Yıl: 1998 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 16 - 22 Metin Dili: Türkçe

Dinar depremi sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon

Öz:
Çocukluk çağı ruhsal travmaları çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilmekte ve çocuğun biyolojik, psikolojik, sosyal gelişimini etkileyebilmektedir. Çocukluk çağı ruhsal travmaları arasında doğal yıkımlar çok önemli yer tutar. Bu çalışmada, bir doğal yıkım olarak, ekim 1995 Dinar Depremi'nin çocuklar üzerindeki etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. 321 deneğe ÇDSKE (Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri) ve ÇDÖ (Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği) uygulanmıştır. Durumluk ve sürekli kaygı puanları arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunduğu, erkek deneklerin sürekli kaygı düzeyinin kızlardan daha yüksek olduğu, ev hasarının şiddeti ile depresyon puanlan arasında istatistiksel olarak an-lamlı bir ilişkinin bulunduğu ve 9 yaş grubunda durumluk kaygı düzeyinin diğer yaş gruplarından daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA MİRAL S, ÖZCAN Ö, BAYKARA A, YEMEZ B, TAYYAR C (1998). Dinar depremi sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5(1), 16 - 22.
Chicago MİRAL Süha,ÖZCAN Özlem,BAYKARA Ayşen,YEMEZ Beyazıt,TAYYAR Canan Dinar depremi sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 5, no.1 (1998): 16 - 22.
MLA MİRAL Süha,ÖZCAN Özlem,BAYKARA Ayşen,YEMEZ Beyazıt,TAYYAR Canan Dinar depremi sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, vol.5, no.1, 1998, ss.16 - 22.
AMA MİRAL S,ÖZCAN Ö,BAYKARA A,YEMEZ B,TAYYAR C Dinar depremi sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 1998; 5(1): 16 - 22.
Vancouver MİRAL S,ÖZCAN Ö,BAYKARA A,YEMEZ B,TAYYAR C Dinar depremi sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 1998; 5(1): 16 - 22.
IEEE MİRAL S,ÖZCAN Ö,BAYKARA A,YEMEZ B,TAYYAR C "Dinar depremi sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 5, ss.16 - 22, 1998.
ISNAD MİRAL, Süha vd. "Dinar depremi sonrası çocuklarda kaygı ve depresyon". Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 5/1 (1998), 16-22.