Yıl: 2021 Cilt: 20 Sayı: 77 Sayfa Aralığı: 329 - 339 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17755/esosder.645367 İndeks Tarihi: 29-07-2022

TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Öz:
Bu araştırma, Eskişehir Odunpazarı bölgesini tur aracılığıyla ziyaret eden turistlerin, tura yönelik algıları, Odunpazarı’na yönelik otantiklik algıları ve aidiyet seviyeleri arasındaki ilişkileri keşfetmeyi amaçlamaktadır. Çalışma; Eskişehir’e turlar aracılığıyla 2019’un Nisan ve Mayıs aylarında gelmiş ve basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle ulaşılmış 400 kişilik bir örneklem üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları söz konusu değişkenler arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, turlar aracılığıyla gelen turistlerin, cazibe merkezlerinin otantikliğini algılama şekilleri ve bu yerlerle geliştirdikleri aidiyet düzeylerini anlama ve bu yerlerin pazarlama amaçları için kullanımının önemini vurgulama noktasında fikir vermektedir.
Anahtar Kelime: Otantiklik Tur Algısı Odunpazarı Aidiyet Eskişehir

THE RELATIONSHIP BETWEEN TOUR PARTICIPANTS' PERCEPTIONS OF TOUR, AUTHENTICITY PERCEPTIONS AND ATTACHMENT LEVELS

Öz:
This study aims to explore the relationships between the perceptions of the tourists visiting the Odunpazari region through the tour, the perceptions of authenticity and the level of attachment to Odunpazari. The study was conducted on a sample of 400 people who came to Eskişehir in April and May 2019 via tours and reached by simple random sampling method. The results of the research shows that there is a positive relationship between these variables. These findings provide insight into how tourists perceive the authenticity of attractions and how their level of attachment to them, and emphasize the importance of their use for marketing purposes.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Brown, D. (2003). Perception differences among visitor groups: The case of horse-attraction versus other-attraction tourist markets in Lexington, Kentucky. Journal of Vacation Marketing, 9 (2), 174-187.
 • Budruk, M., White, D. D., Wodrich, J. A. ve Van Riper, C. J. (2008). Connecting visitors to people and place: Visitors’ perceptions of authenticity at Canyon de Chelly National Monument, Arizona. Journal of Heritage Tourism, 3(3), 185–202. doi:10.1080/17438730802139004
 • Bulut, Y. ve Gülcan, B. (2018). Kültürel yabancılaşmaya bağlı otantiklik arayışına Türk dünyası turizmi cephesinden bakış. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(4).
 • Chang, J., Wall, G. ve Chang, C. L. (2008). Perception of the authenticity of Atayal woven handicrafts in Wulai, Taiwan. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 16 (4), 385-409.
 • Choenarom, C., Williams, R. A. ve Hagerty, B. M. (2005). The role of sense of belonging and social support on stress and depression in individuals with depression. Archives of psychiatricnursing, 19(1), 18-29. doi.org/10.1016/j.apnu.2004.11.003
 • Çokişler, Ü. N. (2018). Kapadokyalı teyzenin savunması: Turizm açısından kültürel mirasın otantikliği sorunu. Milli Folklor, 30(120), 119-130.
 • EBB (2017). Eskişehir İstatistikleri 2017. Erişim adresi: http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/istatisliklerle_eskisehir/2017.pdf
 • Duru, E. (2015). Genel aidiyet ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44), 37-47.
 • Garbea, R. V. (2014). Tourist attractiveness of the urban environment in Moldavia. Management & Marketing-Craiova, (1), 84-90.
 • Heitmann, S. (2011). Authenticity in tourism. Ed. P. Robinson, S. Heitmann ve P. Dieke (Yay. Haz.) Research themes for tourism içinde (s. 45-58). Wallingford, UK: CABI.
 • Huang, Y. (2012). The mechanisms of destination attachment: An integrated meaning-based model, (Yayımlanmamış doktora tezi). Oklahoma State Üniversitesi, Amerika.
 • Jang, S., Liu, Y. ve Namkung, Y. (2011). Effects of authentic atmospherics in ethnic restaurants: Investigating Chinese restaurants. International Journal of Contemporary Hospitality Management 23(5), 662-680.
 • Kyle, G., Graefe, A. ve Manning, R. (2005). Testing the dimensionality of place attachment in recreational settings. Environment and behavior, 37(2), 153-177. doi.org/10.1177/0013916504269654
 • Morgan, M. (2009). Interpretation and place attachment: Implications for cognitive map theory. Journal of Interpretation Research, 14(1), 47–59.
 • Pine, B. J. ve Gilmore, J. H. (2008). The eight principles of strategic authenticity. Strategy & Leadership, 36(3), 35-40. doi.org/10.1108/10878570810870776
 • Pond, K. L. (1993). The professional guide: Dynamics of tour guiding. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
 • Ram, Y., Björk, P. ve Weidenfeld, A. (2016). Authenticity and place attachment of major visitor attractions. Tourism Management, 52, 110-122. doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.010
 • Ramkissoon, H., Smith, L. D. G. ve Kneebone, S. (2014). Visitor satisfaction and place attachment in national parks. Tourism Analysis, 19(3), 287-300. doi.org/10.3727/108354214X14029467968402
 • Reisinger, C. ve Steiner, J. (2006). Understanding existential authenticity. Annals of Tourism Research. 33(2), 299-318. doi.org/10.1016/j.annals.2005.08.002.
 • Scannell, L. ve Gifford, R. (2010). The relations between natural and civic place attachment and pro-environmental behavior, Journal of Environmental Psychology, 30(3), 289- 297.
 • Stedman, R. C. (2003). Is it really just a social construction? The contribution of the physical environment to sense of place, Society and Natural Resources, 168, 671-85.
 • Yılmaz, V. ve Doğan, M. (2016). Planlanmış davranış teorisi kullanılarak önerilen bir yapısal eşitlik modeli ile geri dönüşüm davranışlarının araştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı - Kasım, 191-205.
 • Türk Dil Kurumu, (2019). Erişim adresi: http://sozluk.gov.tr/
 • Wolf, I. D., Stricker, H. K. ve Hagenloh, G. (2015). Outcome-focused national park experience management: transforming participants, promoting social well-being, and fostering place attachment. Journal of Sustainable Tourism, 23 (3), 358-381.
 • Zatori, A., Smith, M. K. ve Puczko, L. (2018). Experience-involvement, memorability and authenticity: The service provider's effect on tourist experience. Tourism Management, 67, 111-126.
APA YILMAZDOGAN O, Atanlar A (2021). TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 329 - 339. 10.17755/esosder.645367
Chicago YILMAZDOGAN ORHAN CAN,Atanlar Aykan TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. (2021): 329 - 339. 10.17755/esosder.645367
MLA YILMAZDOGAN ORHAN CAN,Atanlar Aykan TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. , 2021, ss.329 - 339. 10.17755/esosder.645367
AMA YILMAZDOGAN O,Atanlar A TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2021; 329 - 339. 10.17755/esosder.645367
Vancouver YILMAZDOGAN O,Atanlar A TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. . 2021; 329 - 339. 10.17755/esosder.645367
IEEE YILMAZDOGAN O,Atanlar A "TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ." , ss.329 - 339, 2021. 10.17755/esosder.645367
ISNAD YILMAZDOGAN, ORHAN CAN - Atanlar, Aykan. "TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". (2021), 329-339. https://doi.org/10.17755/esosder.645367
APA YILMAZDOGAN O, Atanlar A (2021). TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 20(77), 329 - 339. 10.17755/esosder.645367
Chicago YILMAZDOGAN ORHAN CAN,Atanlar Aykan TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 20, no.77 (2021): 329 - 339. 10.17755/esosder.645367
MLA YILMAZDOGAN ORHAN CAN,Atanlar Aykan TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.20, no.77, 2021, ss.329 - 339. 10.17755/esosder.645367
AMA YILMAZDOGAN O,Atanlar A TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2021; 20(77): 329 - 339. 10.17755/esosder.645367
Vancouver YILMAZDOGAN O,Atanlar A TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik). 2021; 20(77): 329 - 339. 10.17755/esosder.645367
IEEE YILMAZDOGAN O,Atanlar A "TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ." Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), 20, ss.329 - 339, 2021. 10.17755/esosder.645367
ISNAD YILMAZDOGAN, ORHAN CAN - Atanlar, Aykan. "TUR KATILIMCILARININ TURA YÖNELİK ALGILARI, OTANTİKLİK ALGILARI VE AİDİYET SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) 20/77 (2021), 329-339. https://doi.org/10.17755/esosder.645367