Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları

Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 39 - 62 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35675/befdergi.729365 İndeks Tarihi: 08-10-2021

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları

Öz:
Araştırmada, özel eğitim öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının yüksek işlevli otizmspektrum bozukluğu olan bireylere yönelik geliştirdikleri metaforları belirlemekamaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji desenikullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk kez açılanYüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi dersini alan ve bilgilendirilmiş gönüllü onamformunu imzalayan 23 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Yüksek İşlevliOtizm Spektrum Bozukluğu olan bireyler benim için ……. gibidir; çünkü, ……. dır.” ifadesininyazılı olduğu açık uçlu bir formla toplanmıştır. Adaylardan tek bir metafor üzerineyoğunlaşarak düşünlerini yazmaları istenmiştir. Veriler içerik analizi tekniği kullanılarakanaliz edilmiştir. Bulgular öğretmen adaylarının yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu olanbireylere ilişkin 20 metafor geliştirdiğini göstermiştir. Geliştirilen metaforlar 7 kategoridetoplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının yüksek işlevli otizm spektrumbozukluğu olan bireyleri en çok kar tanesi, uzay, kitabe, labirent gibi kavramlara benzettiklerigörülmüştür. Öğretmen adaylarının yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu olan bireylereyönelik algılarının olumlu olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime:

Metaphorical Perceptions of Pre-Service Teachers of the Special Education Teaching Department Towards High-Functioning Autism Spectrum Disorder

Öz:
This study aimed to determine the metaphors developed by pre-service teachers of the special education teaching department towards individuals with high-functioning autism spectrum disorder. In the study, a phenomenology design was used within the scope of the qualitative research model. Twenty-three pre-service teachers who took the course HighFunctioning Autism Spectrum Disorder Education, which was opened for the first time in the 2019-2020 academic year, and signed the informed voluntary consent form constituted the study group of the research. The research data were collected through an open-ended form with the statement of "To me, individuals with high-functioning autism spectrum disorder are like ...... because…….". Pre-service teachers were asked to write their thoughts by focusing on one metaphor. The content analysis technique was used for the analysis. According to the results, it was observed that pre-service teachers developed 20 metaphors about individuals with high-functioning autism spectrum disorder. The metaphors developed were collected in 7 categories. According to the results of the study, it was observed that pre-service teachers mostly compared individuals with high-functioning autism spectrum disorder to concepts such as snowflake, space, inscription, and labyrinth. It was concluded that pre-service teachers' perceptions of individuals with high-functioning autism spectrum disorder were positive.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA Bozkus Genc G (2021). Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. , 39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
Chicago Bozkus Genc Gulden Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. (2021): 39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
MLA Bozkus Genc Gulden Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. , 2021, ss.39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
AMA Bozkus Genc G Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. . 2021; 39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
Vancouver Bozkus Genc G Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. . 2021; 39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
IEEE Bozkus Genc G "Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları." , ss.39 - 62, 2021. 10.35675/befdergi.729365
ISNAD Bozkus Genc, Gulden. "Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları". (2021), 39-62. https://doi.org/10.35675/befdergi.729365
APA Bozkus Genc G (2021). Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(31), 39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
Chicago Bozkus Genc Gulden Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16, no.31 (2021): 39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
MLA Bozkus Genc Gulden Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.31, 2021, ss.39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
AMA Bozkus Genc G Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(31): 39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
Vancouver Bozkus Genc G Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(31): 39 - 62. 10.35675/befdergi.729365
IEEE Bozkus Genc G "Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları." BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16, ss.39 - 62, 2021. 10.35675/befdergi.729365
ISNAD Bozkus Genc, Gulden. "Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğuna İlişkin Metaforik Algıları". BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16/31 (2021), 39-62. https://doi.org/10.35675/befdergi.729365