Yıl: 2021 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 119 - 144 Metin Dili: Türkçe

Yazı ve Yazılı İletişim: Yazı Temalı Atasözleri ve Deyimlere İlişkin Bir İçerik Analizi

Öz:
Yazı, insanoğlunun en önemli teknolojik buluşlarındandır ve uygarlık tarihinin dönüm noktalarından biriolarak değerlendirilmektedir. Sözlü kültürden yazıya geçiş, toplumsal yapının değişmesini beraberinde getirmişve tekstüalite devrini başlatmıştır. Bu çalışmanın amacı, insani bir üretim olmasının yanı sıra bir iletişim edimive becerisi olan yazıyı mercek altına alarak, Türkçede yer alan atasözleri ile deyimler üzerinden analiz etmektir.Çalışmanın kavramsal çerçevesi; yazının doğuşu ve gelişimi, Türkçede yazı ve yazma eylemi, yazının işlevleri veyazılı iletişim konularını içermektedir. Nitel yöntemle tasarlanan araştırma kapsamında, Türk Dil Kurumu -TDK- tarafından hazırlanmış olan Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nde yer alan yazı temalı atasözü ve deyimlertespit edilmiş ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara ilişkin detaylar, çalışmanınsonuç kısmına yansıtılmış ve Türk toplumunun yazı ile ilişkisine yönelik çıkarımlar yapılmıştır. Çalışma, gelecekaraştırmalara yönelik öneriler ile sonlandırılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Arkeoloji
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma

Writing and Written Communication: Content Analysis of Proverbs and Idioms about Writing

Öz:
Writing is one of the most significant technological inventions of humanity and a milestone in the history of civilization. The transition from oral culture to writing led to changes in social structure and started the era of textuality. The aim of this study is to analyze Turkish proverbs and idioms relating to writing, which is a human production, a communication acquisition, and an ability. The conceptual framework of the study includes the birth and development of writing, the status and importance of writing, the act of writing in Turkish, and the functions of writing and written communication. The proverbs and idioms about writing in the Proverbs and Idioms Dictionary prepared by the Turkish Language Institution -TDK- were determined and content analysis was carried out within the scope of the research designed with qualitative method. Details about the findings obtained in the research were reflected in the conclusion of the study and deductions about Turkish society’s attitude towards reading were made. The study was concluded with suggestions for further studies.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Arkeoloji
Sosyal > Sosyal > İşletme Finans
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Uluslararası İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İşletme
Sosyal > Sosyal > Sosyoloji
Sosyal > Sosyal > Dil ve Dil Bilim
Sosyal > Sosyal > Siyasi Bilimler
Sosyal > Sosyal > Halkla İlişkiler
Sosyal > Sosyal > İş
Sosyal > Sosyal > İletişim
Sosyal > Sosyal > İktisat
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Sosyal > Sosyal > Kamu Yönetimi
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA GÜREL E, ALAÇAM AKŞİT A (2021). Yazı ve Yazılı İletişim: Yazı Temalı Atasözleri ve Deyimlere İlişkin Bir İçerik Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 119 - 144.
Chicago GÜREL Emet,ALAÇAM AKŞİT ASLI CEREN Yazı ve Yazılı İletişim: Yazı Temalı Atasözleri ve Deyimlere İlişkin Bir İçerik Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21, no.1 (2021): 119 - 144.
MLA GÜREL Emet,ALAÇAM AKŞİT ASLI CEREN Yazı ve Yazılı İletişim: Yazı Temalı Atasözleri ve Deyimlere İlişkin Bir İçerik Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, 2021, ss.119 - 144.
AMA GÜREL E,ALAÇAM AKŞİT A Yazı ve Yazılı İletişim: Yazı Temalı Atasözleri ve Deyimlere İlişkin Bir İçerik Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 21(1): 119 - 144.
Vancouver GÜREL E,ALAÇAM AKŞİT A Yazı ve Yazılı İletişim: Yazı Temalı Atasözleri ve Deyimlere İlişkin Bir İçerik Analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 21(1): 119 - 144.
IEEE GÜREL E,ALAÇAM AKŞİT A "Yazı ve Yazılı İletişim: Yazı Temalı Atasözleri ve Deyimlere İlişkin Bir İçerik Analizi." Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, ss.119 - 144, 2021.