Yıl: 2021 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 23 - 28 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.30616/ajb.846497 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district

Öz:
The study was based on macrofungi samples collected from Gürpınar district of Van province between 2015 and2017. As a result of field and laboratory studies 94 macrofungi species belonging to 49 genera, 27 families, seven orders andthree classes within Ascomycota and Basidiomycota were determined. The list of the determined taxa were presented togetherwith their habitats, substrates, collection localities and personel voucher numbers.
Anahtar Kelime:

Gürpınar (Van) yöresinin makromantar biyoçeşitliliği

Öz:
Çalışma 2015 ve 2017 yıllarında Vanʹın Gürpınar ilçesinden toplanan makromantar örnekleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda Ascomycota ve Basidiomycota bölümleri içinde yer alan üç sınıf, yedi takım, 27 familya ve 49 cinse ait 94 tür belirlenmiştir. Belirlenen taksonlar, habitatları, substratları, toplanma yerleri ve toplayıcı numaraları ile birlikte listelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar İ, Uzun Y, Akata I (2020). Some macrofungi determined in Şemdinli and Yüksekova districts (Hakkari-Turkey). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23(1): 157-167.
 • Adanacıoğlu N, Yıldız Ü, Erdinç O, Aykas L, Tan A, Taylan T (2016). Türkiye makromantarı genetik kaynakları I. Ege Bölgesi. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi 26(1): 46-61.
 • Akçay ME, Uzun Y, Kaya A (2010). Malazgirt (Muş) yöresi makrofunguslarına katkılar. Mantar Dergisi 1(1): 14-20.
 • Alkan S, Kaşık G, Aktaş S 2010. Macrofungi of Derebucak district (Konya, Turkey). Turkish Journal of Botany 34(4): 335-350.
 • Bani B, Adıgüzel N (2008). Flora of an important plant area: Çatak valley I-(Çatak-Pervari) Van Turkey. Flora Mediterranea 18: 11-63.
 • Breitenbach J, Kränzlin F (1984). Fungi of Switzerland, Vol.1. Lucerne: Verlag Mykologia.
 • Breitenbach J, Kränzlin F (1986). Fungi of Switzerland, Vol.2. Lucerne: Verlag Mykologia.
 • Breitenbach J, Kränzlin F (1991). Fungi of Switzerland, Vol.3. Lucerne: Verlag Mykologia.
 • Breitenbach J, Kränzlin F (1995). Fungi of Switzerland, Vol.4. Lucerne: Verlag Mykologia.
 • Breitenbach J, Kränzlin F (2000). Fungi of Switzerland, Vol.5. Lucerne: Verlag Mykologia.
 • Bresnsky A, Besl H (1990). A color atlas of poisonous fungi. London: Wolfe Publishing.
 • Buczacki S (1989). Mushrooms and toadstools of Britain and Europe. Glasgow: Harper Collins Publishers.
 • Çağli G, Öztürk A (2020). Macromycetes determined in Muradiye (Van) district. Anatolian Journal of Botany 4(1): 57-64.
 • Dähncke MR (2004). 1200 Pilze in Farbfotos. Sweden: Verlag.
 • Demirel K, Erdem Ö, Uzun Y, Kaya A (2010). Macrofungi of Hatila Valley National Park (Artvin-Turkey). Turkish Journal of Botany 34(5): 457-465.
 • Demirel K, Kaya A, Uzun Y (2003). Macrofungi of Erzurum province. Turkish Journal of Botany 27(1): 29-36.
 • Demirel K, Uzun Y, Akçay ME, Keleş A, Acar İ, Efe V (2015). Van yöresi makromantarlarına katkılar. Mantar Dergisi 6(2): 12- 23.
 • Demirel K, Uzun Y, Kaya A (2002). Macrofungi of Ağrı Province. Turkish Journal of Botany 26: 291-295.
 • Doğan HH, Aktaş S, Öztürk C, Kaşık G (2012). Macrofungi distribution of Cocakdere valley (Arslanköy, Mersin). Turkish Journal of Botany 36(1): 83-94.
 • Hausknecht A (2009). Fungi Europaei. A monograph of the genera Conocybe Fayod, Pholiotina Fayod in Europe. Italia: Massimo condusso.
 • Hawksworth DL, Kirk PM, Sutton BC, Pegler DN (1995). Ainsworth and Biby's dictionary of the fungi (8th Ed.). Wallingford: CAB International.
 • Index Fungorum. (2020). http://www.indexfungorum.org/names/Names.asp / [20 December 2020].
 • Jordan M (1995). The encyclopedia of fungi on Britain and Europe. Devon: David & Charles Book.
 • Kaya A (2001). Contributions to the macrofungi flora of Bitlis province. Turkish Journal of Botany 25: 379-383.
 • Kaya A, Uzun Y (2018). New contributions to the Turkish Ascomycota. Turkish Journal of Botany 42: 644-652.
 • Keleş A, Şelem E (2017). Türkiye mikobiyotası için yeni bir kayıt (Trichophaea pseudogregaria (Rick) Boud.). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22(2): 142-145.
 • Kuo M, Methven SA (2014). Mushrooms of the Midwest. Urbana: University of Illinois Press.
 • Lukić M (2008). The distribution and diversity of Boletus genus in central Serbia. Kragujevac Journal of Science 31: 59-68.
 • Moser M (1983). Keys to agarics and boleti (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales). Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
 • Pegler DN, Læssøe T, Spooner BM (1995). British Puffballs, Earthstars, and Stinkhorns. Kew: Royal Botanic Gardens.
 • Phillips R (1981). Mushrooms and other fungi of Great Britain, Europe. London: Pan Books.
 • Sadullahoğlu C, Uzun Y (2020). Karz Dağı (Tatvan-Bitlis) ve çevresinde belirlenen makrofunguslar. Mantar Dergisi 11(1): 1-11.
 • Sesli E, Denchev CM (2014). Checklists of the myxomycetes, larger ascomycetes, and larger basidiomycetes in Turkey. 6th edn. Mycotaxon Checklists Online (http,//www.mycotaxon.com/resources/checklists/sesli-v106-checklist.pdf): 1-136.
 • Süfer Ö, Bozok F, Demir HG (2016). Usage of edible mushrooms in various food products. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 4(3): 144-149.
 • Şelem E, Keleş A, Acar İ, Demirel K (2019). Edible macrofungi determined in Gürpınar (Van) district. Anatolian Journal of Botany 3(1): 7-12.
 • Türkekul İ, Işık H (2016). Bozatalan (Tokat) Yöresi Makrofungusları. Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9(1): 5- 11.
 • Uzun Y (2010). Macrofungal diversity of Ardahan and Iğdır province. International Journal of Botany 6(1): 11-20.
 • Uzun Y, Acar İ, Akçay ME, Kaya A (2017). Contributions to the macrofungi of Bingöl, Turkey. Turkish Journal of Botany 41(5): 516-534.
 • Yıldız MS, Türkekul İ, Işık H (2019). Macrofungal Biodiversity of Pazar (Tokat) District. Bitlis Eren University Journal of Science 8(2): 387-395.
APA ŞELEM E, KELEŞ A, İşler S (2021). Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. , 23 - 28. 10.30616/ajb.846497
Chicago ŞELEM EZELHAN,KELEŞ Ali,İşler Sinan Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. (2021): 23 - 28. 10.30616/ajb.846497
MLA ŞELEM EZELHAN,KELEŞ Ali,İşler Sinan Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. , 2021, ss.23 - 28. 10.30616/ajb.846497
AMA ŞELEM E,KELEŞ A,İşler S Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. . 2021; 23 - 28. 10.30616/ajb.846497
Vancouver ŞELEM E,KELEŞ A,İşler S Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. . 2021; 23 - 28. 10.30616/ajb.846497
IEEE ŞELEM E,KELEŞ A,İşler S "Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district." , ss.23 - 28, 2021. 10.30616/ajb.846497
ISNAD ŞELEM, EZELHAN vd. "Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district". (2021), 23-28. https://doi.org/10.30616/ajb.846497
APA ŞELEM E, KELEŞ A, İşler S (2021). Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. Anatolian Journal of Botany, 5(1), 23 - 28. 10.30616/ajb.846497
Chicago ŞELEM EZELHAN,KELEŞ Ali,İşler Sinan Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. Anatolian Journal of Botany 5, no.1 (2021): 23 - 28. 10.30616/ajb.846497
MLA ŞELEM EZELHAN,KELEŞ Ali,İşler Sinan Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. Anatolian Journal of Botany, vol.5, no.1, 2021, ss.23 - 28. 10.30616/ajb.846497
AMA ŞELEM E,KELEŞ A,İşler S Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. Anatolian Journal of Botany. 2021; 5(1): 23 - 28. 10.30616/ajb.846497
Vancouver ŞELEM E,KELEŞ A,İşler S Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district. Anatolian Journal of Botany. 2021; 5(1): 23 - 28. 10.30616/ajb.846497
IEEE ŞELEM E,KELEŞ A,İşler S "Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district." Anatolian Journal of Botany, 5, ss.23 - 28, 2021. 10.30616/ajb.846497
ISNAD ŞELEM, EZELHAN vd. "Macrofungal biodiversity of Gürpınar (Van) district". Anatolian Journal of Botany 5/1 (2021), 23-28. https://doi.org/10.30616/ajb.846497