Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 27 - 39 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30794/pausbed.769422 İndeks Tarihi: 23-09-2021

TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ

Öz:
Çelik endüstrisi, Türkiye’nin en büyük ihracat hacmine sahip sektörleri arasında yer almasının yanı sıra otomotiv ve inşaatgibi birçok sektöre de temel girdi temin etmektedir. 2017 yılında Türkiye'nin toplam çelik ihracatının yüzde 15'i ABD'yegerçekleştirilirken, bu oran ABD’nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı korumacılık önlemleri sonrasında yüzde 3 seviyelerine kadargerilemiştir. ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ek vergilerin yanı sıra hangi faktörlerin Türkiye’nin ABD’ye yaptığı çelik ihracatınıetkilediğinin araştırılması bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 2014:01-2019:12döneminde aylık veri seti kullanılarak, Türkiye’nin ABD’ye yaptığı çelik ihracatı ile reel döviz kuru ve ABD’nin sanayi üretimendeksi değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaçla analizde nedensellik ilişkisinin belirlenmesine yönelikGranger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı ve ABD’nin sanayi üretimendeksi arasında çift yönlü nedensellik varken, reel döviz kurundan ABD sanayi üretim endeksine ve Türkiye’nin ABD’ye çelikihracatına doğru tek yönlü nedensellik olduğu sonucu elde edilmiştir. Çalışmanın, özellikle gelişmekte olan ülkeler bağlamındakorumacı önlemlere karşı geliştirilebilecek yeni politikaların belirlenmesi açısından önemli çıkarımları olabilir.
Anahtar Kelime:

THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY’S STEEL EXPORTS TO U.S. AND THE REAL EXCHANGE RATE AND U.S. INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX: A CAUSALITY ANALYSIS

Öz:
The steel industry, one of Turkey's leading exporting sectors provide also main inputs for various sectors such as automotive and construction. While Turkey's total steel exports to the United States was 15 percent in 2017, this rate has decreased up to 3 percent after the protectionist measures applied by the U.S. administration against Turkey. Investigation of factors impacting Turkey's steel exports to the U.S. apart from the additional taxes that the U.S. applied to Turkey, constitutes the starting point of this study. In this context, the study aims to, using the monthly data set between 2014:01-2019:12, investigate the relationship between Turkey’s steel exports to the U.S. and the real exchange rate and the U.S. industrial production index variables. For this aim, Granger causality test was used to determine the causality relationship in the analysis. According to the results obtained; we found a two-way causality between Turkey's steel exports to the U.S. and the U.S. industrial production index. Furthermore, we concluded that there is one-way causality from the real exchange rate to the U.S. industrial production index and Turkey’s steel exports to the U.S. The study may have important implications for new policies that can be developed against protectionist measures, especially in the context of developing countries.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA USTABAŞ A, YUCEL G, ACAR T (2021). TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. , 27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
Chicago USTABAŞ AYFER,YUCEL GULCIN ELIF,ACAR Tuğçe TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. (2021): 27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
MLA USTABAŞ AYFER,YUCEL GULCIN ELIF,ACAR Tuğçe TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. , 2021, ss.27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
AMA USTABAŞ A,YUCEL G,ACAR T TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. . 2021; 27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
Vancouver USTABAŞ A,YUCEL G,ACAR T TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. . 2021; 27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
IEEE USTABAŞ A,YUCEL G,ACAR T "TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ." , ss.27 - 39, 2021. 10.30794/pausbed.769422
ISNAD USTABAŞ, AYFER vd. "TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ". (2021), 27-39. https://doi.org/10.30794/pausbed.769422
APA USTABAŞ A, YUCEL G, ACAR T (2021). TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(44), 27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
Chicago USTABAŞ AYFER,YUCEL GULCIN ELIF,ACAR Tuğçe TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.44 (2021): 27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
MLA USTABAŞ AYFER,YUCEL GULCIN ELIF,ACAR Tuğçe TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.44, 2021, ss.27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
AMA USTABAŞ A,YUCEL G,ACAR T TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(44): 27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
Vancouver USTABAŞ A,YUCEL G,ACAR T TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(44): 27 - 39. 10.30794/pausbed.769422
IEEE USTABAŞ A,YUCEL G,ACAR T "TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.27 - 39, 2021. 10.30794/pausbed.769422
ISNAD USTABAŞ, AYFER vd. "TÜRKİYE’NİN ABD’YE YÖNELİK ÇELİK İHRACATI İLE REEL DÖVİZ KURU VE ABD SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: NEDENSELLİK ANALİZİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 44 (2021), 27-39. https://doi.org/10.30794/pausbed.769422