Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 30 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar

Öz:
Bu araştırma, Aralık 1998-Şubat 1999 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Erzurum il merkezinde bulunan 10 sağlık ocağındaki çocuk izlem kartlarına kayıtlı, 12 aylık çocuğu olan 320 anne oluşturmuştur. Ancak 39 anneye çeşitli nedenlerle ulaşılamadığından, 281 anne ile çalışılmıştır. Veri toplama tekniği olarak anket formu kullanılmıştır. Deneklere ait tanıtıcı özellikler ve çocuk bakımına ilişkin sorulardan oluşan anket formu ev adreslerine gidilerek annelerle yüz yüze görüşme tekniği ile doldurulmuştur. Veriler yüzdelik ve ki-kare testleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan annelerin %53.7 sinin 25-34 yaş grubundan olduğu,%54.1 inin ilkokul mezun , %90.8 inin ev hanımı olduğu bulunmuştur. Ailelerin%62.3 ünün kötü gelir düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Annelerin çocukluk döneminde sık görülen öksürük (%81.1), kabızlık (%71.4), sarılık (%60.8), ishal (%51.7), burun tıkanıklığı (%50.3), konakta (%50) fazla olmak üzere hala çeşitli sağlık sorunlarında geleneksel uygulamaları kullandıkları saptanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelime: Erzurum Sağlık bilgisi, tutumları, uygulamaları Anneler Tıp, geleneksel Çocuk Anketler

Konular: Halk ve Çevre Sağlığı Temel Sağlık Hizmetleri Pediatri Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları

Traditional applications that the mothers with 12 month-child applied for some health problems

Öz:
This research was carried out as descriptively between the dates December 1998 and February 1999.The study field of the research consists of 320 mothers having 12 mounth old children and those who were pursuited by midwives in 10 primer Health care units which are in Erzurum province. But as 39 mothers werent reached due to varrius reasons,281 mothers were studied on. Survey form was used in the collection of the data. Questionnaire form consisting of the questions as to child care and ınformative features about the subjects were filled whith the technigue by ınterviewing with mothers face to face. The data were assessed with percentage and chi-square test. 53.7% of the mothers ıncluded in the research was in 25-35 age group and 54.1% of them was in primary school graduate, 90.8% of them was housiwives. It is detected that 62.3% of the families had bad revenue level. It was detected that the mothers stil used traditional applications in their various health problems such as caugh (81.1%), constipation (71.4%), jaundice (60.8%), diarrea (51.7%), nasal obstruction (50.3%). Various suggestions are brought in the direction of the data obtained
Anahtar Kelime: Medicine, Traditional Child Questionnaires Erzurum Health Knowledge, Attitudes, Practice Mothers

Konular: Halk ve Çevre Sağlığı Temel Sağlık Hizmetleri Pediatri Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksayan S (1983). Çocuk sağlığına ilişkin geleneksel inanç ve uygulamalar.YL Tezi. Hacettepe Üniv. Sağl.Bil.Enst.,Ankara.
 • Başar Z (1972). Erzurum’da Tıbbi ve Mistik Folklor Araştırmaları. Sevinç Matbaası,Ankara,99-152.
 • Bayrı MH (1939).Halk Adetleri ve İnançları.Burhanettin Basımevi,İstanbul, 30-43
 • Dede A (1978). Batı Trakya Türk Folkloru. Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara,17-20.
 • Demircioğlu T (1998). Yüksek ateş ve tedavisi. Actual Medicine Derg.3(6):31-35
 • Erdoğan S, Savaşer S (1992). Annelerin çocukların sağlığını korumaya yönelik yaklaşımları. I.Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu Kitabı. İ.Ü.Basımevi,İstanbul, 129-136.
 • Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü (2001). Sağlık İstatistik Verileri,Erzurum.
 • Gözüm S (1992). Erzurum il merkezi Ceylanoğlu Sağlık Ocağı bölgesinde 0-6 yaş grubu çocuğu olan annelerin çocuk sağlığı ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması. YL Tezi.Atatürk Üniv.Sağl.Bil.Enst.,Erzurum.
 • Gül Y(1968). Savaşta halk hekimliği. Türk Folklor Araştırmaları Derg.361(19):3733
 • Güran N (1967). Yeşilöz köyünde doğumla ilgili geleneksel inançlar. Türk Folklor Araştırmaları Derg. 217(11): 3201.
 • Hacialioğlu N (1990). Eğitim araştırma sağlık ocakları bünyesinde 0-12 aylık bebeği olan annelerin çocuk bakımı ve beslenmesi konusunda bilgi, tutum ve davranışları. YL. Tezi. Atatürk Üniv.Sağl.Bil. Enst., Erzurum.
 • Köymen N (1970). Çocuk hastalıklarında folklor-batıl inanç-ilkel tedavi. Karınca Matbaacılık,İzmir,15-17.
 • Özcan S (1985). Erzurum il ve çevresinde 0-24 aylık çocuklarda beslenme,büyüme ve gelişim özellikleri. Uzmanlık Tezi. Atatürk Üniv.Tıp Fak.Çocuk Sağl.ve Hast. Anabilim Dalı,Erzurum
 • Özyazıcıoğlu G (1993). Sosyal ve hukuki bakımdan Erzurum’da aile müessesesi. Tarih Yolunda Erzurum Derg. 22:24-25.
 • Sezen L (1994). Erzurum Şehir Folklorü. Erzurum Kalkınma Vakfı Yayınları 3. Erzurum,71-199.
 • T.C.Hükümeti-Unicef (1991). Türkiyede Anne ve Çocukların Durum Analizi,Yeniçağ Matbaası,Ankara,119-126.
 • Tortumluoğlu G, Karahan E, Bakır B, Türk R (2002). Kırsal alanda yaşayan yaşlıların yaygın görülen sağlık problemlerine yönelik uyguladıkları geleneksel uygulamaların tanımlanması. I.Ulusal Geriatri Kongre Kitabı. 30 Ekim-3 Kasım Antalya.
 • Türkdoğan O (1965). Erzurum ve Çevresinde Sağlık Araştırmaları.Ankara Üniv.Basımevi, 1-22.
 • Türkdoğan O (1972). Doğu Anadolu’ da Sağlık-Hastalık Sisteminin Toplumsal Araştırması. Ankara Üniv.Basımevi, 106-111.
 • Yalın S (1972). Geleneksel hasta bakım uygulamaları. Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniv. Sağl. Bil.Enst.Ankara.
 • Yaman S (1990). Annelerin akut solunum yolu enfeksiyonu geçiren 0-2 yaş grubu çocuklarına yaptıkları uygulamalar. Bilim Uzmanlığı Tezi. Hacettepe Üniv.Sağl.Bil. Enst. Ankara.
 • Yıldız H (1992). Eskişehir Anadolu Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine başvuran 0-5 yaş arası çocuklarda ishal ve solunum yolu infeksiyon olgularının değerlendirilmesi. 1.Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Simpozyum Kitabı: İstanbul Üniversitesi Basımevi, 153-159.
APA ÖZYAZICIOĞLU N, polat s (2004). 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. , 30 - 38.
Chicago ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,polat sevinç 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. (2004): 30 - 38.
MLA ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,polat sevinç 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. , 2004, ss.30 - 38.
AMA ÖZYAZICIOĞLU N,polat s 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. . 2004; 30 - 38.
Vancouver ÖZYAZICIOĞLU N,polat s 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. . 2004; 30 - 38.
IEEE ÖZYAZICIOĞLU N,polat s "12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar." , ss.30 - 38, 2004.
ISNAD ÖZYAZICIOĞLU, Nurcan - polat, sevinç. "12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar". (2004), 30-38.
APA ÖZYAZICIOĞLU N, polat s (2004). 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(2), 30 - 38.
Chicago ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,polat sevinç 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 7, no.2 (2004): 30 - 38.
MLA ÖZYAZICIOĞLU Nurcan,polat sevinç 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.7, no.2, 2004, ss.30 - 38.
AMA ÖZYAZICIOĞLU N,polat s 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 7(2): 30 - 38.
Vancouver ÖZYAZICIOĞLU N,polat s 12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2004; 7(2): 30 - 38.
IEEE ÖZYAZICIOĞLU N,polat s "12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7, ss.30 - 38, 2004.
ISNAD ÖZYAZICIOĞLU, Nurcan - polat, sevinç. "12 aylık çocuğu olan annelerin bazı sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 7/2 (2004), 30-38.