Yıl: 2021 Cilt: 22 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 132 - 170 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29299/kefad.776214 İndeks Tarihi: 02-10-2021

Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma

Öz:
Son yıllarda eğitim literatüründe karşımıza çıkan bir kavram olan eğitim programıokuryazarlığı, öğretmenlerin sahip olması gereken önemli bir yeterliktir. Eğitim programıokuryazarlığı, eğitim programlarının bileşenleri olan hedef, içerik, öğrenme-öğretmedurumları ve ölçme-değerlendirme ile ilgili temel bilgileri ve bu bilgileri uygulamayetkinliğini kapsamaktadır. Bu çalışmada, öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlıkdüzeylerinin kendi algılarına dayalı olarak ortaya çıkarılması ve cinsiyet, yaş, meslekikıdem vb. bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada, halihazırdaki bir durumu olduğu şekliyle ortaya koyan betimsel tarama deseni benimsenmiştir.Araştırmanın verileri, “Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği” ile toplanmıştır. Farklıbranşlardan 303 öğretmen, çalışmanın katılımcılarını oluşturmaktadır. Çalışmanınbulgularına göre öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri ölçek genelinde4,29 (kesinlikle katılıyorum) olarak tespit edilmiştir. Öğretmenlerin eğitim programıokuryazarlıkları, cinsiyet ve görev yapılan yer değişkenlerine göre anlamlı bir şekildefarklılaşmamaktadır. Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri, yaş, eğitimprogramları ile ilgili hizmet içi eğitime katılıp katılmama ve kıdem değişkenlerine göre iseanlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Sonuçlar, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığıtarafından gerçekleştirilen, eğitim ve öğretim programları yenileme ve revize çalışmalarıbağlamında değerlendirilmiştir. Ayrıca, araştırmada ortaya çıkan sonuçlar doğrultusundaçeşitli öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelime:

A Study on Teachers’ Curriculum Literacy

Öz:
Curriculum literacy, a concept that we encounter in the literature in recent years, is an important competence that teachers should have. It includes basic information about the objectives, content, learning-teaching situations and assessment-evaluation, which are the components of curriculum, and the competence to apply this information. In this study, it was aimed to reveal the curriculum literacy levels of teachers' based on their perceptions and teachers' curriculum literacy levels has been examined in terms of some variables like gender, age, professional seniority, etc. In the research, descriptive survey model is adopted. The data of the research were collected by “Curriculum Literacy Scale”. 303 teachers are the participants of the study. According to the findings of the study, teachers' curriculum literacy levels were found to be 4,29 (I strongly agree) across the scale. Curriculum literacy levels of teachers does not differ significantly according to gender and place of work. Teachers’ curriculum literacy levels differs significantly in terms of age, whether or not to participate in in-service training related to education programs, and seniority. The results were evaluated in the context of the revision of the education programs carried out by the Ministry of National Education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Sarıca R (2021). Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. , 132 - 170. 10.29299/kefad.776214
Chicago Sarıca Rabia Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. (2021): 132 - 170. 10.29299/kefad.776214
MLA Sarıca Rabia Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. , 2021, ss.132 - 170. 10.29299/kefad.776214
AMA Sarıca R Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. . 2021; 132 - 170. 10.29299/kefad.776214
Vancouver Sarıca R Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. . 2021; 132 - 170. 10.29299/kefad.776214
IEEE Sarıca R "Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma." , ss.132 - 170, 2021. 10.29299/kefad.776214
ISNAD Sarıca, Rabia. "Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma". (2021), 132-170. https://doi.org/10.29299/kefad.776214
APA Sarıca R (2021). Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 132 - 170. 10.29299/kefad.776214
Chicago Sarıca Rabia Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 22, no.1 (2021): 132 - 170. 10.29299/kefad.776214
MLA Sarıca Rabia Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, 2021, ss.132 - 170. 10.29299/kefad.776214
AMA Sarıca R Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 22(1): 132 - 170. 10.29299/kefad.776214
Vancouver Sarıca R Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 22(1): 132 - 170. 10.29299/kefad.776214
IEEE Sarıca R "Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, ss.132 - 170, 2021. 10.29299/kefad.776214
ISNAD Sarıca, Rabia. "Öğretmenlerin Eğitim Programı Okuryazarlıkları Üzerine Bir Çalışma". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 22/1 (2021), 132-170. https://doi.org/10.29299/kefad.776214