Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 68 Sayfa Aralığı: 384 - 396 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.51290/dpusbe.876655 İndeks Tarihi: 30-09-2021

ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Öz:
Bu çalışmada Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren 147 şirketin 2011-2019 yılları arasına ait verileri yardımı ile çalışma sermayesi yönetiminin şirketlerin kârlılık göstergelerinden olan aktif kârlılık ve özsermaye kârlılık oranlarının sektör ortalaması üzerinde olma olasılığı incelenmiştir. Çalışmada panel lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre cari oranda meydana gelecek %1 artış şirketin sektörel aktif kârlılık oranı üzerinde olma olasılığını artırırken, alacakların ortalama tahsil süresi, nakit oran ve stok devir süresinde meydana gelen %1 artış şirketin aktif kârlılık sektör ortalaması üzerinde olma olasılığını azalttığı tespit edilmiştir. Ayrıca cari oranda meydana gelecek %1 artış şirketin sektörel özsermaye kârlılık oranı üzerinde olma olasılığını artırmakta iken alacakların ortalama tahsil süresi ve stok devir süresinde meydana gelebilecek %1 artış şirketin özsermaye kârlılık oranının sektör ortalaması üzerinde olma olasılığını azaltmaktadır. Aynı şekilde nakit oranda meydana gelebilecek değişim şirketin sektörel özsermaye kârlılık oranı üzerinde olma olasılığını etkilemediği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

THE EFFECT OF WORKING CAPITAL COMPONENTS ON SECTORAL AVERAGES: AN APPLICATION ON THE MANUFACTURING INDUSTRY

Öz:
In this study, the data of 147 companies whose stocks are traded in Borsa Istanbul and operating in the manufacturing sector between 2011-2019 and the probability of working capital management to be above the sector average of companies' return on assets and equity profitability was examined. Panel logistic regression analysis was used in the study. As a result of the analysis; 1% increase in the current ratio increases the probability of the company to be above the sectoral asset profitability ratio, while the 1% increase in the receivable turnover period, cash ratio and stock turnover period reduce the probability of the company being above the sector average. Likewise, a 1% increase in the current ratio increases the probability of the company to be above the sectoral equity profitability ratio, while the 1% increase in the receivable turnover period and stock turnover decreases the probability that the company's return on equity ratio is above the sector average, while the change in the cash ratio increases the company's sectoral equity profitability. It has been found that it does not affect the probability of being above the rate.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
3
3
3
APA Toraman C, SÖNMEZ A (2021). ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. , 384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
Chicago Toraman Cengiz,SÖNMEZ Adem Ruhan ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. (2021): 384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
MLA Toraman Cengiz,SÖNMEZ Adem Ruhan ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. , 2021, ss.384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
AMA Toraman C,SÖNMEZ A ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. . 2021; 384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
Vancouver Toraman C,SÖNMEZ A ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. . 2021; 384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
IEEE Toraman C,SÖNMEZ A "ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA." , ss.384 - 396, 2021. 10.51290/dpusbe.876655
ISNAD Toraman, Cengiz - SÖNMEZ, Adem Ruhan. "ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". (2021), 384-396. https://doi.org/10.51290/dpusbe.876655
APA Toraman C, SÖNMEZ A (2021). ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0(68), 384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
Chicago Toraman Cengiz,SÖNMEZ Adem Ruhan ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0, no.68 (2021): 384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
MLA Toraman Cengiz,SÖNMEZ Adem Ruhan ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.0, no.68, 2021, ss.384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
AMA Toraman C,SÖNMEZ A ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 0(68): 384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
Vancouver Toraman C,SÖNMEZ A ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 0(68): 384 - 396. 10.51290/dpusbe.876655
IEEE Toraman C,SÖNMEZ A "ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA." Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, ss.384 - 396, 2021. 10.51290/dpusbe.876655
ISNAD Toraman, Cengiz - SÖNMEZ, Adem Ruhan. "ÇALIŞMA SERMAYESİ BİLEŞENLERİNİN SEKTÖREL ORTALAMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 68 (2021), 384-396. https://doi.org/10.51290/dpusbe.876655