Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 362 - 373 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33715/inonusaglik.794807 İndeks Tarihi: 27-06-2021

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırmada amaç, hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik imajı ve akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. İlişkisel tanımlayıcı ve korelasyonel özellikte olan bu araştırma, Türkiye’nin Batı Bölgesi’nde bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklem seçiminde, herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmedi. Araştırmanın yapıldığı fakültenin hemşirelik bölümünde eğitim gören, araştırmaya katılmayı kabul ederek anket formunu eksiksiz dolduran 411 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturdu. Araştırmanın veri toplama araçları “Kişisel Bilgi Formu”, “Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği” ve “Akademik Motivasyon Ölçeği” idi. Verilerin istatistiksel analizinde; sayı–yüzde dağılımları, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.37±1.76 (18-30) olup büyük çoğunluğu kadın (%74.7) idi. Öğrencilerin Hemşirelik İmajı Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamaları 101.00±11.26 olup hemşirelik imajı düzeyleri zayıf bulundu.Hemşirelik öğrencilerinin akademik motivasyonlarının orta düzeyde olduğu saptandı. Öğrencilerin hemşirelik imajı puanları arttıkça, akademik motivasyon puanlarının da artış gösterdiği belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik imaj algılarını ve akademik motivasyon düzeylerini arttıracak psiko-eğitimsel müdahale çalışmalarının planlanmasının yararlı olacağına inanmaktayız.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Relationship between Nursing Students' Perceptions about Nursing Image and Academic Motivations

Öz:
The aim of this study is to determine the relationship between nursing students' nursing image and academic motivation. This relational descriptive and correlative type research was carried out in the Faculty of Health Sciences Nursing Department of a university in West Region of Turkey between January- February 2020. In the sample selection of the research, no sampling method was used. 411 students who were educated in the nursing department of the faculty where the research was conducted, and agreed to participate in the research and filled the questionnaire completely formed the sample of the research. The data collection tools of the study were "Personal Information Form", "Image Scale for Nursing Profession" and "Academic Motivation Scale". In the statistical analysis of the data; number-percentage distributions, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis test and Spearman correlation analysis were used. The average age of the students participating in the study was 20.37±1.76 (18-30) and the majority were women (74.7%). The mean scores of the students from the Nursing Image Scale were 101.00±11.26 and their nursing image levels were found to be weak. Nursing students' academic motivations were detected to be moderate. It was determined that as the nursing image scores of the students increased, their academic motivation scores also increased. We believe that it will be beneficial to plan psychoeducational intervention studies that will increase nursing students' perceptions of nursing image and academic motivation levels.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
2
2
2
APA Deniz Akan D, KOSAR SAHIN C, Sevgi Dogan E, YILDIZ S, GÖKTAŞ G, Cinar S (2021). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
Chicago Deniz Akan Dilan,KOSAR SAHIN Cansu,Sevgi Dogan Esin,YILDIZ Simge,GÖKTAŞ GÜLÇİN,Cinar Sezgi HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. (2021): 362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
MLA Deniz Akan Dilan,KOSAR SAHIN Cansu,Sevgi Dogan Esin,YILDIZ Simge,GÖKTAŞ GÜLÇİN,Cinar Sezgi HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. , 2021, ss.362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
AMA Deniz Akan D,KOSAR SAHIN C,Sevgi Dogan E,YILDIZ S,GÖKTAŞ G,Cinar S HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2021; 362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
Vancouver Deniz Akan D,KOSAR SAHIN C,Sevgi Dogan E,YILDIZ S,GÖKTAŞ G,Cinar S HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. . 2021; 362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
IEEE Deniz Akan D,KOSAR SAHIN C,Sevgi Dogan E,YILDIZ S,GÖKTAŞ G,Cinar S "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." , ss.362 - 373, 2021. 10.33715/inonusaglik.794807
ISNAD Deniz Akan, Dilan vd. "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". (2021), 362-373. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.794807
APA Deniz Akan D, KOSAR SAHIN C, Sevgi Dogan E, YILDIZ S, GÖKTAŞ G, Cinar S (2021). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(1), 362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
Chicago Deniz Akan Dilan,KOSAR SAHIN Cansu,Sevgi Dogan Esin,YILDIZ Simge,GÖKTAŞ GÜLÇİN,Cinar Sezgi HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 9, no.1 (2021): 362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
MLA Deniz Akan Dilan,KOSAR SAHIN Cansu,Sevgi Dogan Esin,YILDIZ Simge,GÖKTAŞ GÜLÇİN,Cinar Sezgi HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.1, 2021, ss.362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
AMA Deniz Akan D,KOSAR SAHIN C,Sevgi Dogan E,YILDIZ S,GÖKTAŞ G,Cinar S HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2021; 9(1): 362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
Vancouver Deniz Akan D,KOSAR SAHIN C,Sevgi Dogan E,YILDIZ S,GÖKTAŞ G,Cinar S HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi. 2021; 9(1): 362 - 373. 10.33715/inonusaglik.794807
IEEE Deniz Akan D,KOSAR SAHIN C,Sevgi Dogan E,YILDIZ S,GÖKTAŞ G,Cinar S "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ." İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9, ss.362 - 373, 2021. 10.33715/inonusaglik.794807
ISNAD Deniz Akan, Dilan vd. "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK İMAJINA YÖNELİK ALGILARI İLE AKADEMİK MOTİVASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". İnönü üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi 9/1 (2021), 362-373. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.794807