Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi

Yıl: 2004 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 355 - 379 Metin Dili: Türkçe

Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi

Öz:
Bu araştırmanın amacı tezsiz yüksek lisans programının öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına etkisini tespit etmektir. Araştırma Uludağ Üniversitesi tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Öğrencilere tezsiz yüksek lisans programına başlarken ve mezun olurken “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Sonuçta, tezsiz yüksek lisans programına girişte, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının yüksek olduğu ve bu programın öğrencilerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarına bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: tezsiz yüksek lisans öğrenciler öğretmenlik mesleğine yönelik tutum

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydın, Ayhan (1998) Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması ve Öğretmen Yetiştirme Sorunu” Eğitim Yönetimi. 4, 15, 275-286.
 • Can, Gürhan (1991) “Eğitim Fakültesi Lisans ve Öğretmenlik Sertifikası Programlarının Öğretmen Adaylarına Tutum Geliştirme Açısından Etkililiği” İzmir I. Eğitim Kongresi Bildirileri (25-26-27 Kasım 1991) İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Yayını. 162-167.
 • Dönmez, Burhanettin (1998) “Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bazı Eleştiriler” Eğitim Yönetimi. 4, 13, 71-78.
 • Engeç N. (1991) “Öğretmen Adaylarının Yeterlik Sınavı Başarıları ile Üniversite Başarıları Arasındaki İlişkileri Üzerine Bir Araştırma” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6, 149- 169.
 • Ertan, Murat (2002) Öğretmen Yetiştirilmesi ve Atamalarının İncelenmesi (MEB, YÖK ve DPT Uygulamaları 1980- 2000). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • İzci, Eyüp (1999) Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Kavcar, Cavit (1998) “Türkçe Eğitimi ve Sorunları” Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi. 65, 5-17.
 • Kavcar, Cavit (1999) “Nitelikli Öğretmen Sorunu” 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu (25- 27 Kasım 1999) Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Özgür, F. N. (1994) Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
 • Sadker, Mayro Pollack & Sadker, David Miller (2000) Teachers, Schools and Society. New York: McGraw-Hill.
 • Saracaloğlu, Asuman Seda (1991) “Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları” İzmir I. Eğitim Kongresi Bildirileri (25-26-27 Kasım 1991) İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Yayını. 565-569.
 • Semerci, Çetin (1999) “Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” Eğitim ve Bilim. 23, 111, 51-55.
 • Senemoğlu, Nuray (1989) Ortaöğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirmede Fen- Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin Etkililiği Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4, 109- 126.
 • Sözer, Ersan (1989) Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Sözer, Ersan (1996) “Üniversitelerde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları” Anadolu Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi. 6, 2, 7-21.
 • Sürücü, Abdullah (1997) Öğretmenlik Formasyonu Alan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (S.Ü.E.F. Yaz Kursu Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şenel, E. Aysın (1999) Öğretmenlik Sertifikası Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Öğretmenlik Uygulamalarının Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Temel, Ali (1990) “Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Öğretmenlik Formasyon Programlarının Etkisi” Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, 3, 180- 192.
 • Ünsal, Haluk (2004) “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Öğrenci Görüşleri” XII. Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiriler. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 6.10.1997 tarih ve B.30.0.000.0.01/534-22449 Sayılı Yazısı ve ekleri.
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (1998) Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara.
APA YÜKSEL S (2004). Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. , 355 - 379.
Chicago YÜKSEL Sedat Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. (2004): 355 - 379.
MLA YÜKSEL Sedat Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. , 2004, ss.355 - 379.
AMA YÜKSEL S Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. . 2004; 355 - 379.
Vancouver YÜKSEL S Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. . 2004; 355 - 379.
IEEE YÜKSEL S "Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi." , ss.355 - 379, 2004.
ISNAD YÜKSEL, Sedat. "Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi". (2004), 355-379.
APA YÜKSEL S (2004). Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 355 - 379.
Chicago YÜKSEL Sedat Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17, no.2 (2004): 355 - 379.
MLA YÜKSEL Sedat Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, 2004, ss.355 - 379.
AMA YÜKSEL S Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 17(2): 355 - 379.
Vancouver YÜKSEL S Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 17(2): 355 - 379.
IEEE YÜKSEL S "Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi." Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, ss.355 - 379, 2004.
ISNAD YÜKSEL, Sedat. "Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17/2 (2004), 355-379.