Yıl: 2004 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 143 - 158 Metin Dili: Türkçe

Tuvallerde Yıldız Sarayı

Öz:
19.yüzyılda tuval resminin gelişimi kapsamında, askeri okulların ders programına resim derslerinin alınmasıyla ilk yeniliklerin oluştuğu görülür. Bu dönemde Şeker Ahmet Paşa Kuşağı olarak bilinen ressamların yanı sıra 'Darüşşafakalı Ressamlar', 'Primitifler' ya da 'Foto Yorumcular' olarak adlandırılan başka bir grup da 19. yüzyılın sanat ortamında önemli bir yere sahiptir. Bu sanatçıların çoğunlukla, Yıldız Sarayı'mn Sultan Abdülaziz ve II. Abdülhamid dönemi yapıları ile özellikle tasarımında yabancı uzmanların görev aldığı havuzlu bahçeleri betimledikleri görülür. Tuval üzerine yağlıboya olarak yapılan bu resimlerdeki üslup birliği dikkat çekicidir. Büyük çoğunluğunun Darüşşafaka mezunu olduğu anlaşılan sanatçıların yeni öğrendikleri perspektif, ışık-gölge gibi yenilikleri öncelikle manzaralarda ve mimari ağırlıklı resimlerde denedikleri ve bunu yaparken de fotoğraftan yararlandıkları anlaşılır.
Anahtar Kelime: yağlıboya resim türk ressamları 19. Yüzyıl

Yıldız Palace in Canvas Paintings

Öz:
In the development process of canvas painting in 19th century, the first reforms were seen with the inclusion of painting into the curriculum of military schools. In addition to a group of painters known as 'Şeker Ahmet Paşa Generation', another group called variously as 'Darüşşafaka Painters', Turkish Primitives' or 'Photo Interpreters' had an important position in the artistic milieu of the 19th century. These artists mostly painted the buildings of the age of Sultan Abdülaziz and Abdülhamid II and the gardens with ponds (designed by the European experts) of Yıldız Palace. The style of unity is remarkable in these oil paintings on canvas. It is determined that most of the artists graduated from Darüşşafaka applied their experiences such as perspective, light and shadow contrasts first on the panoramic and architectural paintings, and they used photographs in this process.
Anahtar Kelime: painting turkish painters 19th Century

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Anonim.(l 991). "Türk Resminin Öncülerinden Darüşşafakalı Ressamlar Sergisi", SANAT ÇEVRESİ 153: 18.
 • Arseven, Celal Esad. (1967). Türk Sanatı Tarihi.
 • Barillari, D. ve E. Godoli. (1996). İstanbul 1900 Art Nouveau Mimarisi ve İç Mekanlan.İstanbul: YEM Yayınları.
 • Batur, Afife. (1985). 'Yıldız Sarayı', TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE TÜRKİYE ANSİKLOPEDİSİ: 1048-1054.
 • Berk, Nurullah. (1972). İstanbul Resim ve Heykel Müzesi. İstanbul: Akbank Yayınları.
 • Cezar, Mustafa. (1995). Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi. İstanbul: Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim Spor ve Sağlık Vakfı Yayınları No. l.
 • Çeçen, Kazım. (1992). Taksim ve Hamidiye Suları. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Yayınları.
 • Çelik, Zeynep. (1996). 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • Çöker, Adnan. (1983). 'Fotoğraftan Resim ve Darüşşafakalı Ressamlar', YENİ BOYUT9:4-2.
 • Dölen, Emre. (1985). 'Mühendislik Eğitimi', TANZİMAT'TAN CUMHURİYETE TÜRKİYE ANSİKLOPEDİSİ: 513-515.
 • Edgü, Ferit. (1978). '19. Yüzyıl Türk Primitifleri Sergisi', MİLLİYET SANAT DERGİSİ 303: 18.
 • Erbil, Devrim. (1965). 'İlk Yağlıboya Ressamlarımız', AKADEMİ 3: 20-26.
 • Erol, Turan, '19.Yüzyıl Resim Sanatımız ve Ressamlarımız Üzerine Yeni Bilgiler', YENİ BOYUT 9: 4-12.
 • Gezgör, V. Ve F. İrez. (1£92). Yıldız Sarayı Şale Kasr-ı Hümayunu.lstanbul: Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını.
 • İslimyeli, Nüzhet. (1965). Asker Ressamlar ve Ekoller. Ankara: Asker Ressamlar Sanat Derneği Yayınları 1.
 • Küçükerman, Önder. (1987). Yıldız Çini Fabrikası. İstanbul. Sümerbank Yayınları.
 • Lewis, Bernard. (1984) Modern Türkiyenin Doğuşu. Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Mansel, Philip. (1995). 'Yıldız', CONSTANTINOPLE CITY of the WORLD'S DESIRE 1453-1924 içinde (313-345) London: John Murray.
 • Osman Nuri Paşa. (1909). Abdülhamid-i Sani ve Devr-i Saltanat-ı Hayat-ı Hususiye-i ve Siyasiyesi. İstanbul.
 • Osmanoğlu, Ayşe. (1986). Babam Sultan Abdülhaınid (Hatıralarım). İstanbul: Selçuk Yayınları.
 • Özel, Mehmet.'(1993). İlk Dönem Sanatçıları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Özendes, Engin. (1996). 'İmparatorluk Başkentinde 19. yüzyıl Fotoğrafçılığı', HABİTATIl'ye HAZIRLIK SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ: 81-94.
 • Özendes, Engin. (1998). Abdullah Freres. Osmanlı Sarayının Fotoğrafçıları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Renda, G. ve T. Erol. (1980). Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, I, İstanbul, Tiglat Yayınları.
 • Say, Yağmur. (1995). Top ve Topçuluğun Gelişimi ve Mühendishane-i Berrî-i Hümayun. Topçu ve Füze Okulu Matbaası.
 • Soko, Ziya Şakir. (1943). İkinci Sultan. Hamit: Şahsiyeti ve Hususiyetleri. İstanbul: Ahmet Sait Matbaası.
 • Tahsin Paşa. (1990). Sultan Abdülhaınid. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Taktak, Yusuf. (1984). Türk Resminde Mimari', Yeni Boyut 20: 15-20.
 • Tansuğ, Sezer. (1980). 'Resim Sanatımızda Ortaya Çıkan Yeni Bir Gerçek: 19.Yüzyıl Sonu Türk Foto Yorumcuları', SANAT ÇEVRESİ 23: 4-7.
 • Tansuğ, Sezer. (1986). Çağdaş Türk Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yücel, İ. Ve S. Öner. (1995). Dolnıabahçe Sarayı. İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayını. No: 14.
APA ŞAHİN TEKİNALP A (2004). Tuvallerde Yıldız Sarayı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21(2), 143 - 158.
Chicago ŞAHİN TEKİNALP AYŞE PELİN Tuvallerde Yıldız Sarayı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21, no.2 (2004): 143 - 158.
MLA ŞAHİN TEKİNALP AYŞE PELİN Tuvallerde Yıldız Sarayı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, 2004, ss.143 - 158.
AMA ŞAHİN TEKİNALP A Tuvallerde Yıldız Sarayı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2004; 21(2): 143 - 158.
Vancouver ŞAHİN TEKİNALP A Tuvallerde Yıldız Sarayı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2004; 21(2): 143 - 158.
IEEE ŞAHİN TEKİNALP A "Tuvallerde Yıldız Sarayı." Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21, ss.143 - 158, 2004.
ISNAD ŞAHİN TEKİNALP, AYŞE PELİN. "Tuvallerde Yıldız Sarayı". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 21/2 (2004), 143-158.