Yıl: 2020 Cilt: 43 Sayı: 382 Sayfa Aralığı: 110 - 117 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-06-2021

Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım

Öz:
Mahkeme kararlarına göre belirlenen avukatlıkücretlerinin vergilendirilmesine ilişkin tartışmalargüncelliğini korumaktadır. Konu hakkındakihukuki boşluklar nedeniyle vekalet ücretlerindemükellefiyet ve vergi sorumlusuna ilişkin bir çokuyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Yasal alt yapıdakibu boşluk görüş yazıları ile tamamlanmayaçalışılmıştır. Ancak vergilendirmeye ilişkin asliunsurların yasa yerine görüş yazıları ile düzenlenmesivergilerin kanuniliği ilkesine uygun değildir.Vekalet ücretlerinin vergilendirilmesindeki temelsorunlardan biri vekalet ücret gelirinin kime aitolduğu sorunudur. Vekalet ücret gelirinin kazançtürüne göre vergilendirme esasları da farklılaşabilmektedir.Bu gelir avukat için serbest meslekkazancı iken müvekkili için ise çoğunlukla serbestmeslek kazancı niteliğinde değildir. Bu sorununmetodolojik olarak irdelenmesi, somutlaştırılmasıve vergi kaçağı yönünden değerlendirilmesi gereklidir.Ayrıca vekalet ücreti ödemeleriyle birlikteavukata ödenen ve ancak müvekkile aktarılmayanyargılama giderlerinin de vergi kaçağı yönündendeğerlendirilmesi gereken bir diğer sorundur.
Anahtar Kelime:

A CRITICAL APPROACH ON THE TAXATION OF RETAINER

Öz:
Discussions about the taxation of retainer (attorneys’ fees) that determined according to court orders are being continue. Due to the legal gap on that subject it have have emerged many disputes on the taxation of retainer such as determination of tax liability and tax payer. This gap of the legal infrastructure was tried to be filled with advance tax rulings (opinion writings). Nevertheless, the regulation of the essential elements of taxation with advance tax rulings to instead of code is contradicts to the principle lawfulness of taxes. One of the main problems in the taxation of retainer is who owns the retainer income. The principles of taxation of the retainer income can vary according to the income type. While this income is self-employment income for the lawyer, it is not usually self-employment income for the client. It is important to examine, embody and evaluate this problem in terms of tax evasion. Additionally, litigation expenses that paid to the lawyer along with the retainer payments is another problem that should have to be eveluate in term of tax evasion.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
0
0
0
 • Anayasa Mahkemesi Kararı, 10 Nisan 2019, E:2017/154, K:2019/18, Resmi Gazete Tarihi: 16.5.2019, Sayı:30776
 • Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2012, Özelge: 17 Şubat 2012, Sayı:215
 • Avukatlık Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 10 Mayıs 2001, sayı:24398
 • Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 17 Ocak 2018 tarih , Esas:2017/680, Karar:2018/2 sayılı Kararı
 • Gelir Vergisi Kanunu, T.C. Resmi Gazete, 6 Ocak 1961, sayı:10700
 • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Özelge: 12 Eylül 2011, Sayı:1579
 • İleri, Yusuf. Karşı Tarafa Ödenen Vekalet Ücretinin Kdv Karşısındaki Durumu, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt:90, Sayı:2016/4
 • İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2016, Özelge: 26 Mayıs 2016, Sayı:296
 • Maliye Bakanlığı, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 11.Mart.2005 8600 sayılı Genel yazı
 • Türkay, İmdat. Avukatlık (Vekalet) Ücretinin Vergilendirilmesi, TBB Dergisi, 2012 (101), s. 331
 • I sayılı KDV Genel Uygulama Tebliği, Resmi gazete yayım tarihi: 26 Nisan 2014, Sayı: 28983
 • 375 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi gazete yayım tarihi: 11 Eylül 2007, Sayı: 26640
APA Kızıltoprak Ö (2020). Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. , 110 - 117.
Chicago Kızıltoprak Özgür Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. (2020): 110 - 117.
MLA Kızıltoprak Özgür Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. , 2020, ss.110 - 117.
AMA Kızıltoprak Ö Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. . 2020; 110 - 117.
Vancouver Kızıltoprak Ö Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. . 2020; 110 - 117.
IEEE Kızıltoprak Ö "Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım." , ss.110 - 117, 2020.
ISNAD Kızıltoprak, Özgür. "Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım". (2020), 110-117.
APA Kızıltoprak Ö (2020). Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. Vergi Sorunları Dergisi, 43(382), 110 - 117.
Chicago Kızıltoprak Özgür Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. Vergi Sorunları Dergisi 43, no.382 (2020): 110 - 117.
MLA Kızıltoprak Özgür Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. Vergi Sorunları Dergisi, vol.43, no.382, 2020, ss.110 - 117.
AMA Kızıltoprak Ö Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. Vergi Sorunları Dergisi. 2020; 43(382): 110 - 117.
Vancouver Kızıltoprak Ö Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım. Vergi Sorunları Dergisi. 2020; 43(382): 110 - 117.
IEEE Kızıltoprak Ö "Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım." Vergi Sorunları Dergisi, 43, ss.110 - 117, 2020.
ISNAD Kızıltoprak, Özgür. "Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesine Eleştirel Bir Yaklaşım". Vergi Sorunları Dergisi 43/382 (2020), 110-117.