Yıl: 2005 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 56 - 77 Metin Dili: Türkçe

Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri

Öz:
Bu çalışmada, Türk kamu yönetiminin yeniden yapılanması sürecinin halk kütüphanelerine yansıması değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, 2004 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu incelenmiştir. Türkiye 'de merkezi nitelikteki halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devrini sağlayacak bu yasalar, genel olarak, ilke düzeyinde yararlanılabilecek dayanaklar içermektedir. Ancak, Türkiye'deki halk kütüphanesi sisteminin başarılı bir biçimde dönüştürülmesi için ilgili yasaların yeni yasal düzenlemelerle tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca, yasal düzenlemelerin dışında halk kütüphanesi hizmetlerinin yerel yönetimlere devrinden önce alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Gerekli koşullar sağlanmadan gerçekleştirilecek dönüşüm Türkiye 'de halk kütüphanesi sisteminin çok büyük ölçüde zarara uğramasına neden olabilecektir.
Anahtar Kelime: yeniden örgütlenme halk kütüphaneleri Türkiye kamu yönetimi

Reorganization of Public Administration in Turkey and Public Libraries

Öz:
In this study, reflections of the reorganization of Turkish public administration to the public libraries is evaluated. For this purpose, related laws such as,"The Law About the Basic Principles and Reorganization of the Public Administration ", "Municipality Law ", "Local Authority Law " and "Metropolitian Municipality Law" issued by Turkish Parliament in 2004 were reviewed. These laws which transfer the public library services from the central government to the local governments include some fundamental principles which can be used as a base for the reorganization process. However, in order to achieve the transformation of public library system succesfully, the laws should be supported with the new legal regulations. Furthermore, there are some precautions which should be taken before the transformation process. Transformation of public library services without a well prepared infurstructure will result serious problems.
Anahtar Kelime: public libraries public administration reorganization Turkey

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akçeken, Ebru. (2003). Avrupa Birliğine uyum sürecinde Türkiye'deki enformasyon hizmetleri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi)
 • Akman, İsmail. (2004). "Halk kütüphanelerinin yerel yönetimlere devri", Türk Kütüphaneciliği 18(1): 73-75.
 • Andersson, Lars G. (1984). "Order without law", Scandinavian Public Library Quarterly 17 (4):107-108.
 • "Belediye Gelirleri Kanunu". (1981). Resmi Gazete 29.5.1981.sayı: 17354.
 • "Belediye Kanunu". (1930). Resmi Gazete 14.4.1930. sayı: 1471.
 • "Belediye Kanunu". (2004). (Kanun no: 5215. Kabul tarihi: 9.7.2004. Cumhurbaşkanınca geri gönderilmiştir.) [Çevrimiçi] www.tbmm.gov.tr [24.1.2005]
 • "Büyükşehir Belediyesi Kanunu". (2004). Resmi Gazete Sayı no. 25531. 23.07.2004. [Çevrimiçi] www.tbmm.gov.tr [24.1.2005]
 • "Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun".(1984 ). Resmi Gazete 9.7.1984. sayı: 18453
 • Council of Europe and Goethe Institute. (2000). Library Legislation in Europe. Bad Honnef: Bock und Herchen.
 • Duman, Hasan. (2004). "Halk kütüphanelerinde yeniden yapılanma", Türk Kütüphaneciliği 18(4):418-445.
 • Egholm, Sverri. (1984). "Library legislation in Faroe Islands", Scandinavian Public Library Quarterly 17(4): 91-93.
 • Forsberg, B.(1980). "Towards a structural transformation", Scandinavian Public Library Quarterly 13(3): 71-72.
 • Gözübüyük, Şeref. (1978). Türkiye'nin Yönetim Yapısı. Ankara: S Yayınları.
 • Heie, Bjorg. (1984). "Public library legislation in Norway", Scandinavian Public Library Quarterly 17 (4): 103-106.
 • IFLA. (1987). Halk Kütüphaneleri İçin Hizmet Klavuzu. Çev. Sevgi Hısım. Ankara: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.
 • IFLA. (2004). Halk Kütüphanesi Hizmeti: Gelişim İçin IFLA/UNESCO İlkeleri. Çev. Bülent Yılmaz. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi.
 • "İl İdaresi Kanunu". (1949). Resmi Gazete 18.6.1949. sayı: 7236.
 • "İl Özel İdaresi Kanunu". (1987). Resmi Gazete 26.5.1987. sayı: 19471.
 • "İl Özel İdaresi Kanunu". (2004). (Kanun no: 5197. Kabul tarihi: 24.6.2004. Cumhurbaşkanınca geri gönderilmiştir.) [Çevrimiçi] www.tbmm.gov.tr [24.1.2005]
 • Jensen, John. (1988). "Danish public library planning in the municipalities", Scandinavian Public Library Quarterly 21(1): 4-7.
 • Kamu Yönetimi 1. Ulusal Kurultayı. (2004). Yay. Haz. Mihriban Şengül ve başk. Malatya: İnönü Üniversitesi.
 • "Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" (2004). (Kanun no: 5227. Kabul tarihi: 15.7.2004. Cumhurbaşkanınca geri gönderilmiştir.) [Çevrimiçi] www.tbmm.gov.tr [24.1.2005]
 • Keseroğlu, Hasan S. (2004). "Türkiye'de siyasal işleyişin halk kütüphanelerine etkisi üzerine bir deneme", Türk Kütüphaneciliği 18 (3): 301-309.
 • "Köy Kanunu". (1924). Resmi Gazete 18.3.1924. sayı: 68.
 • Makela, Maija-Liisa. (1990). "Did he free municipality experiment set libraries free", Scandinavian Public Library Quarterly 23 (3): 7-10.
 • Ngozi, I. S. (1987). "Public libraries and local government:challenges ahead in Tanzania", Libri 37(1): 72-83.
 • Perela, Keijo. (1990). "Public library legislation in Finland", Scandinavian Public Library Quarterly 17 (4): 94-96.
 • Seefeldt, Jürgen ve Ludger Syre. (2004). Geçmişe ve Geleceğe Açılan Kapı: Almanya 'da Kütüphaneler. Çev. Meltem Arun. Hildesheim:Georg Olms Verlag.
 • Traniello, Paolo. (1990). "The Administration of municipal libraries", Libraries-and-Culture 25(3): 372-382.
 • Webb, T. D. (1988). "Coorperation in the public library service institution: the public library and the local goverment structure", Public Library Quarterly 8 (1/2): 11-19.
 • Yalçındağ, Selçuk. (1995). "Yerinden yönetim, yerel yönetim", Çağdaş Yerel Yönetimler 4 (2): 3-19.
 • Yılmaz, Bülent. (1997). "Yerel yönetimler ve halk kütüphanesi hizmeti: Türkiye için bir değerlendirme", Türk Kütüphaneciliği 11 (2): 113-133.
 • Yılmaz, Bülent. (2004). "Türk kütüphaneciliğinde siyaset öğesi", Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler içinde (317-329). Haz. Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.
APA YILMAZ B (2005). Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. , 56 - 77.
Chicago YILMAZ BÜLENT Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. (2005): 56 - 77.
MLA YILMAZ BÜLENT Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. , 2005, ss.56 - 77.
AMA YILMAZ B Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. . 2005; 56 - 77.
Vancouver YILMAZ B Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. . 2005; 56 - 77.
IEEE YILMAZ B "Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri." , ss.56 - 77, 2005.
ISNAD YILMAZ, BÜLENT. "Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri". (2005), 56-77.
APA YILMAZ B (2005). Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 19(1), 56 - 77.
Chicago YILMAZ BÜLENT Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği 19, no.1 (2005): 56 - 77.
MLA YILMAZ BÜLENT Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, vol.19, no.1, 2005, ss.56 - 77.
AMA YILMAZ B Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği. 2005; 19(1): 56 - 77.
Vancouver YILMAZ B Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği. 2005; 19(1): 56 - 77.
IEEE YILMAZ B "Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri." Türk Kütüphaneciliği, 19, ss.56 - 77, 2005.
ISNAD YILMAZ, BÜLENT. "Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Süreci ve Halk Kütüphaneleri". Türk Kütüphaneciliği 19/1 (2005), 56-77.