Yıl: 2021 Cilt: 34 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 117 - 123 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29136/mediterranean.744168 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi

Öz:
Bu çalışma, Burdur yöresinde ceviz (Juglans regia L.) yetiştiriciliği yapılan bahçelerdebitkilerin beslenme durumlarının ortaya konulması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 20bahçeden yaprak örnekleri ve 2 farklı toprak derinliğinden (0-30 cm ve 30-60 cm) toprakörnekleri alınmıştır. Yaprak örneklerinde makro ve mikro element analizleri; toprakörneklerinde ise pH, elektriksel iletkenlik (EC), kireç (CaCO3), organik madde, bünye, makrove mikro element analizleri yapılmıştır. Yaprak analizi sonuçlarına göre; azot (N), fosfor (P),bakır (Cu) ve çinko (Zn) içerikleri noksan bulunurken, potasyum (K), kalsiyum (Ca),magnezyum (Mg), demir (Fe) ve mangan (Mn) içerikleri yeterli bulunmuştur. Toprakanalizlerine göre toprakların büyük çoğunluğunun tınlı bünyeye sahip olduğu bulunmuş vetoprak reaksiyonu hafif alkali-nötr sınıflarında değişim göstermiştir. Her iki toprakderinliğinde de herhangi bir tuzluluk sorunu saptanmamıştır. Toprakların büyük çoğunluğundaaşırı ve yüksek kireç bulunması, yetiştiricilik ve beslenme açısından bazı sorunlarınoluşabileceğini göstermektedir. Toprak örneklerinin organik madde içerikleri az humuslu vehumusça fakir, toplam azot bakımından topraklar iyi ve çok iyi, alınabilir P bakımından isedeğişkenlik göstermiş ve topraklarda kısmen yetersizlik saptanmıştır. Toprakların yarayışlı K,Ca ve Mg içerikleri büyük oranda yeterli olarak tespit edilmiştir. Alınabilir Fe ve Zn içerikleriyetersiz olup alınabilir Mn ve Cu yeterli bulunmuştur. Ceviz yetiştiriciliğinde önemlipotansiyele sahip olan Burdur yöresinde gübrelemenin yaprak ve toprak analizlerini dikkatealınarak yapılmamasından dolayı beslenme durumlarında kısmen eksiklikler belirlenmiştir.Analize dayalı yeterli ve dengeli bitki besleme uygulamaları ile verimliliğin vesürdürülebilirliğin artırılabileceği öngörülmektedir.
Anahtar Kelime: ceviz Burdur toprak verimliliği besin elementleri

Determination of nutritional status in walnut (Juglans regia L.) orchards in Burdur province

Öz:
This study was carried out to determine the nutritional status of the walnut orchards (Juglans regia L.) in Burdur province. For this purpose, plant samples from 20 orchards and soil samples from two different soil depths (0-30 cm and 30-60 cm) were taken. Macro and micro elements in walnut plants and organic matter, texture, pH, electrical conductivity (EC), lime, macro and micro elements in soil samples were analyzed. According to walnut plant analysis; the potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg), iron (Fe) and manganese (Mn) contents were sufficient in walnut plants, whereas the nitrogen (N), phosphorus (P), zinc (Zn) and copper (Cu) contents were deficient. According to results, soils generally had loam texture generally and pH values were found slightly alkaline to neutral range. EC values were low and the majority of the soils were excessively and highly calcareous that can cause some problems in terms of cultivation and nutrition. Organic matter contents of soils were found to be low humus and total N contents were sufficient. Available P is partially insufficient; the extractable K, Ca and Mg contents were above the sufficiency threshold. Available Fe and Zn weren’t deficient; available Mn and Cu contents were sufficient levels. In Burdur province, which has an important potential in walnut cultivation, deficiencies in nutritional status of walnut orchards were partly determined due to the lack of leaf and soil analysis-based fertilization. It is predicted that productivity and sustainability can be increased by adequate and balanced fertilization practices based on the analysis.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıman M (2013) Tokat ili Niksar ilçesi ceviz bahçelerinin mineral beslenme durumlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat.
 • Akça Y (2012) Ceviz Yetiştiriciliği. Anıt Matbaası, Ankara.
 • Aktaş M (1991). Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1202, Ankara.
 • Arslan R (2012) Yaprak analizi için örneklerin alınması. https://arastirma.tarimorman.gov.tr/alata/Belgeler/brosurler/Yaprak ornegiAlinmasi4.pdf. Erişim 24 Aralık 2019.
 • Atalay İ (2005) Kuvaterner’deki iklim değişmelerinin Türkiye doğal ortamı üzerindeki etkileri. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s. 121-128.
 • Başaran M (2005) Çankırı (Kentbağ) orman fidanlığı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin fidanların beslenme durumları üzerine etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 9(1): 23- 30.
 • Black CA (1965) Methods of Soil Analysis Part 2, Madisson, Wilconsin, USA.
 • Bloom PR, Inskeep WP (1988) Factors effecting bicarbonate chemistry and iron clorosis in soils. Journal of Plant Nutrition 9: 215-228.
 • Bouyoucos GJ (1951) A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of the soils. Agronomy Journal 4(9): 434.
 • Chapman HD, Pratt PF, Parker F (1961) Methods of Analysis for Soils, Plants and Waters. University of California Divison of Agricultural Science, Riverside.
 • Çağlar KÖ (1949) Toprak Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Drossopoulos B, Kouchaji GG, Bouranis DL (1996) Seasonal dynamics of mineral nutrient and carbonhydrates by walnut tree leaves. Journal of Plant Nutrition 19(3&4): 493-516.
 • Evliya H (1964) Kültür Bitkilerinin Beslenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • FAO (1990) Micronutrient, Assessment at the Country Level: An international study. FAO Soil Bulletin by Sillanpaa. Rome.
 • FAO (2017) Production. www.fao.org.tr. Erişim 24 Aralık 2019.
 • Halder M, Mandal LN (1979). Influence of soil moisture regimes and organic matter application on extractable Zn and Cu content in rice soils. Plant and Soil 53: 203-213.
 • Jackson MC (1967) Soil Chemical Analysis. Prentice Hall of India Private’Limited, New Delhi.
 • Jackson ML (1959) Soil Chemical Analysis. Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
 • Jones JB, Wolf B, Mills HA (1991) Plant Analysis Handbok. MicroMacro Publishing, USA.
 • Kacar B (1995) Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: III. Toprak Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Geliştirme Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Kacar B, Katkat AV (2007) Bitki Besleme. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kacar B, İnal A (2008) Bitki Analizleri. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kacar B (2009) Toprak Analizleri. Nobel Yayınları, Ankara.
 • Kellog CE (1952) Our garden soils. The Macmillan Company, Newyork.
 • Korkmaz A, Saltalı K (2012) Bitki besin elementi yarayışılılığını etkileyen faktörler. Bitki Besleme, Gübretaş Rehber Kitaplar Dizisi, Ankara.
 • Lindsay WL, Norvell WA (1978) Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science Society of America Journal 42(3): 421-428.
 • Loue A (1968) Diagnostic petiolaire de prospection etudes sur la nutrition et la fertilisation potassiques de la vigne. Societe Commerciale des Potasses d’ Alsace Services Agronomiques, pp. 31-41.
 • Mengel K, Kirkby EA (2001) Principles of Plant Nutrition. 5th edition. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Nederlands.
 • Mills HA, Jones JB Jr (1996) Plant Analysis Handbook. II. Micromacro Publishing, Athens, Georgia, USA.
 • Moraghan JT, Mascagni HJ Jr (1991) Environmental and Soil Factors Effecting Micronutrient Deficiencies and Toxicities. SSSA Book Series, Madison, WI.
 • Olsen SR, Sommers EL (1982) Phosphorus Availability Indices. Phosphorus soluble in sodium bicarbonate. In: Methods of soil analysis, Part II. Chemical and microbiological properties. ASASSSA, Agronomy Series, No: 9. Madison. Wisconsin, USA, pp. 404-430.
 • Parker MB, Walker ME (1986) Soil pH and manganese effects on manganese nutrition of peanut. Agronomy Journal 78: 614-620.
 • Ponder F, Jones JE, Haines J (1998) Annual applications of N, P and K for four years moderately increase nut production in black walnut. HortScience 33(6):1011-1013.
 • Ponder F (2004) Soils and nutrition management for black walnut in a new century. Proceedings of the 6th Walnut Council Research Symposium, pp: 71-76.
 • Soil Survey Staff (1951) Soil survey manuel. Agricultural Research Administration, United States Department of Agriculture, Handbook No: 18.
 • Solmaz Y (2014) Tekirdağ ilinde ceviz bahçeleri beslenme durumlarının yaprak analizleriyle belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Şen SM (2011) Ceviz Yetiştiriciliği-Besin Değeri-Folkloru, ÜÇM Yayıncılık, Ankara.
 • Thun R, Hermann R, Knickman E (1955) Die untersuchung von boden neuman verlag, Radelbeul und Berlin.
 • TUİK (2019) Bitkisel üretim istatistikleri http://www.tuik.gov.tr. Erişim 24 Aralık 2019.
 • Turan M, Horuz A (2012) Bitki Beslemenin Temel İlkeleri. Bitki Besleme. Gübretaş Rehber Kitaplar Dizisi, Ankara.
 • Uygur V, Beyazıt S, Çalışkan O (2013) Interrelation between leaf nutrient concentrations and yield and plant morphology of walnut cultivars Juglans regia under subtropics ecology of Turkey. SoilWater Journal 2(2): 821-828.
 • Yıldız E, Uygur V (2016) Uşak ili ceviz bahçelerinin mineral beslenme durumları. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11(2): 70-78.
APA YÖN Ş, SÖNMEZ İ (2021). Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. , 117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
Chicago YÖN ŞERİFE,SÖNMEZ İLKER Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. (2021): 117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
MLA YÖN ŞERİFE,SÖNMEZ İLKER Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. , 2021, ss.117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
AMA YÖN Ş,SÖNMEZ İ Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. . 2021; 117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
Vancouver YÖN Ş,SÖNMEZ İ Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. . 2021; 117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
IEEE YÖN Ş,SÖNMEZ İ "Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi." , ss.117 - 123, 2021. 10.29136/mediterranean.744168
ISNAD YÖN, ŞERİFE - SÖNMEZ, İLKER. "Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi". (2021), 117-123. https://doi.org/10.29136/mediterranean.744168
APA YÖN Ş, SÖNMEZ İ (2021). Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 34(1), 117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
Chicago YÖN ŞERİFE,SÖNMEZ İLKER Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences 34, no.1 (2021): 117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
MLA YÖN ŞERİFE,SÖNMEZ İLKER Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, vol.34, no.1, 2021, ss.117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
AMA YÖN Ş,SÖNMEZ İ Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences. 2021; 34(1): 117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
Vancouver YÖN Ş,SÖNMEZ İ Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences. 2021; 34(1): 117 - 123. 10.29136/mediterranean.744168
IEEE YÖN Ş,SÖNMEZ İ "Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi." Mediterranean Agricultural Sciences, 34, ss.117 - 123, 2021. 10.29136/mediterranean.744168
ISNAD YÖN, ŞERİFE - SÖNMEZ, İLKER. "Burdur yöresi ceviz (Juglans regia L.) bahçelerinin beslenme durumunun belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 34/1 (2021), 117-123. https://doi.org/10.29136/mediterranean.744168