Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 24 Sayfa Aralığı: 266 - 275 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.877097 İndeks Tarihi: 02-10-2021

Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırma kapsamında sağlık çalışanlarının iletişim becerileri açısından profillendirilmesi amaçlanmaktadır. Tasarım/Yöntem: Araştırma kapsamında İstanbul ilinde hizmet veren iki sağlık kuruluşunda anket çalışması yapılmıştır. 492 sağlık çalışanı araştırmada katılımcı olarak yer almıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin profillendirilmesi için iki aşamalı kümeleme analizi kullanılmıştır. Bulgular: Analizler sonucunda; sağlık çalışanlarının üç farklı profile sahip oldukları görülmüştür. Sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin demografik özellikleri açısından farklı profillere ayrıldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların iletişim becerilerinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınırlılıklar: Araştırma Covid-19 pandemisi esnasında gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden farklı bağlamlarda yapılan araştırmalarda sağlık çalışanlarının iletişim becerilerinin daha farklı değerler alabileceği düşünülebilir. Özgünlük/Değer: İletişim becerileri hakkında yapılan çalışmaların genellikle sağlık çalışanlarının dışındaki örneklemlerde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmada ise sağlık çalışanlarının iletişim becerileri demografik özelliklerle birlikte incelenerek, çalışanların profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Examination of Communication Skills of Healthcare Professionals

Öz:
Purpose: Within the scope of this research, it is aimed to profile healthcare professionals in terms of communication skills. Design/Method: In the research, a survey was conducted in two health institutions serving in Istanbul. 492 healthcare professionals took part in the research as participants. SPSS 25 package program was used to analyze the data. Two-stage cluster analysis was used to profile the communication skills of healthcare professionals. Results: As a result of the analysis, it was seen that healthcare workers had three different profiles. It has been determined that healthcare professionals' communication skills are divided into different profiles in terms of their demographic characteristics. It was also concluded that the employees' communication skills were poor. Limitations: The research was conducted during the Covid-19 pandemic. Therefore, in research conducted in different contexts, it can be thought that the communication skills of health workers may take different values. Originality/Value: It is observed that the studies on communication skills are generally concentrated on samples other than healthcare workers. However, this study aimed to determine the employees' profiles by examining the communication skills of healthcare professionals and their demographic characteristics.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
1
1
APA GENCER CELIK G (2021). Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. , 266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
Chicago GENCER CELIK GULSAH Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. (2021): 266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
MLA GENCER CELIK GULSAH Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. , 2021, ss.266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
AMA GENCER CELIK G Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. . 2021; 266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
Vancouver GENCER CELIK G Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. . 2021; 266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
IEEE GENCER CELIK G "Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi." , ss.266 - 275, 2021. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
ISNAD GENCER CELIK, GULSAH. "Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi". (2021), 266-275. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.877097
APA GENCER CELIK G (2021). Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(24), 266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
Chicago GENCER CELIK GULSAH Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 13, no.24 (2021): 266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
MLA GENCER CELIK GULSAH Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.13, no.24, 2021, ss.266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
AMA GENCER CELIK G Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2021; 13(24): 266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
Vancouver GENCER CELIK G Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2021; 13(24): 266 - 275. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
IEEE GENCER CELIK G "Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi." Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13, ss.266 - 275, 2021. 10.20990/kilisiibfakademik.877097
ISNAD GENCER CELIK, GULSAH. "Sağlık Sektörü Çalışanlarının İletişim Becerilerinin İncelenmesi". Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 13/24 (2021), 266-275. https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.877097