Yıl: 2020 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 143 - 146 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.12956/tchd.631370

Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer

Öz:
Objective: It is important to detect the visual problems at its earliest period, in order to improve the quality of life ofnewborns. This study aimed to determine the refractive status of healthy term Turkish babies and to investigate whetherthere is a correlation between refractive status and birth weight.Material and Methods: Two hundred and three healthy full-term babies at an age of postnatal 8 weeks were includedin the study. In order to evaluate refractive status, handheld autorefractometer device was used in all subjects. The typesof refractive errors were analyzed both in right and left eyes separately. Measurements taken under cycloplegic conditionwere analyzed for spherical equivalent, astigmatism and anisometropia.Results: Hypermetropia was found as the most common refractive error among the participants (65% in right eyes,62% in left eyes). With the rule astigmatism is found to be the most common astigmatic pattern in both eyes (75% inright eyes, 70% in left eyes). Anisometropia incidence was found to be 8%. No correlation between refractive status andbirth weight was detected (p=0.105 r=-0.280).Conclusion: Our outcomes provide a cross-sectional refractive data of a group of term Turkish infants and show thatthe hypermetropia is the most common refractive error. We did not detect a correlation between refractive error and birthweight, birth height, and gestational age. Therefore, all infants regardless of the gestational age and other parametersshould be screened for refractive errors
Anahtar Kelime:

Miadında Doğan Türk Bebeklerde Refraktif Kusurların Taşınabilir Otorefraktometre ile Taranması

Öz:
Amaç: Yenidoğan bebeklerin yaşam kalitelerini artırmak için mümkün olan en erken dönemde görsel problemleri tespit etmek önemlidir. Bu çalışmada sağlıklı term Türk bebeklerde kırma kusurlarının varlığının ve miktarının belirlenmesi ve refraktif durum ile doğum ağırlığı arasında bir korelasyon olup olmadığının araştırılması hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza Ocak 2018-Ağustos 2018 tarihleri arasında göz hastalıkları bölümüne rutin göz taraması için başvuran, postnatal yaşı 8 hafta olan, miadında doğmuş iki yüz üç sağlıklı bebek dahil edildi. Kırma kusuru varlığını ve miktarını değerlendirmek için tüm olgularda el otorefraktometre cihazı kullanıldı. Kırma kusurları hem sağ, hem de sol gözde ayrı ayrı analiz edildi. Sikloplejik koşullar altında yapılan ölçümler, sferik eşdeğer, astigmatizma ve anizometropi açısından analiz edildi. Bulgular: Çalışma grubumuzdaki bebeklerde en sık kırma kusuru olarak hipermetropi saptandı (sağ gözlerde % 65, sol gözlerde % 62). Kurala uygun astigmatizma her iki göz için de en sık olarak rastlanan astigmatik paterndi (sağ gözlerde % 75, sol gözlerde % 70). Anizometri insidansı % 8 olarak bulundu. Kırma kusuru miktarı ile doğum ağırlığı arasında korelasyon saptanmadı (p = 0.105 r = -0.280). Sonuç: Hipermetropi ve kurala uygun astigmatizma term doğan sağlıklı Türk bebeklerde en sık görülen kırma kusuru tipleri olup, bu bebeklerde kırma kusuru miktarı ile doğum ağırlığı arasında bir ilişki saptanmadı. Sonuç olarak, term bebeklerde tüm doğum parametrelerinden bağımsız olarak refraktif tarama yapılması refraktif hataların erken tespit ve takibi açısından önemlidir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Atkinson J, Braddick O, Robier B, Anker S, Ehrlich D, King J, Watson P, Moore A. Two infant vision screening programmes: prediction and prevention of strabismus and amblyopia from photo- and videorefractive screening. Eye (Lond) 1996;10:189-98.
 • 2. Saunders KJ, McCulloch DL, Shepherd AJ, Wilkinson AG. Emmetropisation Following Preterm Birth. Br J Ophthalmol 2002; 86:1035-40.
 • 3. Büchner TF1, Schnorbus U, Grenzebach UH, Busse H. Examination of Preschool Children for Ametropia: first experiences using a new hand-held autorefractor. Strabismus 2004; 12:111-7.
 • 4. Harvey EM, Miller JM, Dobson V, Tyszko R, Davis AL. Measurement of Refractive Error in Native American Preschoolers: Validity and Reproducibility of Autorefraction. Optom Vis Sci 2000; 77:140-9.
 • 5. Adams RJ, Dalton SM, Murphy AM, Hall HL, Courage ML. Testing Young Infants with The Welch Allyn Suresight Non-cycloplegic Autorefractor. Ophthalmic Physiol Opt 2002; 22:546-51.
 • 6. Chen J, Xie AL, Hou LJ, Su Y, Lu F, Thorn F. Cycloplegic and noncycloplegic refractions of Chinese neonatal infants. Invest Ophthalmol Vis Sci 2011;52:2456–61.
 • 7. Kuo A, Sinatra RB, Donahue SP. Distribution of Refractive Error in Healthy Infants. J AAPOS 2003; 7:174-7.
 • 8. Varghese RM, Sreenivas V, Puliyel JM, Varughese S. Refractive Status at Birth: Its Relation to Newborn Physical Parameters at Birth and Gestational Age. PLoS One 2009;4: e4469.
 • 9. Cook A, White S, Batterbury M, Clark D. Ocular Growth and Refractive Error Development in Premature Infants Without Retinopathy of Prematurity. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44:953-960.
 • 10. Zha Y, Zhu G, Zhuang J, Zheng H, Cai J, Feng W. Axial Length and Ocular Development of Premature Infants without ROP. J Ophthalmol 2017;2017:6823965.
 • 11. Varughese S, Varghese RM, Gupta N, Ojha R, Sreenivas V, et al. Refractive error at birth and its relation to gestational age. Curr Eye Res 2005;30:423–8.
APA ÖZÜLKEN K, GÖKÇE S (2020). Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. , 143 - 146. 10.12956/tchd.631370
Chicago ÖZÜLKEN Kemal,GÖKÇE Sabite Emine Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. (2020): 143 - 146. 10.12956/tchd.631370
MLA ÖZÜLKEN Kemal,GÖKÇE Sabite Emine Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. , 2020, ss.143 - 146. 10.12956/tchd.631370
AMA ÖZÜLKEN K,GÖKÇE S Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. . 2020; 143 - 146. 10.12956/tchd.631370
Vancouver ÖZÜLKEN K,GÖKÇE S Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. . 2020; 143 - 146. 10.12956/tchd.631370
IEEE ÖZÜLKEN K,GÖKÇE S "Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer." , ss.143 - 146, 2020. 10.12956/tchd.631370
ISNAD ÖZÜLKEN, Kemal - GÖKÇE, Sabite Emine. "Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer". (2020), 143-146. https://doi.org/10.12956/tchd.631370
APA ÖZÜLKEN K, GÖKÇE S (2020). Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 14(2), 143 - 146. 10.12956/tchd.631370
Chicago ÖZÜLKEN Kemal,GÖKÇE Sabite Emine Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 14, no.2 (2020): 143 - 146. 10.12956/tchd.631370
MLA ÖZÜLKEN Kemal,GÖKÇE Sabite Emine Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.14, no.2, 2020, ss.143 - 146. 10.12956/tchd.631370
AMA ÖZÜLKEN K,GÖKÇE S Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2020; 14(2): 143 - 146. 10.12956/tchd.631370
Vancouver ÖZÜLKEN K,GÖKÇE S Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2020; 14(2): 143 - 146. 10.12956/tchd.631370
IEEE ÖZÜLKEN K,GÖKÇE S "Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer." Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 14, ss.143 - 146, 2020. 10.12956/tchd.631370
ISNAD ÖZÜLKEN, Kemal - GÖKÇE, Sabite Emine. "Refractive Screening of Turkish Term Infants with a Handheld Autorefractometer". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 14/2 (2020), 143-146. https://doi.org/10.12956/tchd.631370