Yıl: 2021 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 85 - 102 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18506/anemon.803167 İndeks Tarihi: 30-06-2021

Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı matematik derslerinin web tabanlı uzaktan eğitim ile yürütülmesine ilişkinmatematik öğretmenlerinin görüşlerini incelemektir. Fenomenolojik araştırma deseni ile yürütülençalışmada katılımcı grubunu 19 ortaokul matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veritoplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formukullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Matematik öğretmenleriweb tabanlı eğitimin avantajlarını tekrarlanabilirlik, bireysel farklılıklara uygunluk, öğrenmeetkinliklerinin çokluğu, kendi hızında ilerleme ve maliyetin azlığı kavramları ile dile getirmiştirler.Dezavantajlarının öğrencilerle iletişim kuramamak ve öğrencileri kontrol edememek olduğunudüşünmektedirler. Matematik öğretmenlerin çoğunluğu web tabanlı uzaktan eğitimin faydalıolduğunu fakat matematik eğitimi üzerinde etkili ve verimli olmadığını düşünmektedirler.Öğretmenler fırsat eşitliği konusundaki sıkıntıların giderilmesini web tabanlı uzaktan eğitiminkalitesini artırmak için önemli görmektedirler.
Anahtar Kelime:

Perspectives of Mathematics Teachers Regarding Web-Based Distance Education in Mathematics Courses

Öz:
This study aims to examine the perspectives of mathematics teachers about the teaching of mathematics courses via web-based distance education. In the study carried out with the phenomenological research, the participants group consists of 19 middle school mathematics teachers. In the research, semi-structured interview form prepared by the researchers was used to collect data. The data obtained were analyzed by content analysis method. Mathematics teachers expressed the advantages of web-based education as repeatability, compliance with individual differences, multiplicity of learning activities, progress at own pace and low cost. The disadvantages were not being able to communicate with and control students. The majority of mathematics teachers thought that web-based distance education was useful, however, they believed that it was not effective and efficient for mathematics education. Teachers have found it important to improve the quality of web-based distance education by eliminating the problems regarding equal opportunities.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
6
9
8
APA Uslu B, Güner P (2021). Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. , 85 - 102. 10.18506/anemon.803167
Chicago Uslu Büşra,Güner Pınar Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. (2021): 85 - 102. 10.18506/anemon.803167
MLA Uslu Büşra,Güner Pınar Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. , 2021, ss.85 - 102. 10.18506/anemon.803167
AMA Uslu B,Güner P Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. . 2021; 85 - 102. 10.18506/anemon.803167
Vancouver Uslu B,Güner P Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. . 2021; 85 - 102. 10.18506/anemon.803167
IEEE Uslu B,Güner P "Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri." , ss.85 - 102, 2021. 10.18506/anemon.803167
ISNAD Uslu, Büşra - Güner, Pınar. "Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri". (2021), 85-102. https://doi.org/10.18506/anemon.803167
APA Uslu B, Güner P (2021). Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 85 - 102. 10.18506/anemon.803167
Chicago Uslu Büşra,Güner Pınar Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9, no.1 (2021): 85 - 102. 10.18506/anemon.803167
MLA Uslu Büşra,Güner Pınar Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, 2021, ss.85 - 102. 10.18506/anemon.803167
AMA Uslu B,Güner P Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 9(1): 85 - 102. 10.18506/anemon.803167
Vancouver Uslu B,Güner P Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 9(1): 85 - 102. 10.18506/anemon.803167
IEEE Uslu B,Güner P "Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri." Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9, ss.85 - 102, 2021. 10.18506/anemon.803167
ISNAD Uslu, Büşra - Güner, Pınar. "Matematik Derslerinde Web Tabanlı Uzaktan Eğitime İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri". Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9/1 (2021), 85-102. https://doi.org/10.18506/anemon.803167