Yıl: 2004 Cilt: 2004 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 106 - 115 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen

Öz:
Yabancı dil öğrencisinin dilini öğrendiği ülkelere, insanlarına, günlük yaşamlarına ilişkin gerçekci imgeler oluşturabilmesi yabancı dil ders kitaplarında o dilin sosyo-kültürel, toplumsal yapısını yansıtan görsel malzemelerin kullanımına ve niteliğine de bağlıdır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkemiz okullarında okutulan yabancı dil ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ya yurtdışında basılan ders kitapları arasından seçilmiş ya da bu alanda uzman kişilerden oluşturulan komisyonlara yazdırılmıştır. Bu çalışmada, birinci yabancı dil olarak Almanca derslerinde okutulan ve komisyonların yazdığı Almanca Ders Kitabı, Wir lernen Deutsch, Texte und Situationen, Lern mit uns, Hallo, Kinder! adlı kitaplarda kullanılan resim, fotoğraf vb. gibi görsel malzemeler incelenecek ve geçmişten günümüze Almanca ders kitaplarında görsellik bağlamında katedilen yolun saptanmasının yanı sıra gelecek çalışmalara yönelik öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelime: alman edebiyatı görsel tasarım dil eğitimi ders kitapları dil öğretimi almanca

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Dil ve Dil Bilim

Visual Aspects of Regional German Coursebooks from Past to Present

Öz:
It is essential that foreign language learners create realistic images of the people living in those countries with their daily lives which can be done through the coursebooks that reflect the socio-cultural and societal background. In these coursebooks, visual materials present such images. Starting in the first years of the republic, foreign language coursebooks used in our schools have either been selected from the foreign coursebooks published in abroad or written by committees composed of scholars experts on the field. In this study, visual materials and aspects of German coursebooks Almanca Ders Kitabı, Wir lernen Deutsch, Texte und Situationen, Lern mit uns, Hallo, Kinder! such as drawings, photographs are exploited. It is targeted that the development achieved in time in regards to the visual aspects of German coursebooks will shed light to the field through suggestions steming from this study.
Anahtar Kelime: german german literature visual design language instruction textbooks language teaching

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Eğitim, Özel Dil ve Dil Bilim
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • Genç, A. (2003). “Lern mit uns Adl› Almanca Öğrenci Ders Kitaplarında Özgün Malzemelerle Ülke Bilgisi” Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 40-51.
  • T.C. MEB (1973). Tebliğler Dergisi, 1747, 259-261.
  • T.C. MEB (1995). Tebliğler Dergisi, 2434, 597-612.
  • Tapan, N. (1992). Liselerde Almanca Öğretimi ve Lise Ders Kitapları, Ozil,Ş./Tapan, N. (Yay.). Türkiye’nin Ders Kitapları.
  • Ortaöğretim Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Yaklaşım. İstanbul: Cem Yayınevi, 79-92.
APA Genç A (2004). Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. , 106 - 115.
Chicago Genç Ayten Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. (2004): 106 - 115.
MLA Genç Ayten Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. , 2004, ss.106 - 115.
AMA Genç A Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. . 2004; 106 - 115.
Vancouver Genç A Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. . 2004; 106 - 115.
IEEE Genç A "Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen." , ss.106 - 115, 2004.
ISNAD Genç, Ayten. "Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen". (2004), 106-115.
APA Genç A (2004). Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004(27), 106 - 115.
Chicago Genç Ayten Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2004, no.27 (2004): 106 - 115.
MLA Genç Ayten Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2004, no.27, 2004, ss.106 - 115.
AMA Genç A Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 2004(27): 106 - 115.
Vancouver Genç A Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 2004(27): 106 - 115.
IEEE Genç A "Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, ss.106 - 115, 2004.
ISNAD Genç, Ayten. "Geçmişten Günümüze Yerel Almanca Ders Kitaplarında Görsel Düzen". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2004/27 (2004), 106-115.