OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yıl: 2021 Cilt: 20 Sayı: 80 Sayfa Aralığı: 2058 - 2073 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17755/esosder.854777 İndeks Tarihi: 29-07-2022

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı, okul öncesi çocuklarının COVID-19 salgını sırasında evde çevrimiçi öğrenimineilişkin ebeveynlerinin inançlarını ve tutumlarını belirlemek için Dong, Cao, ve Li (2020) tarafından geliştirilen“Beliefs and Att tudes Around Onl ne earn ng ölçeğ n n Türkçeye uyarlamasını yapmaktır zgün ölçek,İngilizce ve 27 maddeden oluşmakta olup 5’l l kert t p nde düzenlenm ştir lçek ilk önce Türkçeye çevr lm şardından d l, kültür, çer k ve kapsam yönünden yeterl ğ ç n uzman görüşü doğrultusunda taslak ölçeğe son h lver lm şt r alışmanın örneklem 2020-2021 eğ t m öğret m yılı r nc dönem nde Düzce ili ve ilçelerine ağlıresmî ve özel okul öncesi kurumlarında devam eden 36-68 aylık çocuğa sahip ebeveynlerden kolay ulaşıla ilirdurum örneklemesi ile seçilmiştir lçme aracının faktör yapısını ve bu yapının uygunluğunu test etmek içinAçımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır alışmada, okul öncesiçocuklarının COVID-19 salgını sırasında evde çevrimiçi öğrenimine ilişkin ebeveynlerinin inançlarını vetutumlarını belirlemek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek uyarlanmıştır
Anahtar Kelime: ebeveyn tutum ölçeği okul öncesi çevrimiçi öğrenme güvenirlik geçerlik ölçek uyarlama COVID-19

TURKISH ADAPTATION OF PARENTS' BELIEFS AND ATTITUDES SCALE FOR PRESCHOOL CHILDREN'S ONLINE LEARNING AT HOME DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

Öz:
This study aims to adapt the "Beliefs and Attitudes Around Online Learning" scale developed by Dong, Cao, and Li (2020) to Turkish to determine parents' beliefs and attitudes towards their online pre-school children learning during the COVID-19 pandemic. The original scale consists of 27 items in English and is arranged in a 5-point Likert type. The scale was first translated into Turkish, and then the scale was finalized in line with the expert opinion for its competence in terms of language, culture, content, and scope. The study sample was selected from parents with 36-68 months old children attending public and private pre-school institutions of Düzce province and its districts in the fall semester of the 2020-2021 academic year, using convenience sampling. Exploratory Factor Analysis (EFA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) was performed to test the factor structure of the measurement tool and the appropriateness of this structure. A valid and reliable scale was adapted to determine parents' beliefs and attitudes towards their pre-school children's online learning during the COVID-19 pandemic.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • Akkaş Baysal, E., Ocak, G. & Ocak, İ (2020). Covid-19 Salgını Sürecinde Okul ncesi ocuklarının Eba Ve Diğer Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine Ilişkin Ebeveyn Görüşleri, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2), 185-214. DOI: 10.47615/issej.835211
  • Aktaş Y. (2020, 06 Aralık) Okul öncesinde milli eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alına ilecek Anadolu Ajansıhttps://www.aa.com.tr/tr/egitim/okuloncesinde-milli-egitim-mudurluklerince-uzaktan-egitime-gecme-kararialinabilecek/2058318.
  • Aldhafeeri, F. M., & Khan, B. H. (2016). Teachers’ and students’ views on E-Learning readiness in Kuwait’s secondary public schools. Journal of Educational Technology Systems, 45(2), 202–235. https://doi.org/10.1177/0047239516646747.
  • Brown, T. A. (2006).Confirmatory Factor Analysis for Applied research. (First Edition). NY: Guilford Publications, Inc.
  • Browne MW, Cudeck R. (1989). Single sample crossvalidation indexes for covariancestructures. Multivar Behav Res. 24(4):445-55.
  • Bryman, A., & Cramer, D. (1997). Quantitative Data Analysis with SPSS for Windows: A Guide for Social Scientists. 218- 235, New York: Routledge.
  • Büyüköztürk, Ş (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 8(32), 470-483.
  • Büyüköztürk, Ş , Akgün, E., zkahveci, ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 210-239.
  • Büyüköztürk, Ş (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kita ı Ankara: Pegem Akademi.
  • Can, E (2020) Coronav rüs (COVID-19) pandemisi ve pedagoj k yansımaları: Türk ye’de açık ve uzaktan eğ t m uygulamaları AUAd, 6(2), 11-53.
APA ERAN TÜREDİ N, Alcı B (2021). OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
Chicago ERAN TÜREDİ Nuray,Alcı Bülent OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. (2021): 2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
MLA ERAN TÜREDİ Nuray,Alcı Bülent OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. , 2021, ss.2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
AMA ERAN TÜREDİ N,Alcı B OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2021; 2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
Vancouver ERAN TÜREDİ N,Alcı B OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. . 2021; 2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
IEEE ERAN TÜREDİ N,Alcı B "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." , ss.2058 - 2073, 2021. 10.17755/esosder.854777
ISNAD ERAN TÜREDİ, Nuray - Alcı, Bülent. "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". (2021), 2058-2073. https://doi.org/10.17755/esosder.854777
APA ERAN TÜREDİ N, Alcı B (2021). OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 20(80), 2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
Chicago ERAN TÜREDİ Nuray,Alcı Bülent OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 20, no.80 (2021): 2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
MLA ERAN TÜREDİ Nuray,Alcı Bülent OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.80, 2021, ss.2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
AMA ERAN TÜREDİ N,Alcı B OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2021; 20(80): 2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
Vancouver ERAN TÜREDİ N,Alcı B OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2021; 20(80): 2058 - 2073. 10.17755/esosder.854777
IEEE ERAN TÜREDİ N,Alcı B "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 20, ss.2058 - 2073, 2021. 10.17755/esosder.854777
ISNAD ERAN TÜREDİ, Nuray - Alcı, Bülent. "OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ COVID-19 SALGINI SIRASINDA EVDE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN EBEVEYNLERİNİN İNANÇ VE TUTUMLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 20/80 (2021), 2058-2073. https://doi.org/10.17755/esosder.854777