Yıl: 2021 Cilt: 21 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 295 - 317 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ

Öz:
Türkiye’de çok partili hayata geçilmesinin ardından kurularak 1950-1960 dönemindeiktidar gücünü kullanan Demokrat Parti, Türk siyasal hayatının en önemli aktörlerinden biriolmuştur. Soğuk Savaşın hüküm sürdüğü bir dönemde ülkeyi yöneten parti, uluslararasısiyasette geçerli olan blok siyasetine uygun bir dış politika izlemiştir. Demokrat Partidöneminde de ABD liderliğindeki Batı Bloku ile ilişkiler, Türkiye dış politikasının öncelikkonusu olmuş ve Sovyetler Birliği liderliğindeki Doğu Bloğu ile ilişkiler görece sınırlıkalmıştır. Çalışmanın odak noktasında Demokrat Parti döneminde Sovyetler Birliği ilekurulan ilişkiler yer almaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin Sovyetlere dair tehdit algısı veBatı Bloğunda yer alması, Stalin’in ölümünün ilişkilere etkisi ve ilgili dönemde ilişkilerdeyaşanan önemli gelişmeler ve sorun alanları ele alınacaktır.
Anahtar Kelime: Demokrat Parti Soğuk Savaş Sovyetler Birliği Türkiye

TURKEY-SOVIET UNION RELATIONS DURING THE DEMOCRAT PARTY ERA: THE LEGACY OF THE POST WORLD WAR II PERIOD AND THE INFLUENCE OF COLD WAR

Öz:
Democrat Party, which was established after the emergence of multi-party politics in Turkey and governed the country between 1950 and 1960, became one of the pivotal actors putting its mark on the Turkish political life. The party, which ruled the country under the prevalence of the Cold War conditions, followed a foreign policy line that was in line with the bloc politics dynamics in the international system. During the Democrat Party era, the relations with the Western Block under the leadership of the United States constituted a privileged place in the conduct of Turkey’s foreign policy and the relations with the Eastern Block under the leadership of the Soviet Union stayed relatively limited. The study elaborates on the relations between Turkey and the Soviet Union during the Democrat Party era. In this scope, the threat perception of Turkey about the Soviet Union, the influence of Stalin’s death on the relations and the key developments and problem areas in the relations of the parties in the Democrat Party era are analysed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA Erdoğan S, arslan z (2021). DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. , 295 - 317.
Chicago Erdoğan Seven,arslan zehra DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. (2021): 295 - 317.
MLA Erdoğan Seven,arslan zehra DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. , 2021, ss.295 - 317.
AMA Erdoğan S,arslan z DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. . 2021; 295 - 317.
Vancouver Erdoğan S,arslan z DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. . 2021; 295 - 317.
IEEE Erdoğan S,arslan z "DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ." , ss.295 - 317, 2021.
ISNAD Erdoğan, Seven - arslan, zehra. "DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ". (2021), 295-317.
APA Erdoğan S, arslan z (2021). DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 21(42), 295 - 317.
Chicago Erdoğan Seven,arslan zehra DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 21, no.42 (2021): 295 - 317.
MLA Erdoğan Seven,arslan zehra DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.42, 2021, ss.295 - 317.
AMA Erdoğan S,arslan z DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2021; 21(42): 295 - 317.
Vancouver Erdoğan S,arslan z DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ. Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2021; 21(42): 295 - 317.
IEEE Erdoğan S,arslan z "DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ." Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, 21, ss.295 - 317, 2021.
ISNAD Erdoğan, Seven - arslan, zehra. "DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÖNEMİN MİRASI VE SOĞUK SAVAŞ ETKİSİ". Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 21/42 (2021), 295-317.