Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 19 - 26 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Öz:
Çalışma hemşirelerde işe bağlı gerginliği ve bunu etkileyen faktörleri saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Atatürk Üniversitesi Yakutiye ve Aziziye Araştırma hastanesinde görev yapmakta olan hemşirelerden (301), araştırmaya katılmayı kabul eden ve izinli olmayan 280 hemşire araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan sosyo-demografik özellikler ile iş ile ilgili değişkenleri içeren soru formu ve işe bağlı gerginlik ölçeği (ÎBGÖ ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerin işe bağlı gerginlik ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları 39.20^7:28 idi. Hemşirelerin yaş, yaşamsal zorluk, işte taktir edilme durumu, şimdiki mesleki tercihi, sigara ve alkol kullanma durumu gibi değişkenler ile işe bağlı gerginlik puanlarının etkilendiği saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Stres, psikolojik Anketler Hemşireler İş

Konular: İş Hemşirelik Psikoloji

Work-related strain in nurses and determination of the factors affecting this

Öz:
Work-RelatedStraininNursesand Determination of the Factors Affecting This The study was carried out descriptively with the aim of work related strain in nurses and determination of the factors affecting this. 280 nurses accepting to participate in the study and working and (301 )having duty at Atatürk University Yakutiye and Aziziye Research Hospitals were included in the study. The data were collected by using work-related strain inventory and question form including the variances relating to the work and socio-demographic features formed by the researchers. In the result of the research, score means-the nurses took from work-related strain inventory was 39.20^7.28 .It was detected that work-related strain inventory was affected with the age of the nurses, difficulty in life, admiration on the work, preference now, the habit of cigarette and alchol.
Anahtar Kelime: Questionnaires Nurses Work Stress, Psychological

Konular: İş Hemşirelik Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aslan S H ve ark. (1996). İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği. 3 P Derg., 4 (4):276-284.
 • Aslan S H ve ark. (1997). Kocaeli’nde bir grup sağlık çalışanında işe bağlı gerginlik, tükenme ve iş doyumu. Toplum ve Hekim. 12 (82) :24-29.
 • Aslan S H ve ark. (1998). İşe bağlı gerginlik ölçeğinin sağlık alanında çalışanlarda geçerlik ve güvenirliği. Düşünen Adam. 11(2):4-8.
 • Aslan S H ve ark. (2000). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde çalışan hemşirelerde tükenme, işe bağlı gerginlik, A tipi kişilik, mükemmelliyetçilik. Çukurova Üniv.Tıp Fak.Derg.,25 (3):135-142.
 • Aşti N, Küçük L (1998). Ülkemiz hemşirelerinin iş ortamında karşılaştıkları stresle objektif başa çıkma yolları. Uluslararası katılımlı VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı.Damla Matbaacılık, Ankara, 393-396.
 • Aylaz R, Durmuş B (2000). Hemşirelerde iş stresi. 2000’li yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum Kitabı. Malatya: 232-238.
 • Aytaç S (2002). İşyerindeki kronik stres kaynakları.http://www.isguc.org/saytac.3.htm
 • Balcı A (2000). Öğretim elemanlarının iş stresi.Kurum ve Uygulamalar. Nobel yayın dağıtım. Ankara.
 • Baltaş Z, Baltaş A (1996). Stres ve Başa Çıkma Yolları. Remzi Kitabevi.
 • Baltaş Z, Baltaş A (1998). Stres ve başa çıkma yolları. Remzi Kitabevi.
 • Bilgili N (1998). Ankara Dışkapı SSK Hastanesinde çalışan hemşirelerin genel ruhsal durumlarının değerlendirilmesi. Uluslararası katılımlı V.Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. İzmir. DEÜ Rektörlüğü Matbaası. 47-61.
 • Durmuş B, Yıldız H (1999). Elazığ il merkezindeki hastanelerde çalışan hemşirelerin iş stres puanlarının değerlendirilmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Erzurum, 280-286.
 • Ergüney S ve ark. (2001). Hemşirelerin karşılaştıkları mesleki riskler. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Derg.,4 (1): 63-73.
 • Foxall M J et al. (1990). A comparison of frequency and sources of nursing job stress perceived by intensive care, hospice and medical surgical nurses.Journal of Advanced Nursing.15:577-584.
 • Görgülü S (1990 ). Hemşirelik ve iş ortamı stresörleri. Türk Hemşireler Derg., 39 (1 ):23.
 • Kutun ve ark. (1997). Hemşirelikte stres. Üretkenlik Derg.,1(1).
 • Mallett K et al. (1991). Relationship among bornout, death anxiety and social support in hospice and critıcal care nurses. Psychol Rep.1347-1359.
 • MC Donald & Doyle (1981). The Stress of Work. Nelson and Sons, USA.
 • Oehler J M et al (1991). Burnout, job stress, anxiety and perceived social support in neonatal nurses.Heart and Lung. 20:500-505.
 • Revicki D A et al (1991). Reliability and validity of the work-related strain inventory among health professionals. Behav. Med 17: 111-120.
 • Sabuncuoğlu Z (1987). Çalışma psikolojisi. 3.Baskı. Uludağ Üniv.Basımevi, Bursa.
 • Steers R (1981). Introduction to Organizational Behaviour, Glenview, İllinois. Scott, Foresman and Company.
 • Uçman P (1990). Ülkemizde çalışan kadınlarda stresle başa çıkma ve psikolojik rahatsızlıklar. Psikoloji Derg.,7 (24):58-75.
APA Arıkan D, Karabulut N (2004). Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. , 19 - 26.
Chicago Arıkan Duygu,Karabulut Neziha Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. (2004): 19 - 26.
MLA Arıkan Duygu,Karabulut Neziha Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. , 2004, ss.19 - 26.
AMA Arıkan D,Karabulut N Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. . 2004; 19 - 26.
Vancouver Arıkan D,Karabulut N Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. . 2004; 19 - 26.
IEEE Arıkan D,Karabulut N "Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi." , ss.19 - 26, 2004.
ISNAD Arıkan, Duygu - Karabulut, Neziha. "Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi". (2004), 19-26.
APA Arıkan D, Karabulut N (2004). Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(1), 19 - 26.
Chicago Arıkan Duygu,Karabulut Neziha Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 7, no.1 (2004): 19 - 26.
MLA Arıkan Duygu,Karabulut Neziha Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.7, no.1, 2004, ss.19 - 26.
AMA Arıkan D,Karabulut N Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 7(1): 19 - 26.
Vancouver Arıkan D,Karabulut N Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 7(1): 19 - 26.
IEEE Arıkan D,Karabulut N "Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7, ss.19 - 26, 2004.
ISNAD Arıkan, Duygu - Karabulut, Neziha. "Hemşirelerde işe bağlı gerginlik ve bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 7/1 (2004), 19-26.