Yıl: 2021 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 146 - 151 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.31067/acusaglik.834065 İndeks Tarihi: 07-07-2021

Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study

Öz:
Purpose: The purpose of this study was to explore the experiences of nursing students’ home visits within thecontext of the public health nursing course.Patients and Methods: This was a qualitative descriptive study based on the student’s reflective essay. The studywas completed with 110 senior students in the nursing faculty of a public university in Turkey. Students explainedself-perceptions (abilities, skills and feelings) before and after the home visits process of public health nursingfield practice at the end of the semester. Results: The experiences of students before the field practice were grouped under the themes of “security”,“concerns about the family process” and “feeling insufficient”. The themes “job satisfaction”, “being useful to thefamilies”, and “contribution to personal development” emerged from the data collected after the field practicewas completed.Conclusions: This brief educational intervention allows students to feel useful to the families and the practicecontributed to their personal development. It can improve the readiness of students for home visits withundergraduate programs because nursing students meet the “real world”
Anahtar Kelime:

HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI DERSI KAPSAMINDA YAPILAN EV ZIYARETLERINE İLIŞKIN ÖĞRENCI DENEYIMLERI: NITEL ARAŞTIRMA

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin halk sağlığı hemşireliği dersi kapsamında yaptıkları ev ziyaretlerine ilişkin deneyimlerinin tanımlanmasıdır. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma öğrenci görüşlerini yansıtan nitel bir araştırmadır. Türkiye’deki bir devlet üniversitesinin son sınıf 110 öğrencisi ile yürütülmüştür. Öğrencilerin halk sağlığı hemşireliği saha uygulaması öncesi ve sonrası deneyimlerini açıklamaktadır. Bulgular: Öğrencilerin saha uygulama öncesi deneyimleri “güvenlik”, “aile sürecine ilişkin endişe” ve “kendini yetersiz hissetme” ana temalarından oluşmuştur. Öğrencilerin saha uygulama sonrası deneyimlerinden elde edilen veriler doğrultusunda ise “iş doyumu”, “ailelere faydalı olma” ve ” kişisel gelişime katkı” başlıklarının öne çıktığı görülmüştür. Sonuç: Bu kısa eğitim uygulaması, öğrencilerin ailelere faydalı olmalarına ve kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarına yardımcı olmuştur. Hemşirelik öğrencileri “gerçek dünya” ile tanıştıkları için öğrencilerin lisans programları ile ev ziyaretlerine hazır olmalarını geliştirebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. World Health Organization. A framework for community health nursing education. 2015. Retrieved from: http://www.searo.who.int/ entity/nursing_midwifery/documents/SEA-NUR-467/en/. Rerrieved Date: 21.05.2017
 • 2. Maurer F.A. Smith C. M. Community/public health nursing practice: Health for families and populations. Elsevier Health Sciences, 2013:290-300.
 • 3. Oermann M. N. Annual Review of Nursing Education. United States of America: Springer Publishing Company, 2003.
 • 4. Clement I. Management of Nursing Services and Education-E-Book. India: Elsevier Health Sciences, 2015.
 • 5. Kahraman S. Erkek Öğrenci Hemşirelerin Halk Sağlığı Stajında Yaşadıkları Endişe ve Deneyimler: Şanlıurfa Örneği. Turk J Public Health 2013;11: 207-11.
 • 6. Altay B, Özge Ö.Z. Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Halk Sağlığı Kapsamında Yaptıkları Ev Ziyaretlerinde Karşılaştıkları Güçlükler Ve Profesyonel Hemşirelik Rolleri. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016; 1:1-12.
 • 7. Starks H, Brown Trinidad S. Choose your method: A comparison of phenomenology, discourse analysis, and grounded theory. Qualitative health research, 2007; 17:1372-80.
 • 8. Eyler J. Reflection: Linking service and learning—linking students and communities. Journal of Social Issues, 2002;58:517-34. [CrossRef]
 • 9. Perry S.L, Martin RA. Authentic reflection for experiential learning at international schools. The International Journal of Research on Service-Learning and Community Engagement. 2016: 4;53-68.
 • 10. Leh S.K. Nursing students’ preconceptions of the community health clinical experience: implications for nursing education. Journal of Nursing Education, 2011:50;620-7. [CrossRef]
 • 11. Duah M.A. Baccalaureate Nursing Students’ Perceptions of Community Health Nursing as a Career (Doctoral dissertation, Université d›Ottawa/University of Ottawa) 2015.
 • 12. Kendra M.A, George V.D. Defining Risk in Home Visiting. Public Health Nursing. 2001;18: 128-37.
 • 13. Babenko-Mould Y, Ferguson K, Atthill S. Neighbourhood as community: A qualitative descriptive study of nursing students’ experiences of community health nursing. Nurse Educ. Pract, 2016:17; 223-8. [CrossRef]
 • 14. Ozkan O, Ozdemir, S. Outcomes of planned home visits of intern public health nurses: An example from Turkey. Annals of Global Health, 2016;82: 885-96.
APA KURU ALICI N, Emiroğlu O (2021). Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. , 146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
Chicago KURU ALICI NILGUN,Emiroğlu Oya Nuran Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. (2021): 146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
MLA KURU ALICI NILGUN,Emiroğlu Oya Nuran Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. , 2021, ss.146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
AMA KURU ALICI N,Emiroğlu O Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. . 2021; 146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
Vancouver KURU ALICI N,Emiroğlu O Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. . 2021; 146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
IEEE KURU ALICI N,Emiroğlu O "Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study." , ss.146 - 151, 2021. 10.31067/acusaglik.834065
ISNAD KURU ALICI, NILGUN - Emiroğlu, Oya Nuran. "Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study". (2021), 146-151. https://doi.org/10.31067/acusaglik.834065
APA KURU ALICI N, Emiroğlu O (2021). Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1), 146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
Chicago KURU ALICI NILGUN,Emiroğlu Oya Nuran Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12, no.1 (2021): 146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
MLA KURU ALICI NILGUN,Emiroğlu Oya Nuran Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, 2021, ss.146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
AMA KURU ALICI N,Emiroğlu O Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 12(1): 146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
Vancouver KURU ALICI N,Emiroğlu O Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 12(1): 146 - 151. 10.31067/acusaglik.834065
IEEE KURU ALICI N,Emiroğlu O "Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study." Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12, ss.146 - 151, 2021. 10.31067/acusaglik.834065
ISNAD KURU ALICI, NILGUN - Emiroğlu, Oya Nuran. "Students’ Home Visit Experiences within the Scope of Public Health Nursing Course: A Qualitative Study". Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12/1 (2021), 146-151. https://doi.org/10.31067/acusaglik.834065