Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme

Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 25 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17550/akademikincelemeler.838162 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme

Öz:
Gazete ve dergiler, sanat eserinin ve sanatçının tanıtılması ve sanat akımlarının ortaya çıkması açısından yüzyıllardır önemli rol oynamışlardır. Dijital medyanın gelişimiyle birlikte, haber, eğlence ve pek çok diğer içerik dijital alana entegre olmuştur. Sanat ve sanat yapıtı da dijital ortamda var olur hale gelmiştir. Dijitalleşme, hem sanat eserini hem de izleyicisini değiştiren bir rol oynamıştır. Bu çalışmada ise, dijital medyanın, geçmişte galerilerin oynadığı sanat eserini sergileme, ayrıca gazete ve dergi gibi basılı araçların oynadığı sanat eserini tanıtma misyonlarını üstlenip üstlenmediğini tartışmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, çağdaş sanatçıların Instagram sayfalarındaki paylaşımları içerik analizi ile incelenmiştir. Sonuç olarak, Instagram’ın hem sanatçıların eserlerini sergileyebilmeleri için bir galeriye, hem de bu eserleri tanıtan bir medya aracına dönüştüğü görülmüştür. Ayrıca, Instagram ve benzeri sosyal ağlar aracılığıyla sanatın sadece belli bir zümrenin erişiminde olmaktan çıktığı görülmüştür. Bunun dışında, Instagram’da sanatçıların kişisel beğenilerini, ya da ilgilerini paylaştıkları ve Instagram’ın, sanatçıların politik tutumlarını sergileyebilecekleri bir mecra olarak rol oynadığı anlaşılmıştır. Örneğin, sanatçıların Instagram’ı çeşitli ürün ya da mekân tanıtımları yapmak için kullandıkları, bu kullanımların tüketim kültürünü canlı tutmaya hizmet ettiği ve sanatçıların da popüler kültürün birer nesnesine dönüştükleri anlaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Instagram Dijital Sanat Gazetecilik Çağdaş Sanat Dijital Medya

The Transformation of Art with Digital Media: An Analysis of Contemporary Artists Instagram Shares

Öz:
Newspapers and magazines have played a significant role for centuries in promoting the work of art, artists and the emergence of art movements. With the development of digital media, news, entertainment, and many other contents have been integrated into the digital space. Art and artwork have also become available in the digital environment. Digitalization has played a role that has changed both the artwork and its audience. In this study, it is aimed to discuss whether the digital media has undertaken the mission of exhibiting the art work undertaken by galleries in the past and also promoting the work of art undertaken by printed media such as newspapers and magazines. In this direction, the shares of contemporary artists on Instagram pages were analysed with content analysis. As a result, it has been observed that Instagram has turned into both a gallery for artists to exhibit their works and a media tool promoting these works. Also, it’s been understood that through Instagram, now artwork is not only accessible to a certain group. Apart from this, it has been understood that artists use Instagram to promote their political attitudes, various products or places, and this turn artists into objects of popular culture.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adorno, Theodor Ludwig Wiesengrund - Horkheimer, Max. Dialectic of Enlightenment. London: Verso Classics, 1997.
 • Alp, Kafiye Özlem. “Feminist Sanatta Beden ve Yabancılaşma”. ART-E 14 (2014), 338- 365.
 • Ayaz, Bahar. “Geç kapitalizm: Medya ve Sanatta İçeriğin Metalaşması ve Anlamsızlaşması”. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi 1/1 (2016), 119-128.
 • Ball, Philip. “Material Witness: None More Black”. Nature Materials 15/5 (2016), 500-500.
 • Barrett, Terry. Neden bu sanat? Çağdaş Sanatta Estetik ve Eleştiri. Hayalperest, 2019.
 • Basquiat’ın Instagram Paylaşımı 1. Erişim 20 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/B7TacpJpq2y/
 • Basquiat’ın Instagram Paylaşımı 2. Erişim 20 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/B8uS_YWJglo/
 • Bender, K. “Distant Viewing in Art History, A Case Study of Artistic Productivity.” International Journal for Digital Art History 1 (2015), 100–110.
 • Benjamin, Walter. “Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri”. çev. H. Hünler, Edebiyat & Eleştiri 2/3 (1935/1993), 77-97.
 • Boyacı, Sibel. Sanatta Kadının Temsiliyeti ve Göstergeler Üzerinden Yeni İfade Olanaklarının Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Heykel Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, 2018.
 • Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. Cambridge: Blackwell Publishing, 1996.
 • Chang, Kuo-En, Chia-Tzu, Chang, Huei-Tse, Hou, Yao-Ting, Sung, Huei-Lin, Chao & Cheng-Ming, Lee. “Development and Behavioral Pattern Analysis of a Mobile Guide System with Augmented Reality for Painting Appreciation Instruction in an Art Museum”. Computers & Education 71 (2014), 185–197.
 • Danto, Arthur Coleman. Sanatın Sonundan Sonra. çev. Zeynep Demirsü. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997/2014.
 • De La Rosa, Javier - Juan-Luis Suarez. “A Quantitative Approach to Beauty: Perceived Attractiveness of Human Faces in World Painting”. International Journal for Digital Art History 1 (2015), 112–29.
 • Demiral, Akın. “Queer Teori Ve Sanat; Sanatin Queer Hali”. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 12. Ulusal Sanat Sempozyumu, Değişen Paradigmalar ve Sanatta Sinir Deneyimler, 2018.
 • Direk, Zeynep. “Cindy Sherman”. Defter. 39/ 133-158. İstanbul: Metis Yayınları, 2000.
 • Dorleac, Laurence, Dorléac, Laurence Bertrand & Guilbaut, Serge Art of the Defeat: France 1940-1944. Getty Publications, 2008.
 • Drucker, Johanna. “Is There a “Digital” Art History?”. Visual Resources 29/1-2 (2013), 5-13.
 • Drucker, Peter F. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row, 1969.
 • Emmerling, Leonhard. Jean-Michel Basquiat: 1960-1988. Taschen, 2003.
 • Erdoğan, Melih. “Küresel çağda çağdaş sanat ve küresel sanat pazarı”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15/1 (2015), 75-98.
 • Faflick, Philip. “The SAMO Graffiti… Boosh-Wah or CIA?”. Village Voice 11 (1978). Fretz, Eric. Jean-Michel Basquiat: A Biography. ABC-CLIO, 2010.
 • Ghoshal, Somak. Thresholds and Borders: Reflections on the Art of Brexit. Wasafiri 35/1 (2020), 3-10.
 • Gombrich, Ernst Hans. Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2019.
 • Hornzee-Jones, Christopher. “Engineering the art of Anish Kapoor. Anish Kapoor”. Memory, (2008), 88-93.
 • Joynes, Les. “Yoshitomo Nara at Ginza Art Space”. Art in America 87/7 (1999).
 • Jameson, Fredric. Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı. çev. Nuri Plümer - Abdülkadir Gölcü. Ankara: Nirengi Kitap, 2008.
 • Kapoor, Anish. Anish Kapoor. Gagosian Hong Kong, (2017).
 • Kapoor’un Instagram Paylaşımı 1. Erişim 21 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/BwNOmzCh1Vy/
 • Kapoor’un Instagram Paylaşımı 2. Erişim 21 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/BOWz73wgj7R/
 • Kapoor’un Instagram Paylaşımı 3. Erişim 21 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/BP75dmNglQH/
 • Kayıhan, Bahar. “Dünyada ve Türkiye’de Anlam İnşasının Aracı Olarak Sanat ve Edebiyat Basını”. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 52 (2020).
 • Kellner, Douglas. “The Frankfurt School and British Cultural Studies: The Missed Articulation”. Rethinking the Frankfurt School. ed. Nealon, Jeffrey T and Irr, Caren. Albay: State University of New York Press, 2002.
 • Kellner, Douglas. Cultural Studies, Identity and Politics Between The Modern and the Postmodern. London: Routledge, 2003.
 • Manovich, Lev “Data Science and Digital Art History”. International Journal for Digital Art History 1 (2015), 12–35.
 • Marcuse, Herbert. Tek Boyutlu İnsan. çev. A. Timuçin - T. Tunçdoğan. İstanbul: May, 1975.
 • Marshall, Diane. The Liminal Mythology Of Anish Kapoor. Kansas City: University of Missouri. Doktora tezi, 2004.
 • Mckoski, Nancy. “A Postmodern Critique of the Modern Projects of Fredric Jameson and Patricia Bizzell”. Journal of Advanced Composition 13 (1993), 329-344.
 • Mcluhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. London: Routledge, 1962.
 • Nara’nın Instagram Paylaşımı 1. Erişim 21 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/Bu_97lvFLVJ/
 • Newman, Michael. “Anish Kapoor”. Art Monthly (Archive: 1976-2005), 58/15 (1982).
 • Pınarbaşı, Simge Özer. “Ülkemizde 21. Yüzyılın İlk On Yılında Yapılan Bazı Sanat Etkinliklerine Bir Bakış”. Art-Sanat Dergisi 4 (2015), 149-173.
 • Sherman’ın Instagram paylaşımı 1. Erişim 14 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/BRQKDa2AjxN/
 • Sherman’ın Instagram paylaşımı 2. Erişim 14 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/BRPIXwvAY7h/
 • Sherman’ın Instagram paylaşımı 3. Erişim 14 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/BxUhnu4piP6/
 • Sherman’ın Instagram paylaşımı 4. Erişim 14 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/BMFh3_whSGQ/
 • Sherman’ın Instagram paylaşımı 5. Erişim 14 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/B7Z-pBppXT-/
 • Sherman’ın Instagram paylaşımı 6 Erişim 16 Ağustos 2020. https://www.instagram.com/p/BxR5qtxBZwE/
 • Steinberg, Marc. “Otaku consumption, superflat art and the return to Edo”. Japan Forum 16/3 449-471, (2004).
 • Virilio, Paul. “Speed and information: Cyberspace alarm!”. CTheory (1995), 8-27.
 • World Cities Culture Forum, “Average daily number of visits to top 5 art exhibitions”. Erişim 16 Ağustos 2020. http://www.worldcitiescultureforum.com/data/average-daily-number-of-visits-to-top-5-art-exhibitions
APA KAYIHAN B (2021). Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. , 1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
Chicago KAYIHAN Bahar Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. (2021): 1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
MLA KAYIHAN Bahar Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. , 2021, ss.1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
AMA KAYIHAN B Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. . 2021; 1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
Vancouver KAYIHAN B Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. . 2021; 1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
IEEE KAYIHAN B "Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme." , ss.1 - 25, 2021. 10.17550/akademikincelemeler.838162
ISNAD KAYIHAN, Bahar. "Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme". (2021), 1-25. https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.838162
APA KAYIHAN B (2021). Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. Akademik İncelemeler Dergisi, 16(1), 1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
Chicago KAYIHAN Bahar Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. Akademik İncelemeler Dergisi 16, no.1 (2021): 1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
MLA KAYIHAN Bahar Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. Akademik İncelemeler Dergisi, vol.16, no.1, 2021, ss.1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
AMA KAYIHAN B Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. Akademik İncelemeler Dergisi. 2021; 16(1): 1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
Vancouver KAYIHAN B Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme. Akademik İncelemeler Dergisi. 2021; 16(1): 1 - 25. 10.17550/akademikincelemeler.838162
IEEE KAYIHAN B "Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme." Akademik İncelemeler Dergisi, 16, ss.1 - 25, 2021. 10.17550/akademikincelemeler.838162
ISNAD KAYIHAN, Bahar. "Dijital Medya İle Sanatın Dönüşümü: Çağdaş Sanatçıların Instagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme". Akademik İncelemeler Dergisi 16/1 (2021), 1-25. https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.838162