Yıl: 2020 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 159 - 171 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.25092/baunfbed.679588 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu

Öz:
Teknolojinin son dönemde en önemli inovasyonu olan BIM’in (Yapı Bilgi Modellemesi) Türk yapı sektöründe adaptasyonunu incelemeyi amaçlayan bu çalışma için gerekli olan bilgiler yapılan literatür taraması sonucu elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan anket çalışması yapılarak toplanmıştır. Tasarım ve inşaat firmalarından oluşan anket katılımcılarının çoğu sektördeki paydaşların ve alt yüklenicilerin teknik olarak yetersiz olmasını BIM kullanımının önündeki en büyük engel olarak belirtmişlerdir. Ayrıca BIM’in potansiyel faydalarının firmalar tarafından henüz anlaşılamamış olması ve BIM konusunda uzman iş gücü eksikliği BIM adaptasyonunu engelleyen en önemli faktörler olarak ortaya çıkmıştır. Firmaları BIM kullanımına yöneltecek faktörlerin en önemlileri ise; tasarım çözümlerinin daha iyi görselleştirilmesi, tasarım önerilerinin daha iyi anlaşılması ve titizlikle analiz edilmesi ve simülasyonların daha kolay oluşturulmasıdır. Yapı bilgi modellemesi kavramının önemi zamanla anlaşılmakta olup kullanımı artmaya başlamıştır. İlk olarak, havalimanı, raylı sistem ve hastane projelerinde kullanılan BIM’in kısa zamanda Türkiye’de yapı sektörünün vazgeçilmez bir parçası olacağı düşülmektedir. Projelerde BIM kullanımının zorunlu hale getirilmesi ve BIM’in adaptasyon sürecini engelleyen faktörlerin minimuma indirilmesi, mümkünse ortadan kaldırılması amaçlanmalıdır.
Anahtar Kelime: Yapı bilgi modellemesi,BIM,yapı sektörü,yapımda inovasyon

Adoption of building information modeling in the Turkish construction sector

Öz:
The purpose of this research is to determine the factors that contribute to adoption of the Building Information Modeling in the construction sector. The necessary information for this study which aims to examine the adoption of BIM (Building Information Modeling), which is the most important innovation of technology, in Turkish construction sector was collected by a questionnaire study based on the data obtained from the literature review. Most of the survey participants stated that technical insufficiency of the stakeholders and subcontractors was the most important factor for BIM adoption in the sector. In addition, the potential benefits of BIM have not yet been understood by the companies and the lack of skilled workforce is the most important factor that preventing the BIM adoption. The most important factors that lead firms to use of BIM are the better visualization of design solutions, better understanding of design proposals and more accurate analysis of simulations. The importance of building information modeling is increasing over time and use of BIM has become widespread in. BIM was primarily used in rail system projects, airports and hospital projects. It is assumed that BIM will be an indispensable part of the construction sector in a short time. For this reason, use of BIM in the projects should be made compulsory. The factors that hinder the adoption process of BIM should be minimized or even eliminated.
Anahtar Kelime: Building information modeling,BIM,construction sector,construction innovation

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
4
4
 • Yan, H. and Damian, P., Benefits and barriers of building information modeling, 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, Beijing, 1-6, (2008).
 • Tulubas Gokuc Y. and Arditi D., Adoption of BIM in architectural design firms, Architectural Science Review, 60(6). 483-492, (2017).
 • İnan, N., Yıldırım, T., Mimari tasarım sürecinde disiplinlerarası ilişkiler ve eşzamanlı-dijital ortam tasarım olanakları, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24(4), 583-595, (2009).
 • Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K., BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, managers, designers, engineers, and contractors, 2nd Ed., John Wiley & Sons, Hoboken, 1-640, (2011).
 • NIBS, United States National Building Information Modeling Standard Version 1 - Part 1: Overview, Principles, and Methodologies, (2007).
 • McGraw-Hill Construction Report, The business value of BIM in North America, SmartMarket Report, Bedford, MA: McGraw-Hill Construction, (2012).
 • Bernstein, H. M., Jones, S. A., Russo, M. A., The business value of BIM in North America: Multi-year trend analysis and user rating (2007–2012), McGraw-Hill Construction, Bedford, MA,1-72, (2012).
 • McGraw-Hill Construction Report, The business value of BIM in Europe, Getting building information modeling to the bottom line in the United Kingdom, France and Germany, SmartMarket Report, Bedford, MA: McGraw-Hill Construction, 1–52, (2010).
 • Özorhon, B., Yapı bilgi modellemesi, İBB İstanbul Anadolu Yakası Raylı Sistem Projeleri, Abaküs Yayıncılık, 1-152, (2018).
 • Kekana, T.G., Aigbavboa C.O., Thwala W.D., Building information modelling (BIM) barriers in adoption and implementation strategies in the South Africa construction industry, International Conference on Emerging Trends in Computer and Image Processing, 15-16, (2014).
 • Chan, C., Barriers of implementing BIM in construction industry from the designers perspective A Hong Kong, Journal of System and Management Sciences, 4, 24-40, (2018).
 • Ogwueleka, A.C., Upgrading from the use of 2D CAD systems to BIM technologies in the construction industry consequences and merits, International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT), 28, 403-411, (2014).
 • Öktem S.,Ergen E., BIM’e geçı̇ş sürecı̇nı̇n operasyonel çerçevesi, 4. Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, Samsun, Türkiye,627-635, (2014).
 • Özorhon, B., Karahan, U., Critical success factors of building information modeling (BIM) implementation, ASCE Journal of Management in Engineering, 33 (3), 256-263, (2016).
 • Hergunsel, M., Benefits of building information modeling for construction managers and Bim based scheduling. Thesis Submitted to the Faculty of Worcester Polytechnic Institute, 1-89, (2011).
 • Qian, A. Y., Benefits and ROI of BIM for Multi-Disciplinary Project Management, National University of Singapore, 2012. Accessed March 03, 2019. http://www.icoste.org/wp-content/uploads/2011/08/Benefits-and-ROIof-BIM-for-Multi-Disciplinary-Project-Management.pdf
 • Gilligan, B. ,Kunz, J., VDC use in 2007: significant value, dramatic growth, and apparent business opportunity. CIFE Technical Rep. No. TR171, Stanford Univ., Palo Alto, CA, 1-40, (2007).
 • Azhar, S., M. Hein, B. Sketo, Building information modeling: benefits, risks and challenges, Proceedings of the 44th ASC National conference, Auburn, AL, April 2–5,1-7, (2008).
 • Sanchez, A. X., Hampson, K. D., Vaux, S., Delivering value with BIM: A whole-of-life approach, Abingdon: Routledge, 1–366, (2016).
 • Issa, R. R., Suermann, P., Olbına S., Use of building information models in simulations, Proceedings of the 2009 winter simulation conference (WSC 09), Austin, TX, 2264–2271, (2009).
 • Lee, S., Yu, J., Jeong D., BIM acceptance model in construction organizations, Journal of Management Engineering, 31(3), 1-113, (2015).
 • Bew, M., Underwood, J., Delivering BIM to the UK market, In handbook of research on building information modelling and construction informatics: concepts and technologies, edited by Jason Underwood and Umit Isikdag, Hershey, New York: Information Science Reference, 30–64, (2010).
 • Becerik-Gerber, B., Gerber, D., Ku K., The pace of technological innovation in architecture, engineering and construction education: integrating recent trends into the curricula, Journal of Information Technology in Construction, 16, 411–432, (2011).
 • Becerik-Gerber, B., Kensek, K. Building information modeling in architecture, engineering and construction: emerging research directions and trends. ASCE Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 136 (3), 139–147, (2010).
APA ERDİK M, GÖKUÇ Y (2020). Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. , 159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
Chicago ERDİK MERVE,GÖKUÇ Yeliz TÜLÜBAŞ Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. (2020): 159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
MLA ERDİK MERVE,GÖKUÇ Yeliz TÜLÜBAŞ Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. , 2020, ss.159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
AMA ERDİK M,GÖKUÇ Y Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. . 2020; 159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
Vancouver ERDİK M,GÖKUÇ Y Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. . 2020; 159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
IEEE ERDİK M,GÖKUÇ Y "Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu." , ss.159 - 171, 2020. 10.25092/baunfbed.679588
ISNAD ERDİK, MERVE - GÖKUÇ, Yeliz TÜLÜBAŞ. "Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu". (2020), 159-171. https://doi.org/10.25092/baunfbed.679588
APA ERDİK M, GÖKUÇ Y (2020). Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22(1), 159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
Chicago ERDİK MERVE,GÖKUÇ Yeliz TÜLÜBAŞ Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22, no.1 (2020): 159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
MLA ERDİK MERVE,GÖKUÇ Yeliz TÜLÜBAŞ Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, 2020, ss.159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
AMA ERDİK M,GÖKUÇ Y Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 22(1): 159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
Vancouver ERDİK M,GÖKUÇ Y Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 22(1): 159 - 171. 10.25092/baunfbed.679588
IEEE ERDİK M,GÖKUÇ Y "Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu." Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22, ss.159 - 171, 2020. 10.25092/baunfbed.679588
ISNAD ERDİK, MERVE - GÖKUÇ, Yeliz TÜLÜBAŞ. "Türk yapı sektöründe yapı bilgi modellemesinin adaptasyonu". Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22/1 (2020), 159-171. https://doi.org/10.25092/baunfbed.679588