush, A.O., Lafferty, K.D., Lotz, J.M. ve Shostak, A.W. 1997. Parasitology meets ecology on its own terms: Margolis et.al. Revisited. The Journal of Parasitology, 83, 575-583.
 • Bychovskaya - Pavlovskaya, Gussev, A.V., Dubinina, M.N., Izyumova. N.A., Simirnova, T.S., Sokolovskaya, I., Shtein, G.A., Shulman, S.S. ve Epshtein, V.M.1962. ‘’Key to parasites of freshwater fishes of the U.S.S.R’’. Moskova – Leningrad: Izdatel’stvo Akademi Nauk SSR. (In Russian: English Translation – Israel Program for Scientific Translation), Jerusalem, 919 s
 • Caffara, M, Davidovich, N., Falk, R., Smirnov, M., Ofek, T., Cummings, D., Gustinelli, A. ve Fioravanti M.L. 2014. Redescription of Clinostomum phalacrocoracis metacercariae (Digenea: Clinostomidae) in cichlids from Lake Kinneret, Israel. Parasite. 21, 32. doi: 10.1051/parasite/2014034. Epub 2014 Jul 3.
 • Caffara, M., Davidovich, N., Falk, R., Smirnov, M., Ofek, T., Cummings, D., Gustinelli, A. ve Fioravanti ML. 2013. Metacercariae of Clinostomum complanatum Trematoda: Digenea) in European news Triturus carnifex and Lissotriton vulgaris (Caudata: Salamandridae). Journal of Helminthology, 1-8 Cambridge University Press.
 • Çolak, H. 2013. Metazoan parasites of fish species from Lake Sığırcı (Edirne, Turkey). The Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 37, 200-205.
 • Davidova, M,. Blazek, R., Trichkova, T., Koutrakis, E., Gaygusuz, Ö., Ercan, E. ve Ondrackova, M. (2011). The role of the European bitterling (Rhodeus amarus, Cyprinidae) in parasite accumulation and transmission in river in ecosystems. Aquatic Ecology, 45, 377-387.
 • Dawes, B. 1968. “The Trematoda with special reference to British and other European forms’’. Cambridge at the University Press, 644 s.
 • Dias M.L. G.G, Eiras J.C. Machado M.H, Souza G.T.R ve Pavanelli G.C. 2003. The life cycle of Clinostomum complanatum Rudolphi, 1814 (Digenea, Clinostomidae) on the floodplain of the high Paraná river, Brazil. Parasitology Research, 89 (6), 506-508.
 • Fernando, C.H., Furtado, J.I., Gussev, A.V., Hanek, G. ve Kakonge S.A. 1972. “Methods for the study of freshwater fish parasites”. Department of Biology, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada,76 s
 • Geldiay, R. ve Balık, S. 1999. Türkiye Tatlı Su Balıkları, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 46, III. Baskı, İzmir, 350 s. Gussev, A.V. 1985. “Monogenea in: Key to parasites of the freshwater fishes of the USSR”. Fauna, Vol. 2. (ed. By ON Bauer) Publ. House Nauka. Leningrad,424 s.
 • Gussev, A.V., Poddubnaya, A.V. ve Abdeeva V.V. 1987. “Key to parasites of the freshwater fishes of the USSR”. Fauna, Vol. 3 (ed. By ON Bauer) Publ. House Nauka. Leningrad, 532 s.
 • Gürkan, U. ve Tekin-Özan, S. 2012. Susurluk Çayı (Bursa- Balıkesir)'ndaki Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus L.)'nin Helmint Faunası. SDU Journal of Science (E-Journal).7 (2), 77- 85.
 • Koyun, M., ve Altunel, F.N. 2007. Metazoan parasites of bleak (Alburnus alburnus), Crucian carp (Carassius carassius) and golden carp (Carassius auratus) in Enne Dam Lake, Turkey. International Journal of Zoological Research, 3:94 – 100., ISSN 1811-9778.
 • Koyun, M.2001. Enne Baraj Gölündeki Bazı balıkların helminth faunası. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bursa. (In Turkish, with English abstract).
 • Markevic, A.P.1951. “Parasitic fauna of freshwater of the fish of the Ukrainian S.S. R.”. Trans. by Rofael, N. Kudus 157, 224 s.
 • Öge, H. ve Sarimehmetoglu, H.O. 1996. The Metacercaria of Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1819) in Barbus plebejus escherichii (Steindachner, 1897) and Capoeta tinca (Heckel, 1843), The Turkish Journal of Parasitology, 20 (3-4), 429-437.
 • Öztürk, M.O. 2005. Helminth fauna of two Cyprinid fish species (Chalcalburnus chalcoides Güldenstad 1972, Rutilus rutilus L.) From Lake Uluabat, Turkey. Hacettepe Journal Of Biology and Chemistry, 34, 77- 91.
 • Öztürk, M.O. 2011. Manyas Gölü (Balıkesir)’nde Yaşayan Bazı Balıkların Paradiplozoon homoion (Monogenea, Diplozoidae) Enfeksiyonu Üzerine Araştırmalar. Fırat Üniv Fen Bilim Derg, 23:57–61.
 • Pugachev, O.N,, Gerasec, P.I., Gussev, A.V., Ergens, R. ve Kotenowsky, I. 2010. Guide to Monogenoidea of freshwater fish of Palaeartic and Amur Region. Copyright 2009 Edizioni Ledizioni Ledipublishing Via Alamanni 11. Milano, 562 s.
 • Rubtsova, N.Yu. ve Kutsokon, Yu.K. 2018. Fırst Note on Fısh Parasites in Polıssky Nature Reserve, Northern Ukraıne. Vestnik Zoologii, 52 (1), 53-58.
 • Simsek, E., Yildirim, A., Yilmaz, E., Inci, A., Düzlü, O., Onder, Z., Ciloglu, A.. , Yetişmiş, G. ve Pekmezci, G.Z. 2018. Occurence and Molecular Characterization of Clinostomum complanatum ( Trematoda: Clinostomidae) in Freshwater Fishes Caught From Turkey. Parasitology Research, 117, 2117-2124.
 • Soylu, E. 2007. Seasonal occurence and site selection of Paradiplozoon homoion (Bychowsky & Nagibina, 1959) on the gills of Pseudophoxinus antalyae Bogutskaya, 1992 from Kepez - Antalya, Turkey. Bulletin of European Association of Fish Pathologists. 27: 70 – 73.
 • Soylu, E. 2013. Metazoan Parasites of Perch percafluviatilis L. From Lake Sığırcı, Ipsala, Turkey. Pakistan Journal of Zoology, 45 (1), 47-52.
 • Soylu, E. 2014. Metazoan parasites of fish species from Lake Gala ( Edirne, Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31 (4), 187-193.
 • Soylu, E., ve Emre, Y. 2007. Monogenean and cestode parasites of Pseudophoxinus antalyae, Bogutskaya 1992 and Cyprinus carpio, Linnaeus 1758 from Kepez Antalya, Turkey. Bulletin of European Association of Fish Pathologists, 27:23–28.
 • Soylu, E.2009. Monogenean Parasites on the Gills of Some Fish Species from Lakes Sapanca and Durusu, Turkey. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26 (4), 247-251.
 • Stojanovski, S., Kulisic, Z., Baker, RA., Hristovski, N., Caki, P. ve Hristovski, M. 2004. Fauna of Monogenean Trematodes-Parasites of Some Cyprinid Fıshes From Lake Prespa (Macedonia). Acta Veterinaria (Beograd), 54 (1),73-82.
 • Tunç, A.Ö. ve Koyun. M. 2018. Seasonal Infection of Metazoan Parasites on Mosul Bleak (Alburnus mossulensis) Inhabiting Murat River and Its Tributaries in Eastern Anatolia, Turkey. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5(2):153
 • Yamaguti, S. 1958. “Systema Helminthum. Vol. I”, “The Digenetic Trematodes of Vertebrates - Part I” . Interscience Publıshers, INC. 250 Fifty Avenue, New York 1, New York, 371s
APA AYDOĞDU N, ALEMDAR A, TORCUKOÇ H, ERDOGAN Z (2020). Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. , 1049 - 1056.
Chicago AYDOĞDU Nurten,ALEMDAR ADEM,TORCUKOÇ Hatice,ERDOGAN Zeliha Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. (2020): 1049 - 1056.
MLA AYDOĞDU Nurten,ALEMDAR ADEM,TORCUKOÇ Hatice,ERDOGAN Zeliha Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. , 2020, ss.1049 - 1056.
AMA AYDOĞDU N,ALEMDAR A,TORCUKOÇ H,ERDOGAN Z Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. . 2020; 1049 - 1056.
Vancouver AYDOĞDU N,ALEMDAR A,TORCUKOÇ H,ERDOGAN Z Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. . 2020; 1049 - 1056.
IEEE AYDOĞDU N,ALEMDAR A,TORCUKOÇ H,ERDOGAN Z "Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı." , ss.1049 - 1056, 2020.
ISNAD AYDOĞDU, Nurten vd. "Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı". (2020), 1049-1056.
APA AYDOĞDU N, ALEMDAR A, TORCUKOÇ H, ERDOGAN Z (2020). Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7(4), 1049 - 1056.
Chicago AYDOĞDU Nurten,ALEMDAR ADEM,TORCUKOÇ Hatice,ERDOGAN Zeliha Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7, no.4 (2020): 1049 - 1056.
MLA AYDOĞDU Nurten,ALEMDAR ADEM,TORCUKOÇ Hatice,ERDOGAN Zeliha Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.7, no.4, 2020, ss.1049 - 1056.
AMA AYDOĞDU N,ALEMDAR A,TORCUKOÇ H,ERDOGAN Z Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2020; 7(4): 1049 - 1056.
Vancouver AYDOĞDU N,ALEMDAR A,TORCUKOÇ H,ERDOGAN Z Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2020; 7(4): 1049 - 1056.
IEEE AYDOĞDU N,ALEMDAR A,TORCUKOÇ H,ERDOGAN Z "Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı." Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 7, ss.1049 - 1056, 2020.
ISNAD AYDOĞDU, Nurten vd. "Susurluk Çayı (Balıkesir)’ndaki Acı Balık, Rhodeus amarus (Pallas, 1782) (Teleostei: Cyprinidae)’un Helmint Parazitleri Üzerine Bir Araştırma: Acı Balık’ta Paradiplozoon homoion’ un Türkiye’ de İlk Kaydı ve Helmint Parazitlerin Her Biri İçin Yeni Lokalite Kaydı". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7/4 (2020), 1049-1056.