Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 34 Sayfa Aralığı: 122 - 140 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31123/akil.779638 İndeks Tarihi: 05-10-2021

Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma

Öz:
Sosyal inovasyon yeni bir kavram olmakla birlikte dikkat çeken alanlardan biridir.Akademik alanyazında bu alanda çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır.Sosyal inovasyon sosyal bir soruna yenilikçi bir çözüm bulmak, yöntemler, girişimlergerçekleştirmek olarak tanımlanabilir. Sosyal hedeflere ulaşmaya yönelik hembir sonuç hem de bir süreç olarak ele alınmaktadır. Ancak çözüm bulmak kadarbunun yayılmasını sağlamak için gerek iletişim teknolojileri gerekse sosyal medyaaracılığıyla bir iletişim boyutunun olmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı,sosyal inovasyonda iletişimin neden önemli ve gerekli olduğunu tartışmak, alana ilgigösterenlere ve gelecekte iletişim alanındaki akademik çalışmalara yol gösterecekveri sağlamaktır. Sosyal inavosyon konusunda iletişim açısından uygulama alanınınçerçevesi sunulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Auerswald P. (2009). Creating Social Value. Stanford Social Innovation Review, 7(2), 51-55.
 • Barbu, C. M., Păunescu, A. F. ve Buşu, O. V. (2019). Promoting Social Innovation Using Marketing and Communication Tools. Annals of the University of Craiova, Economic Sciences Series, 2(48).
 • Bhattacharya, C.B (2013). The Importance of Marketing for Social Innovation. (Ed. Thomas Osburg ve René Schmidpeter). Social Innovation, Solutions for a Sustainable Future (147-154)içinde. Springer: Heidelberg.
 • Bruck, P. A., ve Roth, M. A. (2013). Social Innovation and the Power of Technology. (Ed. Thomas Osburg René Schmidpeter (Ed.). Social Innovation, Solutions for a Sustainable Future (267-279) içinde. Springer: Heidelberg.
 • Cajaiba-Santana, G. (2014). Social Innovation: Moving the Field Forward. A Conceptual Framework. Technological Forecasting and Social Change, 82, 42-51.
 • Caulier-Grice, J. , Davies, A., Patrick, R. Ve Norman, W. (2012). Defining Social Innovation. A Deliverable of the Project: “The Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Building Social Innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.
 • Charalabidis, Y., Loukis, E., ve Androutsopoulou, A. (2014). Fostering Social Innovation Through Multiple Social Media Combinations. Information Systems Management, 31(3), 225-239.
 • Chaudhuri, A. (1994). The Diffusion of an Innovation in Indonesia. Journal of Product & Brand Management, 3(3),19-26.
 • Demir, K. (2006). Rogersın Yeniliğin Yayılması Teorisi ve İnternetten Ders Kaydı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12(3), 367-392.
 • Eren, H. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Yenilikçilik Kapasitelerinin Teknolojik Yenilikçilik Eğilimlerine Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Model Önerisi. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
 • Kaletka, C., Kappler, K. E., Pelka, B. ve de Querol, R. R. (2012). Challenges at the Intersection of Social Media and Social Innovation: A Manifesto. H.-W. Franz et al. (eds.), Challenge Social Innovation içinde, Springer: London.
 • Konda, I., Starc, J. ve Rodica, B. (2015). Development of Social Innovations and Their Marketing: A Slovenian Case Study. Informatologia, 48(3-4), 154-168.
 • Köse, B. (2012). Tüketici Yenilikçiliği ve Yeniliklerin Benimsenmesi: Bir Yenilik Olarak Mobil İnternet. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi.
 • Lehtola, V. V. ve Ståhle, P. (2014). Societal Innovation at the Interface of the State and Civil Society. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 27(2), 152-174.
 • Maiolini, R., Marra, A., Baldassarri, C. ve Carlei, V. (2016). Digital Technologies for Social Innovation: An Empirical Recognition on the New Enablers. Journal of Technology Management & Innovation, 11(4), 22-28.
 • Matti, S. (2017). Communication–the Road to Innovation: A Qualitative Case Study of a Municipality’s Use of Social Media for Innovation. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Master thesis.
 • Mehmood, A. and Parra, C. (2013). Social Innovation in an Unsustainable World. F. Moulaert, D.
 • MacCallum, A. Mehmood, and A. Hamdouch, (Ed.) The International Handbook on Social Innovation: Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research (53-66) içinde, Cheltenham: Edward Elgar.
 • Michelini, L.(2012). Social Innovation and New Business Models. Creating Shared Value in LowIncome Markets. Springer: Heidelberg New York Dordrecht London.
 • Millard, J. ve Carpenter, G. (2014). Case Study Analysis Report of Online Collaboration and Networking Tools for Social Innovation”, A Deliverable of the Project:“The Theoretical, Empirical and Policy Foundations For Building Social Innovation in Europe”(TEPSIE), European Commission– 7th Framework Programme.14.04.2020 tarihinde https://cordis.europa.eu/project/id/290771/reporting adresinden edinilmiştir.
 • Montanari, A. ve Saberi, A. (2010). The Spread of Innovations in Social Networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(47).
 • Mulgan, G. ve Pulford, L. (2011). Study on Social Innovation for the Bureau of European Policy Advisors. Young Foundation, 14.04.2020 tarihinde https://youngfoundation.org/wp-content/ uploads/2012/10/Study-on-Social-Innovation-for-the-Bureau-of-European-Policy-AdvisorsMarch-2010.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R. ve Sanders, B. (2007). Social Innovation: What Is It, Why It Matters, How It Can Be Accelerated. Oxford: Skoll Center for Social Entrepreneurship and the Young Foundation, Working Paper.
 • Mumford, M. D. (2002). Social Innovation: Ten Cases from Benjamin Franklin. Creativity research journal, 14(2), 253-266.
 • OECD (2011). Fostering Innovation to Address Social Challenges. 20.03.2020 tarihinde https:// www.oecd.org/sti/inno/47861327.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Öztürk, M. C. (2016). İletişimci Bakışaçııyla Sosyal İnovasyon. Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Phills, J. A., Deiglmeier, K. ve Miller, D. T. (2008). “Rediscovering Social Innovation”. Stanford Social Innovation Review, 6, 34–43.
 • Pol, E. ve Ville, S. (2009). Social Innovation: Buzz Word or Enduring Term?. The Journal of Socioeconomics, 38(6), 878-885.
 • Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations. (3th ed.). New York: Free Press.
 • Rogers, E. M. (2002). Diffusion of Preventive Innovations. Addictive Behaviors 27, 989–993
 • Rogers, E. (2003). Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
 • Rosa, E. D. (2017) Social Innovation and ICT in Social Services: European Experiences Compared, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 30(4), 421-432.
 • Şekerdil, R. (2016). İç Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyal İnovasyon Üzerine Etkisi: İzmir İlinde Özel Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Tanimoto, K. ve Doi, M. (2007). Social Innovation Cluster in Action: A Case Study of the San Francisco Bay Area. Hitotsubashi journal of commerce and management, 41(1), 1-17.
 • TEPSIE (2014). Socıal Innovatıon Theory and Research: A Guide for Researchers. European Union under the 7th Framework Programme. 17.04.2020 tarihinde https://youngfoundation.org/ wp-content/uploads/2015/04/YOFJ2785_Tepsie_A-guide_for_researchers_06.01.15_WEB.pdf adresinden edinilmiştir.
 • BEPA (2011). Empowering People, Driving Change: Social Innovation in the European Union. Bureau of European Policy Advisors (BEPA) Publications. 12.04.2020 tarihinde https://ec.europa. eu/migrant-integration/librarydoc/empowering-people-driving-change-social-innovation-in-theeuropean-union adresinden edinilmiştir.
APA ŞARDAĞI E, Öztürk M (2020). Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. , 122 - 140. 10.31123/akil.779638
Chicago ŞARDAĞI EMİNE,Öztürk Mesude Canan Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. (2020): 122 - 140. 10.31123/akil.779638
MLA ŞARDAĞI EMİNE,Öztürk Mesude Canan Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. , 2020, ss.122 - 140. 10.31123/akil.779638
AMA ŞARDAĞI E,Öztürk M Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. . 2020; 122 - 140. 10.31123/akil.779638
Vancouver ŞARDAĞI E,Öztürk M Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. . 2020; 122 - 140. 10.31123/akil.779638
IEEE ŞARDAĞI E,Öztürk M "Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma." , ss.122 - 140, 2020. 10.31123/akil.779638
ISNAD ŞARDAĞI, EMİNE - Öztürk, Mesude Canan. "Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma". (2020), 122-140. https://doi.org/10.31123/akil.779638
APA ŞARDAĞI E, Öztürk M (2020). Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. Akdeniz İletişim, 0(34), 122 - 140. 10.31123/akil.779638
Chicago ŞARDAĞI EMİNE,Öztürk Mesude Canan Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. Akdeniz İletişim 0, no.34 (2020): 122 - 140. 10.31123/akil.779638
MLA ŞARDAĞI EMİNE,Öztürk Mesude Canan Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. Akdeniz İletişim, vol.0, no.34, 2020, ss.122 - 140. 10.31123/akil.779638
AMA ŞARDAĞI E,Öztürk M Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. Akdeniz İletişim. 2020; 0(34): 122 - 140. 10.31123/akil.779638
Vancouver ŞARDAĞI E,Öztürk M Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma. Akdeniz İletişim. 2020; 0(34): 122 - 140. 10.31123/akil.779638
IEEE ŞARDAĞI E,Öztürk M "Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma." Akdeniz İletişim, 0, ss.122 - 140, 2020. 10.31123/akil.779638
ISNAD ŞARDAĞI, EMİNE - Öztürk, Mesude Canan. "Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma". Akdeniz İletişim 34 (2020), 122-140. https://doi.org/10.31123/akil.779638