Yıl: 2021 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 299 - 320 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16953/deusosbil.536737 İndeks Tarihi: 29-07-2022

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ

Öz:
Motosiklet sürücülerinin kişilik özellikleri ve risk algıları ile motosiklet kullanımtarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanan bu çalışma alanyazındaki ilk araştırmaniteliğini taşımaktadır. Çalışmanın örneklemini 17-58 yaş aralığındaki motosiklet ehliyetiolan 201 erkek katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada Temel Kişilik Özellikleri Envanteri,Risk Algısı Ölçeği ve Motosiklet Kullanım Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan hiyerarşikregresyon analizi sonuçlarına göre, hız ihlali kişilik özelliklerinin alt boyutlarından olanduygusal tutarsızlık ve olumsuz değerlik ile pozitif yönde ilişkiliyken; risk algısı ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. Dışadönüklük ile motor kontrol hataları arasında pozitif yöndeilişki olduğu bulunmuştur. Uyumluluk ve duygusal tutarsızlık boyutlarının motor kontrolhataları ile negatif yönde ilişkili olduğu bulgulanmıştır. Sorumluluk ve risk algısınınakrobasi ile arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu bulunmuştur. Olumsuz değerlik ile trafikhataları boyutu arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulgulanmıştır. Bu çalışma risk algısının,kişilik özellikleri ile birlikte incelendiğinde de motosiklet kullanım tarzı ile ilişki olduğunugöstermektedir. Bulgular doğrultusunda kişilik özellikleri arasındaki farklılıklar göz önündebulundurularak ehliyet kursu eğitimleri için farklı yöntemler geliştirilmesi ve yol güvenliğineolumlu katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelime: Risk Algısı Motosiklet Sürücü Davranışları Kişilik Motosiklet Sürüş Tarzı

THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTORCYCLE RIDER BEHAVIOURS, PERSONALITY CHARACTERISTICS AND RISK PERCEPTION

Öz:
This study is the first research in literature which investigated the relationships between motorcycle rider behaviors, personality characteristics and risk perception. The participants were 201 male participants who have motorcycle license. The age range of the participants was between 17 and 58 years. In the current study, Basic Personality Traits Inventory, Risk Perception Scale and Motorcycle Rider Behavior Questionnaire were used. According to the results of the hierarchical regression analysis, speed violation was positively related with neuroticism and negative valance, and negatively related to risk perception. While there was a positive relationship between extraversion and motor control errors, results showed that agreeableness and neuroticism dimensions were negatively related with motor control errors. . It was found that there was a negative relationship between responsibility and risk perception and stunts. There was a positive correlation between negative valence and traffic errors. The results highlight that risk perception is related with motorcycle rider behaviors even when it is examined with personality traits. Considering possible differences between personality traits in line with the findings, it is aimed to develop different methods for driver's license trainings and make a positive contribution to road safety.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ALAVCI T, GÜMÜŞ G, Tekin M, Tekes B, Uzumcuoglu Y (2021). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. , 299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
Chicago ALAVCI Tansu,GÜMÜŞ Gizem,Tekin M. Ehil,Tekes Burcu,Uzumcuoglu Yesim KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. (2021): 299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
MLA ALAVCI Tansu,GÜMÜŞ Gizem,Tekin M. Ehil,Tekes Burcu,Uzumcuoglu Yesim KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. , 2021, ss.299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
AMA ALAVCI T,GÜMÜŞ G,Tekin M,Tekes B,Uzumcuoglu Y KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. . 2021; 299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
Vancouver ALAVCI T,GÜMÜŞ G,Tekin M,Tekes B,Uzumcuoglu Y KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. . 2021; 299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
IEEE ALAVCI T,GÜMÜŞ G,Tekin M,Tekes B,Uzumcuoglu Y "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ." , ss.299 - 320, 2021. 10.16953/deusosbil.536737
ISNAD ALAVCI, Tansu vd. "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ". (2021), 299-320. https://doi.org/10.16953/deusosbil.536737
APA ALAVCI T, GÜMÜŞ G, Tekin M, Tekes B, Uzumcuoglu Y (2021). KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
Chicago ALAVCI Tansu,GÜMÜŞ Gizem,Tekin M. Ehil,Tekes Burcu,Uzumcuoglu Yesim KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23, no.1 (2021): 299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
MLA ALAVCI Tansu,GÜMÜŞ Gizem,Tekin M. Ehil,Tekes Burcu,Uzumcuoglu Yesim KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, 2021, ss.299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
AMA ALAVCI T,GÜMÜŞ G,Tekin M,Tekes B,Uzumcuoglu Y KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 23(1): 299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
Vancouver ALAVCI T,GÜMÜŞ G,Tekin M,Tekes B,Uzumcuoglu Y KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 23(1): 299 - 320. 10.16953/deusosbil.536737
IEEE ALAVCI T,GÜMÜŞ G,Tekin M,Tekes B,Uzumcuoglu Y "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ." Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, ss.299 - 320, 2021. 10.16953/deusosbil.536737
ISNAD ALAVCI, Tansu vd. "KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK ALGISININ MOTOSİKLET KULLANIM TARZI İLE İLİŞKİSİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23/1 (2021), 299-320. https://doi.org/10.16953/deusosbil.536737