Yıl: 2020 Cilt: 31 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 307 - 313 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17123/atad.843960 İndeks Tarihi: 30-09-2021

Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları

Öz:
-
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aughton, P. (2019). Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Aydın, H. (2015). Dünyanın Oluşumu ve Tarih Öncesi Çağlar. İçinde; T. Sivas, (Ed.) Uygarlık Tarihi, (ss. 2-25). Eskişe- hir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Barnard, A. (2016). Simgesel Düşüncenin Doğuşu. İstanbul: Bo- ğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Campbell, J. (2010). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu. İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Casson, L. (1985). Travel in the Ancient World. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 • Dallı, İ. (2020). Saba Melikesi mi Hatshepsut mu?, https://bi- limteknik.tubitak.gov.tr/system/files/biltek_arsiv/S-127-18. pdf. Erişim Tarihi: 12 Ağustos 2020.
 • Diaz-Andreu, M. (2019). A History of Archeological Tourism. Barselona: Springer.
 • Hannam, K. (2009). The End of Tourism? Nomadology and the Mobilities Paradigm. İçinde; J. Tribe (Ed.). Philosop- hical Issues in Tourism (ss. 101-116). Bristol: Channel View Pub.
 • Harari, Y. N. (2015). Sapiens. İstanbul: Kolektif Kitap. https://www.etymonline.com/word/tour, Erişim tarihi: 03 Ekim 2020.
 • Kevan, S. M. (1993). Quests for Cures: A History of Tourism for Climate and Health, International Journal of Biomete- orol, 37: 113-124.
 • Kirillova, K., Lehto, X ve Cai, L. (2017). What Triggers Trans- formative Tourism Experiences?, Tourism Recreation Research, 42 (4): 498-511.
 • Leiper, N. (1983). An Etymology of “Tourism”, Annals of Tou- rism Research, 10 (2): 277-280.
 • Löschburg, W. (1998). Seyahatin Kültür Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi.
 • McCabe, S. (2009). Who is a Tourist? Conceptual and Theoritical Developments. İçinde: J. Tribe (Ed.). Philosophical Issu- es in Tourism, (ss.25-42). Bristol: Channel View Pub.
 • McNeill, W. H. (2019). Dünya Tarihi. Ankara: İmge Kitabevi. Nash, D. (1981). Tourism as an Antropological Subject, Cur- rent Anthropology, 22 (5): 461-481.
 • Rabotic, B. (2014). Special-Purpose Travel in Ancient Times: “Tourism” before Tourism?. 2nd Belgrade International Tourism Conference (BITCO 2014), (ss. 5-17). Belgrad, Sırbistan.
 • Robledo, M. A. ve Batle, J. (2017). Transformational Tourism as a Hero’s Journey, Current Issues in Tourism, 20 (16): 1736-1748.
 • Şenel, A. (2006). Kemirgenlerden Sömürgenlere İnsanlık Tarihi. Ankara: İmge Kitabevi. Şengör, A. M. C. (2017). Teke Tek Özel - 3 Aralık 2017 “Coğrafi Keşifler”, https://www.youtube.com/ watch?v=jXiJVqxjGbc, Erişim Tarihi: 29 Ekim 2020.
 • Towner, J. ve Wall, G. (1991). History and Tourism, Annals of Tourism Research, 18: 71-84.
 • Watson, P. (2017). Ateşten Freud’a. İstanbul: Yapı Kredi Yayın- cılık.
 • Vukonić, B. (2012). An Outline of the History of Tourism Theory: Source Material (For Future Research). İçinde: C.H.C. Hsu ve W.C. Gartner (Ed.), The Routledge Hand- book of Tourism Research (ss. 3-26). Oxon: Routledge.
APA Acar D (2020). Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. , 307 - 313. 10.17123/atad.843960
Chicago Acar Dilek Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. (2020): 307 - 313. 10.17123/atad.843960
MLA Acar Dilek Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. , 2020, ss.307 - 313. 10.17123/atad.843960
AMA Acar D Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. . 2020; 307 - 313. 10.17123/atad.843960
Vancouver Acar D Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. . 2020; 307 - 313. 10.17123/atad.843960
IEEE Acar D "Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları." , ss.307 - 313, 2020. 10.17123/atad.843960
ISNAD Acar, Dilek. "Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları". (2020), 307-313. https://doi.org/10.17123/atad.843960
APA Acar D (2020). Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31(3), 307 - 313. 10.17123/atad.843960
Chicago Acar Dilek Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31, no.3 (2020): 307 - 313. 10.17123/atad.843960
MLA Acar Dilek Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.31, no.3, 2020, ss.307 - 313. 10.17123/atad.843960
AMA Acar D Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(3): 307 - 313. 10.17123/atad.843960
Vancouver Acar D Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 31(3): 307 - 313. 10.17123/atad.843960
IEEE Acar D "Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları." Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 31, ss.307 - 313, 2020. 10.17123/atad.843960
ISNAD Acar, Dilek. "Turizmin Tarihî Kökenleri – I : Eski Çağlar – Mezopotamya Uygarlıkları". Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 31/3 (2020), 307-313. https://doi.org/10.17123/atad.843960