Yıl: 2021 Cilt: 1 Sayı: 73 Sayfa Aralığı: 420 - 435 Metin Dili: Türkçe

BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SİSTEM ESTETİĞİ

Öz:
Bu makale, bir sosyo teknik modelleme olarak Büyük Veri’nin sanat anlayışımızda ve sanatın sınırlarında nasıl bir değişim yarattığını, Büyük Veri’nin kavramsal olarak sanattarihinde, sanat felsefesinde ve epistemolojik olarak nasıl konumlandığını ve bunun sonuçlarının neler olabileceğine dair yanıtlar aramaktadır. Bu kapsamda çalışma Büyük VeriSanatının Burnham’ın sistem estetiği ve yine erken kavramsal sanatın ruhu Fluxus hareketi ile okunması gerektiği savını ortaya koymaktadır. Çalışmada tartışılan diğer bir konuise Büyük Veri teknolojisinin sanat piyasası, sanat izleyicisi, sanatçı ile bizatihi sanatüzerindeki etkileri ile ilgilidir. Burada dijital kültürün akışkan imge bolluğunun olduğubir ortamda sanatın analitik, istatistiklerle yönetilmesi halinin bizatihi sanatın varoluşnedeni ile biçimini değiştirdiği savı ortaya konmaktadır. Bu çalışmada çağdaş sistemikanlayışı kullanılarak Büyük Veri’nin sanat bağlamı çok yönlü bir biçimde analiz edilmeyeçalışılmıştır. Bu nedenle sanat kuramı, felsefe, sosyoloji, bilgi sosyolojisi ve sosyo-teknikgibi birçok toplum doğa ve beşerî bilimin ilgili alanı içeren disiplinler ötesi bir çalışmadır.
Anahtar Kelime: Fluxus Sistem Estetiği Neo Avangart Büyük Veri Postmodern Sosyo-teknik Modelleme

System Aesthetics in The Age of Big Data

Öz:
This article seeks answers on how the Big Data as a socio technical model trigger changed our understanding of art and the boundaries of art, how Big Data art conceptually took a place in art history, art philosophy and epistemologically, and what the consequences of this might be. It reveals the argument that Big Data Art should be read with Burnham’s system aesthetics and the Fluxus movement. In adding, the effects of Big Data technology on the art market, the art audience, the artist, and the art itself are discussed. Here, it is argued that in an environment where digital culture has an abundance of fluid images, art managed by statistics have changed the raison d’être and form of art itself. In this study, the art context of Big Data is analyzed in a multifaceted way by using the contemporary systemic understanding. For this reason, this article is a transdisciplinary study that includes related fields of society, nature and human sciences such as theory of art, philosophy, sociology, sociology of knowledge and socio technical
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • • Adorno, T.W. (2019). Kültür Endüstrisi – Kültür Yönetimi (N. Ülner, M. Tüzel ve E. Gen, Çev.). İletişim Yayıncılık.
 • • Baudrillard, J. (1990). Fatal Strategies (Semiotext(e) and Pluto). MIT Press.
 • • Burnham, J. (1968). System Aesthetic Esthetics. Artforum.
 • • Lynton, N. (2015). Modern Sanatın Öyküsü. Remzi Kitapevi.
 • • Moles, A. (2018). Belirsizliğin Bilimleri, İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji (N. Bilgin, Çev.). YKY Yayınları.
 • • Monoscope (1970). Software Information Technology Its New Meaning for Art Catalogue. Retrieved December 18, 2020, https://monoskop.org/images/3/31/Software_ Information_Technology_Its_New_Meaning_for_Art_catalogue.pdf
 • • Paul, C. (2015). Digital Art. Thames & Hudson.
 • • Pepi, M. (2013). The Postmodernity of Big Data. Retrieved December 18, 2020, from https://thenewinquiry.com/the-postmodernity-of-big-data/
 • • Rampley, M. (2005). Systems Aesthetics: Burnham and Others, Vector e-zine. Retrieved December 18, 2020, http://www.virose.pt/vector/b_12/rampley.html
 • • Skrebowski, L. (2006). All Systems Go: Recovering Jack Burnham’s Systems Aesthetics. Retrieved December 18, 2020, https://www.tate.org.uk/research/publications/ tate-papers/05/all-systems-go-recovering-jack-burnhams-systems-aesthetics
 • • Traverso, E. (2019). Kültür Endüstrisi: Adorno, Benjamin, Kracauer (U. Aydın, Çev.) Skopbülten. Retrieved December 18, 2020, from https://www.e-skop.com/skopbulten/ kultur-endustrisi-adorno-benjamin-kracauer/5352
APA BÜLBÜL Z (2021). BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SİSTEM ESTETİĞİ. Felsefe Dünyası, 1(73), 420 - 435.
Chicago BÜLBÜL Zeynep HEKİM BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SİSTEM ESTETİĞİ. Felsefe Dünyası 1, no.73 (2021): 420 - 435.
MLA BÜLBÜL Zeynep HEKİM BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SİSTEM ESTETİĞİ. Felsefe Dünyası, vol.1, no.73, 2021, ss.420 - 435.
AMA BÜLBÜL Z BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SİSTEM ESTETİĞİ. Felsefe Dünyası. 2021; 1(73): 420 - 435.
Vancouver BÜLBÜL Z BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SİSTEM ESTETİĞİ. Felsefe Dünyası. 2021; 1(73): 420 - 435.
IEEE BÜLBÜL Z "BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SİSTEM ESTETİĞİ." Felsefe Dünyası, 1, ss.420 - 435, 2021.
ISNAD BÜLBÜL, Zeynep HEKİM. "BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SİSTEM ESTETİĞİ". Felsefe Dünyası 1/73 (2021), 420-435.