AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININCRITIC TABANLI WASPAS VE COPRAS TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ

Yıl: 2021 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 117 - 146 Metin Dili: Türkçe

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININCRITIC TABANLI WASPAS VE COPRAS TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ

Öz:
Küreselleşme ile artan yoğun ekonomik ve ticari ilişkiler lojistik konusunun önemini artırmış ve buna bağlıolarak ülkelerin lojistik performanslarının ölçülmesi ihtiyacı oluşmuştur. Bu gereksinim Dünya Bankasıtarafından belirli aralıklar ile ölçülen ülkelerin lojistik performansını gösteren endeks ile tamamlanmıştır. Bunabağlı olarak araştırmada ilk olarak Avrupa Birliği ülkelerine göre lojistik performans endeksini oluşturanbileşenlerin önemlilik dereceleri (ağırlık katsayıları) CRITIC yöntemi ile ölçülmüştür. Devamında söz konusuülkelerin lojistik performansları CRITIC tabanlı WASPAS ve COPRAS yöntemleri ile tespit edilerek tespitedilen değerler sıralanmıştır. Bulgulara istinaden ülkelere göre uluslararası sevkiyat bileşeninin en önemlibileşen olduğu ve lojistik performansı en fazla olan ilk üç ülke Almanya, İsveç, Belçika olduğu tespit edilmiştir.Ayrıca oransal hesaplara göre ülkelerin CRITIC tabanlı WASPAS ve COPRAS yöntemleri ile tespit edilenlojistik performans değerleri ile lojistik performans endeks değerleri birbirlerine çok yakın olduğu tespitedilmiştir. Bunun yanında ülkelerin lojistik endeks değerleri ile CRITIC tabanlı WASPAS ve COPRASyöntemleri ile tespit edilen lojistik performans değerleri arasındaki tüm ilişkilerin pozitif yönlü, anlamlı ve çokyüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu durum, CRITIC tabanlı WASPAS ve COPRASyöntemleri ile ülkelerin lojistik performans endekslerinin genel anlamda değerlendirilebileceği sonucunavarılmıştır. Bunun yanında CRITIC tabanlı WASPAS ve COPRAS yöntemleri ile ülkelerin lojistikperformanslarının sıralama açsısından tamamen tutarlılık göstermesinden, oransal değerlerinin birbirlerine çokyakın olması ve söz konusu yöntemler arasında ilişki değerinin pozitif yönde ve çok yüksek seviyedeölçülmesinden, CRITIC tabanlı WASPAS ve COPRAS yöntemlerinin herhangi bir ölçüm sıralamasında veyaperformans ölçümünde birbirinin alternatifi olabileceği değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelime: Lojistik Performans Endeksi Critic WASPAS Lojistik

ANALYSIS OF THE LOGISTIC PERFORMANCE OF EUROPEAN UNION COUNTRIES WITH CRITIC BASED WASPAS AND COPRAS TECHNIQUES

Öz:
Increasing intense economic and commercial relations with globalization have increased the importance of logistics and accordingly, the need to measure the logistics performance of countries has arisen. This requirement is complemented by an index showing the logistics performance of the countries measured periodically by the World Bank. Accordingly, first of all, the significance levels (weight coefficients) of the components that make up the logistics performance index compared to the European Union countries were measured by the CRITIC method. Then, the logistics performances of the countries in question are determined by using CRITIC based WASPAS and COPRAS methods and the values determined are listed. Based on the findings, it was determined that the international shipment component is the most important component according to the countries and the top three countries with the highest logistics performance are Germany, Sweden and Belgium. In addition, according to the proportional calculations, it was determined that the logistics performance values of the countries determined by the CRITIC based WASPAS and COPRAS methods are very close to each other. In addition, it was determined that all the relationships between the logistics index values of the countries and the logistics performance values determined by CRITIC based WASPAS and COPRAS methods are positive, significant and at a very high level. Therefore, it has been concluded that the logistics performance indexes of countries can be evaluated in general with CRITIC based WASPAS and COPRAS methods. In addition, the CRITIC based WASPAS and COPRAS methods and the logistic performance of the countries are completely consistent in terms of ranking, the proportional values are very close to each other and the relationship value between these methods is measured positively and at a very high level, the CRITIC based WASPAS and COPRAS methods are evaluated that there could be alternatives to each other in performance measurement.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ALTINTAŞ F (2021). AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININCRITIC TABANLI WASPAS VE COPRAS TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(1), 117 - 146.
Chicago ALTINTAŞ Furkan Fahri AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININCRITIC TABANLI WASPAS VE COPRAS TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25, no.1 (2021): 117 - 146.
MLA ALTINTAŞ Furkan Fahri AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININCRITIC TABANLI WASPAS VE COPRAS TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.25, no.1, 2021, ss.117 - 146.
AMA ALTINTAŞ F AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININCRITIC TABANLI WASPAS VE COPRAS TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 25(1): 117 - 146.
Vancouver ALTINTAŞ F AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININCRITIC TABANLI WASPAS VE COPRAS TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 25(1): 117 - 146.
IEEE ALTINTAŞ F "AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANSLARININCRITIC TABANLI WASPAS VE COPRAS TEKNİKLERİ İLE ANALİZİ." Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25, ss.117 - 146, 2021.