Yıl: 2021 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 317 - 330 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17130/ijmeb.807469 İndeks Tarihi: 29-07-2022

ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz:
Ekonomik büyümenin sağlanmasında, enerji kullanımının ve elektrik enerjisi tüketimininülke gelirleri üzerinde yarattığı etkilerin araştırılması politika yapıcılar için önem arz etmektedir.Bu bakımdan çalışmada enerji kullanımını ifade eden petrol tüketimi ile elektrik enerjisi tüketimininTürkiye’nin ekonomik büyümesini ne yönde ve hangi oranda etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Amaç doğrultusunda Türkiye’nin 1960 ve 2014 yıllarını kapsayan çalışmada, Otoregresif DağıtılmışGecikme Modeli (ARDL) kullanılmıştır. Analiz sonucunda uzun dönemde enerji kullanımının ekonomikbüyümeyi %4.51 oranıda pozitif yönde etkilediği sonucuna varılırken, elektrik kullanımının ekonomikbüyümeyi %0.62 oranında azalttığı sonucuna varılmıştır. Elektrik tüketiminin ekonomik büyüme üzerindepozitif bir etki yaratabilmesi için elektrik üretiminin ülke içerisinde artırılması ve ithal eden değil, ihraçeden ülke konumuna gelmesi ile sağlanacağını düşülmektedir.
Anahtar Kelime: Elektrik Tüketimi ARDL Modeli Enerji Kullanımı Ekonomik Büyüme

THE EFFECT OF ENERGY AND ELECTRICITY CONSUMPTION ON TURKISH ECONOMY

Öz:
In ensuring economic growth, searching of the effect of energy and electricity energy comsumption on a country have importance for policy makers. In this respect; explaining of oil consumption, which expresses energy usage, and electricity energy consumption affects in what direction and at what rate of Turkey’s economic growth was aimed in this essay. Therefore in the studying, which involving Turkey’s 1960 and 2014,Autoregressive Distributed Lagged (ARDL) Model was used for the realization of the purpose. As a result of the analysis, while long term energy usage affected in growth positively by 4.51 percent, electricity usage reduced economic growth by 0.62 percent. It is thought that; in order to electricity consumption have a positive effect on economic growth, increasing electricity production within the country rather than on importer one must be provided.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
3
3
APA KOPUK E, BAYRAC H (2021). ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. , 317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
Chicago KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. (2021): 317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
MLA KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. , 2021, ss.317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
AMA KOPUK E,BAYRAC H ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. . 2021; 317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
Vancouver KOPUK E,BAYRAC H ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. . 2021; 317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
IEEE KOPUK E,BAYRAC H "ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ." , ss.317 - 330, 2021. 10.17130/ijmeb.807469
ISNAD KOPUK, Ezgi - BAYRAC, Huseyin Naci. "ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". (2021), 317-330. https://doi.org/10.17130/ijmeb.807469
APA KOPUK E, BAYRAC H (2021). ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17(2), 317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
Chicago KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17, no.2 (2021): 317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
MLA KOPUK Ezgi,BAYRAC Huseyin Naci ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.17, no.2, 2021, ss.317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
AMA KOPUK E,BAYRAC H ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2021; 17(2): 317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
Vancouver KOPUK E,BAYRAC H ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2021; 17(2): 317 - 330. 10.17130/ijmeb.807469
IEEE KOPUK E,BAYRAC H "ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ." Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17, ss.317 - 330, 2021. 10.17130/ijmeb.807469
ISNAD KOPUK, Ezgi - BAYRAC, Huseyin Naci. "ENERJİ VE ELEKTRİK KULLANIMININ TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17/2 (2021), 317-330. https://doi.org/10.17130/ijmeb.807469