Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 195 - 203 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31020/mutftd.865118 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü

Öz:
Amaç: Bu çalışma kapsamında, kültürel olarak kullanımının yanı sıra, sağlıkla ilgili tüketimi COVID -19 pandemisi sürecinde sıkçagündeme gelen bir ürün olan “kolonya”nın tarihsel süreçteki gelişiminin, hem literatür hem de Türkiye’nin en eski üreticilerindenSabahattin Tuncer’le yapılan derinlemesine görüşme bulguları doğrultusunda ortaya konması amaçlanmıştır.Yöntem: Kolonya ile ilgili yapılan literatür taramasına ek olarak, gerçekleştirilen derinlemesine görüşme ve kaynak incelemesidoğrultusunda içerikte yer alan ilgili kelimelerin sıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, elde edilen bulgular tematik olaraksınıflandırılarak sunulmuştur.Bulgular: Derinlemesine görüşmeden (DG) elde edilen bulgular ve incelenen kitap bölümünde (KB) “kolonya”dan (%1,39 DG - %2,23KB) sonra, sıklık açısından “koku”nun (%1,1 DG - %2,05 KB) geldiği görülmektedir. Hem görüşme hem de ilgili kitap bölümü; kolonyaözelinde incelendiğinde; Tuncer’in ve ailesinin kolonyaya verdiği emek, kolonyanın üretim süreci, önemi ve kullanımı temalarıortaya çıkmaktadır.Sonuç: Kolonyanın bugüne gelmesini sağlayan kişilerin gösterdikleri çabalarla, geleneksel değerine sahip çıkmak mümkün olmuş;özellikle toplumsal önem taşıyan olaylarda, temizlik alanında farklılaşan özelliği ile bu değer daha ileriye taşınmıştır. Gelecekdönemlerde, ürün ve marka çeşitliliğinin ve gelişen çalışmaların etkisiyle gerek Türkiye’de gerek dünyada, kolonyanın daha sık adıduyulan bir ürün olacağına inanılmaktadır.
Anahtar Kelime: Dezenfektan Tarih COVID19 Kolonya Görüşme Kültür

The function of Eau de Cologne: From Past to Today

Öz:
Objective: In this study, it is aimed to present the historical development of cologne through literature research and findings from indepth interview with Sabahattin Tuncer, who is one of the oldest manufacturers in Turkey, with cultural heritage and as well as health-related use during the COVID-19 pandemic. Method: In addition to the literature search on cologne, the frequency of words is determined that is used in indepth interview and book review. Besides, these findings are classified thematically. Findings: Findings obtained from indepth interview (DI) and book review (BR) have shown that following the “cologne” (%1.36 DI – %2,23 BR), “fragrance” is the second frequent word. It is revealed that both in the interview and the relevant book chapter; when examined specifically for cologne; it is seen that the great effort of Mr. Tuncer and his family, production process, and use of cologne as themes. Discussion: Thanks to the efforts of the people who have made cologne to its present day, it has been possible to protect its traditional value, especially in socially important events, this value has been carried forward with its differentiating feature in the field of cleaning. In the future, with the effect of the product and brand diversity and the developed studies, we believe that cologne will be more often heard both in Turkey and in the world.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Moeran BB. Cultural Production, Creativity and Constraints Keywords 2009;(November):1–24.
 • 2. Blanco-da F. Cosmetic Special Topic Beauty and the Body: The Origins of Cosmetics. 1999;1196–204.
 • 3. Lucas A. Ancient Egypt. J Egypt Archaeol 1930;16(1–2):41–53.
 • 4. Çomoğlu T. Kozmetikler. Marmara Pharm J 2012;16:1–8.
 • 5. Azak Sungur S, Sözen Şahne B, Yeğenoğlu S. Kozmetik Ürünlerin Tarihçesi, Ürün Tanıtımlarının Yasal Durumu ve Tüketici Davranışı Açısından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 2018;8(3):191-197.
 • 6. Tuncer S. Eyüp Sabri Tuncer, EST Eyüp Sabri Tuncer Kimya-Gıda-Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi Ankara. 1996.
 • 7. Akın L. Jenerik Marka İsimlerinin Oluşumu Ve TDK Sözlüğüne Giriş Şekilleri. Journal of International Social Research 2014;7(31):19-28.
 • 8. Troyansky DG. Beauty Imagined : A History of the Global Beauty Industry . By Geoffrey Jones Oxford : Oxford University Press, 2010; 233–5.
 • 9. Touw MIA. Roses in the Middle Ages. Economic Botany 2013;36(1):71–83.
 • 10. Pons-Guiraud A. Progrès en Dermato-Allergologie. Dijon: John Libbey Eurotext; 2002.
 • 11. Gâdea Ş, Anamaria Vâtcă SV. The History and Use of Perfume in Human. Agric Sci Pract 2017;4(3):161–6.
 • 12. Britannica. Cologne [Internet]. [cited 2021 Jan 5]. Available from: https://www.britannica.com/art/cologne
 • 13. Roudnitska E. Le Parfum (6th Edition). Paris Presses Universitaitas de France; 2000.
 • 14. SkyLife. Bir Damla Ferahlık Kolonya. 2021 [cited 2021 Jan 7] Available from: http://promotion.turkishairlines.com/documents/thy/skylife/archive/tr/2001_4/konu5.htm#1
 • 15. Kılıçer M. Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemine Türkiye’de Koku Endüstrisi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yüksek Lisans Tezi; 2019.
 • 16. Carrement Belle Perfumes [Internet]. [cited 2021 Jan 5]. Available from: https://www.carrementbelle.com/en/
 • 17. Yentürk A. İlk Yerli Parfümör - Ahmet Faruki Osmanlı Kolonyası. Tar ve Bilim [Internet]. [cited 2021 Jan 7].Available from: https://www.tarihvebilim.com/ilk-yerli-parfumor-ahmet-faruki-osmanli-kolonyasi/
 • 18. Scatena J. Turkey’s unique hand-sanitising method. BBC Travel 2021;1–25.
 • 19. Rose L, Noe N De. A Smelling Trip into the Past: The Influence of Synthetic Materials on the History of Perfumery 2008;5:1137– 46.
 • 20. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Raporu/2017. Ankara; 2018.
 • 21. Selin Kolonya. 1912 - Altın Damlası [Internet]. [cited 2021 Jan 10]. Available from: https://www.selin.com.tr/Hakkimizda
 • 22. JCR Kozmetik Perakende Mağazacılık Ticaret A.Ş. Hakkımızda [Internet]. [cited 2021 Jan 16]. Available from: https://www.rebul.com/hakkimizda
 • 23. EST 1923 Perakende ve İnteraktif Mağazacılık Tic. Ltd. Şti. Tarihçe [Internet]. [cited 2021 Jan 16]. Available from: https://www.eyupsabrituncer.com/tarihce
 • 24. Haber Merkezi. Pereja’nın ismi sahibinin üç çocuğunun adından geliyor [Internet]. [cited 2021 Jan 10]. Available from: https://www.ekopara.com/foto-galeri/pereja-nin-ismi-sahibinin-uc-cocugunun-adindan-geliyor
 • 25. Pereja ileri Kimya Sanayi A.Ş. Hakkımızda [Internet]. [cited 2021 Jan 10]. Available from: https://www.perejastore.com/Sayfalar/hakkimizda-13/
 • 26. World Health Organization. World Health Organization Model List of Essential Medicines, 21st List. Geneva; 2019.
 • 27. Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations of the Healthcare, Infection Control Practices Advisory Committee. Centers for Disease Control and Prevention Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings [Internet]. [cited 2021 Jan 10]. Vol. 51. 2002. Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf
 • 28. Centers for Disease Control and Prevention. Chemical Disinfectants [Internet]. Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities. [cited 2021 Jan 10]. Available from: https://www.cdc.gov/
 • 29. Yıldırım A, Şimşek H. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık; 2016.
 • 30. Bilgin N. Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi. Ankara. Siyasal Kitabevi; 2014.
 • 31. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Türkiye Kozmetik ve Temizlik Sanayii Ürünleri Sektör Raporu. Ankara; 2008.
 • 32. Gürgen A, et al. Evaluation of Olive and Date-plum Tree Heartwoods’ Essentials Oils’ in Cologne Production and Determination of Consumer Attitudes. Turkish J Life Sci 2018;3(October):267–71.
 • 33. Öǧütlü H. Turkey’s response to COVID-19 in terms of mental health. Ir J Psychol Med 2020;37(3):222–5.
 • 34. Ünsal A. Türk Kültüründe Geleneksel Hasta Bakımı: Anadolu Örneği. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sos Bilim Enstitüsü Derg 2019;53(9):1689–99.
 • 35. Dushime CE, Hashemipour S. The Psychological Effect of the COVID-19 Pandemic in Turkey and the World at the Context of Political Psychology. Eurasian J Res Soc Econ 2020;7(6):75–86.
 • 36. Leslie RA, Zhou SS, Macinga DR. Inactivation of SARS-CoV-2 by commercially available alcohol-based hand sanitizers. Am J Infect Control 2020;1(2):19–21.
APA Sahne B, Yumrukaya L, YEĞENOĞLU S (2021). Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. , 195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
Chicago Sahne Bilge S,Yumrukaya Leyla,YEĞENOĞLU SELEN Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. (2021): 195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
MLA Sahne Bilge S,Yumrukaya Leyla,YEĞENOĞLU SELEN Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. , 2021, ss.195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
AMA Sahne B,Yumrukaya L,YEĞENOĞLU S Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. . 2021; 195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
Vancouver Sahne B,Yumrukaya L,YEĞENOĞLU S Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. . 2021; 195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
IEEE Sahne B,Yumrukaya L,YEĞENOĞLU S "Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü." , ss.195 - 203, 2021. 10.31020/mutftd.865118
ISNAD Sahne, Bilge S vd. "Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü". (2021), 195-203. https://doi.org/10.31020/mutftd.865118
APA Sahne B, Yumrukaya L, YEĞENOĞLU S (2021). Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 11(2), 195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
Chicago Sahne Bilge S,Yumrukaya Leyla,YEĞENOĞLU SELEN Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 11, no.2 (2021): 195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
MLA Sahne Bilge S,Yumrukaya Leyla,YEĞENOĞLU SELEN Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.11, no.2, 2021, ss.195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
AMA Sahne B,Yumrukaya L,YEĞENOĞLU S Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2021; 11(2): 195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
Vancouver Sahne B,Yumrukaya L,YEĞENOĞLU S Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi. 2021; 11(2): 195 - 203. 10.31020/mutftd.865118
IEEE Sahne B,Yumrukaya L,YEĞENOĞLU S "Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü." Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 11, ss.195 - 203, 2021. 10.31020/mutftd.865118
ISNAD Sahne, Bilge S vd. "Kolonyanın İşlevi: Dünü ve Bugünü". Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi 11/2 (2021), 195-203. https://doi.org/10.31020/mutftd.865118