Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link

Yıl: 2020 Cilt: 9 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 21 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.19128/turje.575392 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link

Öz:
This study evaluates the2017 updated secondary school English curriculum of Turkey with the frame ofStake’s (1967) congruence-contingency model. The study employed a mixed-methodsresearch design. In this regard, triangulation was employed to provide datadiversity. Four different data gathering tools were used: document analysis,interviews, structured questionnaires and in-class observations. Thequestionnaire data were gathered from 96 English language teachers, working invarious cities of Turkey, and the interviews were conducted with seven Englishlanguage teachers working at a public school in Ankara. In addition, classroomobservations were conducted at four different classes in the same school. Thefindings of the study indicated that teachers considered the updated curriculumsuitable and effective. However, in-class observations displayed that there areimportant gaps in bridging theory and practice. Thus, if there is a huge gapbetween what was intended and what was carried out, then first, an English as aforeign language education policy document should be prepared, and a uniqueforeign language-teaching ecosystem to include all stakeholders should be targeted.
Anahtar Kelime: Teacher training Curriculum evaluation Foreign language policy English language teaching

Türkiye’de 2017’de güncellenen ortaokul İngilizce öğretim programının kuram-uygulama bağı kapsamında değerlendirilmesi

Öz:
Bu araştırmada 2017 yılında güncellenen ortaokul İngilizce öğretim programlarının Stake’in (1967) uygunluk-olasılık modeli bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada karma araştırma deseni benimsenmiştir ve bu bağlamda veri çeşitliliği sağlamak için üçgenleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada doküman analizi, görüşme, yapılandırılmış anket ve sınıf içi gözlemler şeklinde dört farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Anket verileri Türkiye’nin farklı illerinde çalışan 96 İngilizce öğretmeninden toplanmış, görüşmeler Ankara ilinde bir devlet ortaokulunda çalışmakta olan 7 İngilizce öğretmeni ile yapılmıştır. Diğer yandan, sınıf içi gözlemler aynı okulda dört farklı sınıf düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlerin güncellenen İngilizce öğretim programlarını uygun ve etkili bulduklarını göstermiştir. Ancak sınıf içi gözlemler, kuram-uygulama bağını sağlamada önemli problemler olduğunu göstermiştir. Bu nedenle hedeflenen ile uygulanan arasında önemli bir fark mevcut ise öncelikle yabancı dil olarak İngilizce dil eğitimi politika belgesi hazırlanması ve bu doğrultuda tüm paydaşları kapsayacak şekilde özgün bir yabancı dil öğretim ekosistemi amaçlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKSOY E (2020). Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. , 1 - 21. 10.19128/turje.575392
Chicago AKSOY ERDEM Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. (2020): 1 - 21. 10.19128/turje.575392
MLA AKSOY ERDEM Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. , 2020, ss.1 - 21. 10.19128/turje.575392
AMA AKSOY E Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. . 2020; 1 - 21. 10.19128/turje.575392
Vancouver AKSOY E Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. . 2020; 1 - 21. 10.19128/turje.575392
IEEE AKSOY E "Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link." , ss.1 - 21, 2020. 10.19128/turje.575392
ISNAD AKSOY, ERDEM. "Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link". (2020), 1-21. https://doi.org/10.19128/turje.575392
APA AKSOY E (2020). Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. Turkish Journal of Education, 9(1), 1 - 21. 10.19128/turje.575392
Chicago AKSOY ERDEM Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. Turkish Journal of Education 9, no.1 (2020): 1 - 21. 10.19128/turje.575392
MLA AKSOY ERDEM Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. Turkish Journal of Education, vol.9, no.1, 2020, ss.1 - 21. 10.19128/turje.575392
AMA AKSOY E Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. Turkish Journal of Education. 2020; 9(1): 1 - 21. 10.19128/turje.575392
Vancouver AKSOY E Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link. Turkish Journal of Education. 2020; 9(1): 1 - 21. 10.19128/turje.575392
IEEE AKSOY E "Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link." Turkish Journal of Education, 9, ss.1 - 21, 2020. 10.19128/turje.575392
ISNAD AKSOY, ERDEM. "Evaluation of the 2017 updated secondary school English curriculum of Turkey by means of theory-practice link". Turkish Journal of Education 9/1 (2020), 1-21. https://doi.org/10.19128/turje.575392