Yıl: 2021 Cilt: 31 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 414 - 419 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17567/ataunidfd.768729 İndeks Tarihi: 04-10-2021

FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, konvansiyonel döküm ve direk metal lazer sinterleme (DMLS) tekniği ile elde edilen kobalt-krom(Co-Cr) alt yapıların kompozit rezin ile bağlantısının değerlendirilmesidir.Gereç ve yöntem: Dikdörtgen şekilli 60 adet döküm ve 60 adet direk lazer sintering (DMLS) metal alt yapı üretildi. Eldeedilen örnekler uygulanacak yüzey işlemine göre; Grup K: Kontrol, GrupTK: Tribokimyasal kumlama, Grup Z: Z-Prime Plusuygulaması, Grup M: Monobond Plus uygulaması, Grup TKZ: Tribokimyasal kumlama+Z-Prime Plus uygulaması, Grup TKM:Tribokimyasal kumlama+Monobond Plus uygulaması olacak şekilde kendi içinde rastgele 6 alt gruba ayrıldı (n=10). Bağlantıyüzeyine uygulanan işlemler sonrasında metal yüzeyler üzerine özel bir kalıp yardımıyla akışkan kompozit uygulandı. Örnekler 24saat distile suda bekletildikten sonra universal test makinası ile makaslama bağlantı dayanım testine tabi tutuldu. Gruplar arasıkarşılaştırmalarda iki yönlü ANOVA ve Fisher’s LSD testi kullanıldı. P<0.05 düzeyi anlamlı olarak kabul edildi.Bulgular: Döküm altyapıların bağlantı dayanımlarının DMLS altyapılardan anlamlı şekilde daha yüksek olduğu görüldü. Her ikialt yapı tekniğinde de en yüksek bağlantı dayanım değerleri grup TKM’de, en düşük makaslama bağlantı değerleri Grup K’dagörüldü.Sonuç: Alt yapı üretim tekniklerinin ve uygulanan yüzey işlemlerinin kompozit rezin-metal bağlantısına etkilediği görüldü.Rezinin her iki alt yapı sisteminde de tribokimyasal kumlama sonrası Monobond Plus uygulaması ile etkin bağlantı oluşturduğusonucuna varıldı.
Anahtar Kelime:

BONDING OF COMPOSITE RESIN TO METAL FRAMEWOKS PRODUCED BY DIFFERENT METHODS

Öz:
Aim: The aim of this study was to evaluate the bonding of composite resin to cobalt-chrome (Co-Cr) frameworks that produced by conventional casting and direct metal laser sintering (DMLS) technique. Material and methods: Rectangular shaped 60 cast and 60 DMLS metal frameworks were fabricated and randomly divided in 6 subgroups according to applied surface treatments (n=10); Group K:control, Group TK: tribochemical blasting, Group Z: ZPrime Plus application, Group M: Monobond Plus application, Group TKZ: tribochemical blasting+Z-Prime application, Group TKM: tribochemical blasting+Monobond Plus application. The treated surface of metal frameworks were bonded to flowable composite resin by special mold. Specimens were left in distilled water for 24 hours and shear bond test were performed by universal test machine. All data were analyzed by using two-way Anova and Fisher’s LSD test. Results were significant for a=0.05. Results: Cast metal frameworks showed higher bond strength values than DMLS frameworks. The highest bond strength values were found in groups TKM, the lowest values were found in group K for both frameworks. Conclusion: Production methods of metal frameworks and surface treatments affected to bonding of composite resin. It was conclued that Monobond application after tribochemical blasting constitute efficient bonding for both metal framework systems.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Lacy AM, Laluz J, Watanabe LG, Dellinges M. Effect of porcelain surface treatment on the bond to composite. J Prosthet Dent 1988; 60:288-9
 • 2. Thurmond JW, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Effect of porcelain surface treatments on bond strengths of composite resin bonded to porcelain. J Prosthet Dent 1994; 72: 355-9.
 • 3. Willer J, Rossbach A, Weber HP. Computer assisted milling of dental restorations using a new CAD/CAM data acquisition system. J Prosthet Dent 1998;80:346-53.
 • 4. Roberts HW, Berzins DW, Moore BK, Charlton DG. Metal-ceramic alloys in dentistry: a review. J Prosthodont 2009;18:188-94.
 • 5. Serra-Prat J, Cano-Batalla J, Cabratosa-Termes J, Figueras-Alvarez O. Adhesion of dental porcelain to cast, milled, and laser sintered cobaltchromium alloys: Shear bond strength and sensitivity to thermocycling. J Prosthet Dent 2014;112:600-5.
 • 6. O’Brien WJ. Casting. In: O’Brien WJ, editor. Dental Materials and their selection. 4th Ed., Hanover Park-Illinois, Quintessence Publishing Co Inc. 2008; p. 243-252.
 • 7. Uzun G. An overview of dental CAD/CAM systems. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2008; 22:530-5.
 • 8. Sun J, Zhang FQ. The application of rapid prototyping in prosthodontics. J Prosthodont 2012;21:641-4.
 • 9. Dos Santos JG, Fonseca RG, Adabo GL, dos Santos Cruz CA. Shear bond strength of metal-ceramic repair systems. J Prosthet Dent 2006;96:165-73.
 • 10. Chung KH, Hwang YC. Bonding strengths of porcelain repair systems with various surface treatments. J Prosthet Dent 1997;78:267-74.
 • 11. Tulunoglu IF, Beydemir B. Resin shear strength to porcelain and a base metal alloy using two polymerization schemes. J Prosthet Dent 2000;83:181-6.
 • 12. Ozcan M. Evaluation of alternative intra-oral techniques for fractured ceramic-fused-to-metal restorations. J Oral Rehabil 2003;30:194-203.
 • 13. Haselton DR, Diaz-Arnold AM, Dunne JT Jr. Shear bond strengths of 2 intraoral porcelain repair systems to porcelain or metal substrates. J Prosthet Dent 2001;86:526-31.
 • 14. Saraç D, Kaleli N, Saraç Y. Lazer Sinterleme ve Döküm Teknikleri ile Elde Edilen Metal Altyapıların Tamir Dayanıklılıklarının Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2012;13:7-14.
 • 15. Tulga A. Veneer Kompozitlerin Farklı Tekniklerle Üretilen Kobalt-Krom Alaşımlara Makaslama Bağlanma Direnci. Sdü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2018;9:34-9.
 • 16. Thurmond JW, Barkmeier WW, Wilwerding TM. Effect of porcelain surface treatments on bond strengths of composite resin bonded to porcelain. J Prosthet Dent 1994;72:355-9.
 • 17. Yıldırım G, Uzun İ. Diş hekimliğinde silan uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2016;15:123-30.
 • 18. Pilo R, Dimitriadi M, Palaghia A, Eliades G. Effect of tribochemical treatments and silane reactivity on resin bonding to zirconia. Dent Mater 2018;34:306- 16.
 • 19. Çapa N, Özkurt Z, Kazazoğlu E. Ağız içi porselen tamir sistemleri. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2006;1:34-40.
 • 20.ISO 10477:2004. Dentistry-polymer-based crown and bridge materials. International Organization for Standardization. Geneva, Switzerland.
 • 21. Matsumura H, Yanagida H, Tanoue N, Atsuta M, Shimoe S. Shear bond strength of resin composite material to gold alloy with varying metal surface preparations. J Prosthet Dent 2001;86:315-9.
APA caglar i, Ates S, Arslan E, DUYMUŞ Z (2021). FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. , 414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
Chicago caglar ipek,Ates Sabit Melih,Arslan Emel,DUYMUŞ Zeynep FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. (2021): 414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
MLA caglar ipek,Ates Sabit Melih,Arslan Emel,DUYMUŞ Zeynep FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. , 2021, ss.414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
AMA caglar i,Ates S,Arslan E,DUYMUŞ Z FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. . 2021; 414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
Vancouver caglar i,Ates S,Arslan E,DUYMUŞ Z FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. . 2021; 414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
IEEE caglar i,Ates S,Arslan E,DUYMUŞ Z "FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI." , ss.414 - 419, 2021. 10.17567/ataunidfd.768729
ISNAD caglar, ipek vd. "FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI". (2021), 414-419. https://doi.org/10.17567/ataunidfd.768729
APA caglar i, Ates S, Arslan E, DUYMUŞ Z (2021). FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 31(3), 414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
Chicago caglar ipek,Ates Sabit Melih,Arslan Emel,DUYMUŞ Zeynep FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31, no.3 (2021): 414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
MLA caglar ipek,Ates Sabit Melih,Arslan Emel,DUYMUŞ Zeynep FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.31, no.3, 2021, ss.414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
AMA caglar i,Ates S,Arslan E,DUYMUŞ Z FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2021; 31(3): 414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
Vancouver caglar i,Ates S,Arslan E,DUYMUŞ Z FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2021; 31(3): 414 - 419. 10.17567/ataunidfd.768729
IEEE caglar i,Ates S,Arslan E,DUYMUŞ Z "FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI." Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 31, ss.414 - 419, 2021. 10.17567/ataunidfd.768729
ISNAD caglar, ipek vd. "FARKLI YÖNTEMLERLE ÜRETILEN METAL ALT YAPILARA KOMPOZIT REZIN BAĞLANTISI". Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 31/3 (2021), 414-419. https://doi.org/10.17567/ataunidfd.768729