BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK

Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 129 - 148 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17572/mj2020.2.129148 İndeks Tarihi: 29-07-2022

BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK

Öz:
COVID-19 pandemisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, sosyal bilimler kapsamında yapılan saha araştırmaları, görüşmeci ile bilgisine danıştığı kişinin aynı mekânda buluşamayacağı bir nitelik kazandı. Daha önceden iletişim teknolojilerinin ve dijitalleşmenin yardımıyla uzaktan yapılan görüşmeler olsa da, yaygınlaşmaları bu dönemde gereklilik kazandı. Fiziksel mekânı birlikte deneyimlemenin ortadan kalkması ise öz-düşünümselliğin ilkeleri olan araştırmacının araştırma sahasını dönüştürücü niteliği, danıştığı kişiler ile arasında kurulması muhtemel hiyerarşiler ve görüşülenlerin sorumluluğunun alınması konularında yeni sorgulamaları beraberinde getirdi. Bu makale sorgulamalarını araştırma konusuna uygun olarak yazarın kendi araştırma deneyimlerinden pandemi öncesi ve sonrası karşılaştırmalar eşliğinde yeni dönemde feminist metodolojinin içerdiği noktaların geldiği noktayı paylaşıyor. Makale aynı zamanda feminist metodoloji içinde bulunduğu düşünülen sosyo-mekansal dinamiklerin fiziksel uzaklıkta nasıl işlediğini tartışıyor.
Anahtar Kelime: COVID-19 pandemisi,öz-düşünümsellik,feminist metodoloji,sosyo-mekansal diyalektik,iletişim teknolojileri

NEW METHODS IN GREAT LOCKDOWN: APPLYING FEMINIST SELF-REFLEXIVITY DURING PANDEMIC

Öz:
With the spread of the COVID-19 pandemic, field researches conducted within the social sciences took on a new form where the researchers and interviewees cannot meet in the same physical space. Even though interviews were sometimes conducted via communication technologies and digitalization, the implementation has become even more widespread now. The lack of a spatial experience shared by both parties brings new questionings on the fundamental elements of feminist methodology which include the transforming feature of the researcher on the research field, potential hierarchies to be built between the researcher and interviewees, and taking the responsibility of the research field. In accordance with its subject matter, this article addresses the current circumstances of the above-stated questionings of feminist methodology through comparative examples from the author’s personal research experiences before and during the pandemic. Moreover, it discusses how the socio-spatial dynamics that are thought to be internal to feminist methodology function in physical distance.
Anahtar Kelime: COVID-19 pandemic,self-reflexivity,feminist methodology,socio-spatial dialectic,communication technologies

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • BBC (20 Nisan 2020) Covid-19: Hundreds protest against localised Madrid lockdowns, https://www.bbc.com/news/world-europe-54227057, erişim tarihi: 21 Eylül 2020.
 • Bourdieu, P. (2014) Sosyolojiye Övgü (E. Koytak. Çev.). Cogito, 76 (Bahar), s. 8-16.
 • Bozok, M. (2013) Eleştiren ile eleştirilenler arasında nazik karşılaşmalar: (Pro)feminist bir yaklaşımla Trabzon’da erkeklikleri incelemek”. Fe Dergi, (6: 1), s. 78-89.
 • Bozok, N. (2014) Hikâyeler anlatırken Özne(l)likler kurmak: Anne, yurt, jilet. Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar (Haziran:23), s. 46-60.
 • Casper, M. J., & Moore, L. J. (2011) Missing bodies: The politics of visibility. New York: New York University Press.
 • Evrensel (28 Nisan 2020) Adana'da Suriyeli bir genç polis tarafından göğsünden vurularak hayatını kaybetti, https://www.evrensel.net/haber/403289/adanada-suriyeli-bir-genc-polis-tarafindan-gogsunden-vurularak-hayatini-kaybetti, Erişim tarihi: 20 Eylül 2020.
 • Foucault, M. (1977). Discipline and punishment. London: Tavistock.
 • Haraway, D. (1991) Simians, cyborgs and women: The reinvention of nature, New York: Routledge,
 • Harding, S. (1987). Feminism and methodology: Social science issues. Bloomington: Indiana University Press.
 • Harding, S. (1995). Feminist yöntem diye bir şey var mı? Çakır, S., & Akgökçe, N. (ed.), Kadın araştırmalarında yöntem: farklı feminizmler açısından içinde. Istanbul: Sel.
 • Harding, S. (2020). Bakış açısı epistemolojisini yeniden düşünmek: “Güçlü nesnellik nedir?”. Erdoğan, E. & Gündoğdu, N. (ed.), Türkiye’de Feminist Yöntem içinde (ss.52-92). İstanbul: Metis.
 • Kümbetoğlu, B. (2017) Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam
 • Lefebvre, H., (1991). The production of space. Oxford, OX, UK; Cambridge, Mass., USA: Blackwell.
 • Parla, J. (2004) Kadın eleştirisi neyi gerçekleştirdi?, Irzık, S. & Parla, J. (ed.), Kadınlar Dile Düşünce içinde (s.15-35). İstanbul: İletişim.
 • Smith, S. J. (1988). Constructing local knowledge: The analysis of self in every day life. Eyles, J. & Smith, D. (ed.), Qualitative Methods in Geography içinde (s.17-38). Cambridge: Polity Press.
 • Soja, E. (January 01, 1980). The Socio-Spatial Dialectıc. Annals of the Association of American Geographers, 70, 2, 207-225
 • Spivak, G. C. (1993) Can the subaltern speak? L. Chrisman & P. Williams (ed.) Colonial discourse and post-colonial theory: A reader içinde (s.66-111). Harlow : Longman.
 • Stanley, L. Wise, S. (1995). Feminist araştırma sürecinde metot, metodoloji ve epistemoloji. Çakır, S., & Akgökçe, N. (ed.), Kadın araştırmalarında yöntem: farklı feminizmler açısından içinde. İstanbul: Sel.
 • Walby, S. (1992) Theorizing Patriarchy. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Zureik, Elia & Karen Hindle (2004) Governance, Security and Technology: the Case of Biometrics, Studies in Political Economy, 73:1, 113-137.
 • Wacquant, L.(2002). Slavery to Mass Incarceration. New Left review, 13, 41-60.
APA KARABABA P (2020). BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. , 129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
Chicago KARABABA PINAR BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. (2020): 129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
MLA KARABABA PINAR BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. , 2020, ss.129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
AMA KARABABA P BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. . 2020; 129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
Vancouver KARABABA P BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. . 2020; 129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
IEEE KARABABA P "BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK." , ss.129 - 148, 2020. 10.17572/mj2020.2.129148
ISNAD KARABABA, PINAR. "BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK". (2020), 129-148. https://doi.org/10.17572/mj2020.2.129148
APA KARABABA P (2020). BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. Moment Dergi, 7(2), 129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
Chicago KARABABA PINAR BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. Moment Dergi 7, no.2 (2020): 129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
MLA KARABABA PINAR BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. Moment Dergi, vol.7, no.2, 2020, ss.129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
AMA KARABABA P BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. Moment Dergi. 2020; 7(2): 129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
Vancouver KARABABA P BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK. Moment Dergi. 2020; 7(2): 129 - 148. 10.17572/mj2020.2.129148
IEEE KARABABA P "BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK." Moment Dergi, 7, ss.129 - 148, 2020. 10.17572/mj2020.2.129148
ISNAD KARABABA, PINAR. "BÜYÜK KAPANMADA YENİ YÖNTEMLER: PANDEMİDE FEMİNİST ÖZ-DÜŞÜNÜMSELLİĞİ UYGULAMAK". Moment Dergi 7/2 (2020), 129-148. https://doi.org/10.17572/mj2020.2.129148