Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 152 - 154 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu

Öz:
Altmış beş yaş ve üzeri yaş grubuna yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçası olan aşılama oranlarını saptamak amacıyla hastanemizin sağlıklı erişkin izlem polikliniğine Mayıs 2003-Ekim 2003 tarihleri arasında başvuran bu yaş grubundaki 112 erişkinin önerilen influenza, pnömokok ve tetanoz aşıları ile aşılanma durumları ve bu aşılar hakkındaki bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir.İnfluenza aşısının %26.8, tetanoz aşısının %1.8 uygulandığı, pnömokok aşısının ise hiç uygulanmadığı saptanmıştır. Başvuranların hiçbirisinin bu yaş grubunda pnömokok ve tetanoz aşılarının uygulanmaları ile ilgili bilgisi yokken, %25’inin influenza aşısı hakkında doğru ve tam bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Bu çalışmanın sonunda, geriatrik yaş grubundaki kişilere sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinin artırılması ve bu yaş grubunun aşılanma ile ilgili doğru bilgilendirilmesinin sağlanması gereğinin sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: Aşılama Erişkin Yaşlı

Konular: Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Vaccination in the sixty-five and over age adults

Öz:
Vaccination is one of the most important indicators of preventive health care among sixty-five and over age group. In order to determine the vaccination ratio in this group, consultations between May 2003 and October 2003 in healthy adult clinics is examined about their attitudes if the had been vaccinated by influenza, pneumococcal and tetanus vaccines and their knowledge regarding these vaccinations. The vaccination ratios were determined as 26.8% for influenza and 1.8% for tetanus, although no vaccination for pneumococcus. While none of the study group had good knowledge regarding pneumococcal and tetanus vaccination, only 25% of them had good knowledge regarding influenza vaccination. We emerged from this study that there is need for improving the preventive health care for geriatric age group and training this age group about adult vaccination.
Anahtar Kelime: Vaccination Adult Aged

Konular: Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Adult Immunizations-Including Chemoprophylaxis Against Influenza A.US Preventive Task Force. Guide to Clinical Preventive Services. 2nd ed. Baltimore: Williams and Wilkins, 1996, pp:791- 814.
  • 2. Clover RD, Zimmerman RN. The 2003 Recommended Adult Immunization Schedule. American Family Physician, 2002;66:2329-35.
  • 3. Prevention and Control of Influenza Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR, 2002; 51:1-31
  • 4. Grimm KJ, Diebold MM. The Periodic Health Examination. In: Rakel RE (ed.). Textbook of Family Practice. WB Saunders Company, USA, 2002;51:1-31.
  • 5. Neuzil KM. Adult Immunizations: A Review of Current Recommendations. http://www.medscape.com/viewarticle/449845 adresinden 19.03.2003 tarihinde erişilmiştir.
  • 6. Abrams WA, Beers HM, Berkow R. Vaccines and Immunization. The Merck Manual at Geriatrics. Second Ed. Merck and Co, Ins., USA, 1995; pp 1091-1102.
APA ZEYBEK Y, TOKALAK İ, BOYACIOĞLU S (2004). Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. , 152 - 154.
Chicago ZEYBEK Yasemin,TOKALAK İbrahim,BOYACIOĞLU Sedat Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. (2004): 152 - 154.
MLA ZEYBEK Yasemin,TOKALAK İbrahim,BOYACIOĞLU Sedat Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. , 2004, ss.152 - 154.
AMA ZEYBEK Y,TOKALAK İ,BOYACIOĞLU S Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. . 2004; 152 - 154.
Vancouver ZEYBEK Y,TOKALAK İ,BOYACIOĞLU S Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. . 2004; 152 - 154.
IEEE ZEYBEK Y,TOKALAK İ,BOYACIOĞLU S "Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu." , ss.152 - 154, 2004.
ISNAD ZEYBEK, Yasemin vd. "Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu". (2004), 152-154.
APA ZEYBEK Y, TOKALAK İ, BOYACIOĞLU S (2004). Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. Türk Geriatri Dergisi, 7(3), 152 - 154.
Chicago ZEYBEK Yasemin,TOKALAK İbrahim,BOYACIOĞLU Sedat Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. Türk Geriatri Dergisi 7, no.3 (2004): 152 - 154.
MLA ZEYBEK Yasemin,TOKALAK İbrahim,BOYACIOĞLU Sedat Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. Türk Geriatri Dergisi, vol.7, no.3, 2004, ss.152 - 154.
AMA ZEYBEK Y,TOKALAK İ,BOYACIOĞLU S Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. Türk Geriatri Dergisi. 2004; 7(3): 152 - 154.
Vancouver ZEYBEK Y,TOKALAK İ,BOYACIOĞLU S Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu. Türk Geriatri Dergisi. 2004; 7(3): 152 - 154.
IEEE ZEYBEK Y,TOKALAK İ,BOYACIOĞLU S "Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu." Türk Geriatri Dergisi, 7, ss.152 - 154, 2004.
ISNAD ZEYBEK, Yasemin vd. "Altmış beş yaş üstü ve üzeri erişkinlerde aşılanma durumu". Türk Geriatri Dergisi 7/3 (2004), 152-154.