Yıl: 2020 Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 193 - 208 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46464/tdad.785892

EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye

Öz:
Eskişehir ve Bursa illerinde meydana gelebilecek büyük bir deprem, bölgenin ulusal ekonomiye endüstriyel katkısı, sosyo-ekonomik koşulları, endüstriyel üretim, yüksek nüfus gibi nedenlerden dolayı maddi ve manevi kayıplara neden olacaktır. Bu çalışmanın temel amacı, Eskişehir ve Bursa Basenleri içindeki yer tepkisi özelliklerinin ve dalga yayılım biçimlerinin belirlenmesidir. 26 adet sismometre ve ivmeölçerden oluşan EstuNet Sismik Ağı’nın Eskişehir ve Bursa Basenleri üzerindeki mekânsal dağılımı, yarım graben yapıdaki basen üzerinde farklı jeolojik formasyonlar ve farklı sediman kalınlıklarının yer tepkilerini ölçebilecek niteliktedir. İstasyonların konumları faylar, yerel zemin koşulları ve yerleşim yoğunluğu dikkate alınarak belirlenmiştir. Ayrıca bu istasyonlar aktif fay segmentlerinin yakınında konumlandırılmıştır. EstuNet Sismik Ağı kayıtları, depremin merkezinden istasyonlara gelen deprem dalgalarının varış zamanını ve yer hareketinin en yüksek ivme/hız (PGA/PGV) değerlerini göstermektedir.
Anahtar Kelime: Konumsal Veritabanı Sismometre EstuNet Sismik Ağı Eskişehir-Bursa İvmeölçer

EstuNet: A new Weak/Strong-Motion Network with Geodatabase for Metropolitan Eskisehir and Bursa, West Anatolia, Turkey

Öz:
A major earthquake induced financial and moral losses that may occur in Bursa and Eskisehir could be quite large for the reasons such as the high population, industrial production, socio-economic conditions and the industrial contribution to national economy of the region. The main purpose of this study, is to determine wave propagation and site response properties of both Eskisehir and Bursa Basins. EstuNet Seismic Network comprised 26 seismometers and accelerometers were spatially distributed in Eskisehir basin to represent the behaviors of different sediment thickness and different geologic formations of the half graben structured basin. The location of the stations was chosen according to faults, local soil conditions and settlement density. Also, these stations were located near the active fault segments. The recording on EstuNet Seismic Network Stations show the arrival time of the earthquake from the epicenter to the stations and the peak ground acceleration/velocity (PGA/PGV) values.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AFAD, 2020a. Erişim adresi: https://deprem.afad.gov.tr/istasyonlar
 • AFAD, 2020b. Erişim adresi: https://tadas.afad.gov.tr
 • AFAD, 2020c. Erişim adresi: https://tdvms.afad.gov.tr
 • Altunel E., Barka A., 1998. Eskişehir fay zonunun İnönü-Sultandere arasında neotektonik aktivitesi, Geological Bulletin of Turkey 41-52.
 • Emre Ö., Duman T.Y., Özalp S., Elmacı H., Olgun Ş., Şaroğlu F., 2013. Active Fault Map of Turkey with Explanatory Text., in: Special Publication Series-30, General Directorate of Mineral Research and Exploration, Ankara, Turkey.
 • Gok E., Polat O., 2012.Microtremor HVSR Study of Site Effects in Bursa City (Northern Marmara Region, Turkey), INTECH Open Access Publisher.
 • Guralp Systems, 2020. Erişim adresi: https://www.guralp.com
 • KOERİ, 2020. Erişim adresi: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/tr
 • McKenzie D., 1972. Active tectonics of the Mediterranean region, Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 30, 109-185.
 • Ocakoglu F., 2007. A re-evaluation of the Eskisehir Fault Zone as a Recent extensional structure in NW Turkey, Journal of Asian Earth Sciences 31, 91-103.
 • Ocakoğlu F., Altunel E., Yalçıner Ç., 2005. Eskişehir bölgesinin neotektonik dönemdeki tektono-stratigrafik ve sedimantolojik gelişimin: Final Raporu, Osmangazi Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, pp. 122.
 • Ocakoglu F., Acikalin S., 2010. Field evidences of secondary surface ruptures occurred during the 20 February 1956 Eskisehir earthquake in the NW Anatolia, Journal of Earth System Science 119, 841-851.
 • Okay A.I., Satir M., Zattin M., Cavazza W., Topuz G., 2008. An Oligocene ductile strike-slip shear zone: The Uludağ Massif, northwest Turkey-Implications for the westward translation of Anatolia, Geological Society of America Bulletin 120, 893-911.
 • Orhan A., Seyrek E., Tosun H., 2007. A probabilistic approach for earthquake hazard assessment of the Province of Eskisehir, Turkey, Natural Hazards and Earth System Science 7, 607-614.
 • Ozturk K., Yaltirak C., Alpar B., 2009. The relationship between the tectonic setting of the Lake Iznik Basin and the Middle Strand of the North Anatolian Fault, Turkish Journal of Earth Sciences 18, 209-224.
 • Öcal N., 1959. 20 Şubat 1956 Eskişehir Zelzelesi'nin Makro ve Mikrosismik Etüdü, in, T.C. İstanbul Teknik Üniversitesi, İrfan Matbaası İstanbul, pp. 45.
 • Pekkan E., Tun M., Guney Y., Mutlu S., 2015, Integrated seismic risk analysis using simple weighting method: the case of residential Eskisehir, Turkey, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 15, 1123-1133, https://doi.org/10.5194/nhess-15-1123-2015 , 2015.
 • Peters D., 2012. Building a GIS: System architecture design strategies for managers, ESRI, Inc. (second edition).
 • Polat O., Ceken U., Uran T., Gok E., Yilmaz N., Beyhan M., Koc N., Arslan B., Yilmaz D., Utku M., 2009. IzmirNet: a strong-motion network in metropolitan Izmir, Western Anatolia, Turkey, Seismological Research Letters 80, 831-838.
 • SeisComP, 2020. Erişim adresi: www.seiscomp3.org
 • Seyitoglu G., Ecevitoglu G.B., Kaypak B., Guney Y., Tun M., Esat K., Avdan U., Temel A., Cabuk A., Telsiz S., 2015. Determining the main strand of the Eskisehir strike-slip fault zone using subsidiary structures and seismicity: a hypothesis tested by seismic reflection studies, Turkish Journal of Earth Sciences 24, 1-20.
 • Şaroğlu F., Emre Ö., Kuşcu İ., 1992. Active Fault Map of Turkey with Explanatory Text., in, Mineral Researh and Exploration General Directorate, Ankara, Turkey.
 • Tokay F., Altunel E., 2005. Neotectonic activity of Eskişehir fault zone in vicinity of İnönü-Dodurga area, Bulletin of the Mineral Research and Exploration Institute of Turkey 130, 1-15.
 • Tün M., 2013. Interpretation of Ground Response and Shear-Wave Velocity (Vs) Structure In Microzonation Studies: A Case Study İn Eskişehir, in: Graduate School of Sciences, İstanbul University, İstanbul, pp. 353.
 • Ulusay R., Tuncay E., Sonmez H., Gokceoglu C., 2004. An attenuation relationship based on Turkish strong motion data and iso-acceleration map of Turkey, Engineering Geology 74, 265-291.
 • Vandegraft D.L., 2011, A Cadastral Geodatabase for the US Fish and Wildlife Service, Cartography and Geographic Information Scienc, 38, 313-319.
 • Yaltirak C., 2002, Tectonic evolution of the Marmara Sea and its surroundings, Marine Geology 190, 493-529.
 • Zeiler M., 2010. Modeling our world: the ESRI guide to geodatabase concepts, ESRI press.
APA TÜN M, MUTLU S, PEKKAN E (2020). EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. , 193 - 208. 10.46464/tdad.785892
Chicago TÜN MUAMMER,MUTLU Sunay,PEKKAN EMRAH EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. (2020): 193 - 208. 10.46464/tdad.785892
MLA TÜN MUAMMER,MUTLU Sunay,PEKKAN EMRAH EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. , 2020, ss.193 - 208. 10.46464/tdad.785892
AMA TÜN M,MUTLU S,PEKKAN E EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. . 2020; 193 - 208. 10.46464/tdad.785892
Vancouver TÜN M,MUTLU S,PEKKAN E EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. . 2020; 193 - 208. 10.46464/tdad.785892
IEEE TÜN M,MUTLU S,PEKKAN E "EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye." , ss.193 - 208, 2020. 10.46464/tdad.785892
ISNAD TÜN, MUAMMER vd. "EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye". (2020), 193-208. https://doi.org/10.46464/tdad.785892
APA TÜN M, MUTLU S, PEKKAN E (2020). EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. Türk deprem araştırma dergisi (Online), 2(2), 193 - 208. 10.46464/tdad.785892
Chicago TÜN MUAMMER,MUTLU Sunay,PEKKAN EMRAH EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. Türk deprem araştırma dergisi (Online) 2, no.2 (2020): 193 - 208. 10.46464/tdad.785892
MLA TÜN MUAMMER,MUTLU Sunay,PEKKAN EMRAH EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. Türk deprem araştırma dergisi (Online), vol.2, no.2, 2020, ss.193 - 208. 10.46464/tdad.785892
AMA TÜN M,MUTLU S,PEKKAN E EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. Türk deprem araştırma dergisi (Online). 2020; 2(2): 193 - 208. 10.46464/tdad.785892
Vancouver TÜN M,MUTLU S,PEKKAN E EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye. Türk deprem araştırma dergisi (Online). 2020; 2(2): 193 - 208. 10.46464/tdad.785892
IEEE TÜN M,MUTLU S,PEKKAN E "EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye." Türk deprem araştırma dergisi (Online), 2, ss.193 - 208, 2020. 10.46464/tdad.785892
ISNAD TÜN, MUAMMER vd. "EstuNet: Eskişehir ve Bursa Büyükşehirleri için Konumsal Veritabanlı Yeni Bir Zayıf/Kuvvetli Yer Hareketi Ağı, Batı Anadolu, Türkiye". Türk deprem araştırma dergisi (Online) 2/2 (2020), 193-208. https://doi.org/10.46464/tdad.785892