Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 197 - 208 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35675/befdergi.810944 İndeks Tarihi: 08-10-2021

İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*

Öz:
Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kültürel mirasa duyarlılık düzeyinibelirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Kültürel mirasaduyarlılık ölçeğinin üç alt faktörü toplam varyansın %47.335’ini açıklamaktadır. Ölçeğin KMOdeğeri, .85 olup, Bartlett Küresellik Testi sonucunun .01 düzeyinde anlamlı olduğugörülmektedir ($𝑋^2$ = 1090.218. 𝑠𝑑 = 78. 𝑝 < .001). Ölçeğin güvenirlik analizlerisonucunda tamamına ilişkin alpha katsayısı .79’tur. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizlerikapsamında üç boyutlu dörtlü likert tipi bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Elde edilen KültürelMirasa Duyarlılık Ölçeği “Merak Duyma”, “Geleceğe Aktarma” ve “Koruma” altboyutlarından oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 52 iken, en düşük puan13’dür. Ölçekten alınan puan yükseldikçe kültürel mirasa duyarlılık yükselmektedir. AyrıcaKültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin açımlayıcı faktör analizi sonucunda ortaya konulanyapısının doğrulayıcı faktör analizi ile doğrulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Reliability and Validity Work of Cultural Heritage Sensitivity Scale For Primary Education Students

Öz:
In this study, it is aimed to develop a valid and reliable measurement tool to measure cultural heritage sensitivity of primary school students. Three sub-factors of the scale ofsensitivity to cultural heritage explain 47.335% of the total variance. The KMO value of the scale is .85, and Bartlett's Test of Sphericity is found to be significant at the level of .01 [Chi Square= 1090.218. sd = 78. p <.001). As a result of the reliability analysis of the scale, the alpha coefficient for the whole is .79. Within the scope of validity and reliability analyzes, a three-dimensional four-dimensional Likert type measurement tool was developed. The Scale of Sensitivity to Cultural Heritage consists of "Curiosity", "Transferring to the Future" and "Protection" sub-dimensions. The higher the score on the scale points out the higher the sensitivity to cultural heritage. In addition, it was concluded that the structure of the Cultural Heritage Sensitivity Scale resulting from exploratory factor analysis was confirmed by confirmatory factor analysis.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA HALAÇ H, Gurdogan Bayir O, Çengelci Köse T (2021). İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. , 197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
Chicago HALAÇ Hicran Hanım,Gurdogan Bayir Omur,Çengelci Köse Tuba İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. (2021): 197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
MLA HALAÇ Hicran Hanım,Gurdogan Bayir Omur,Çengelci Köse Tuba İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. , 2021, ss.197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
AMA HALAÇ H,Gurdogan Bayir O,Çengelci Köse T İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. . 2021; 197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
Vancouver HALAÇ H,Gurdogan Bayir O,Çengelci Köse T İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. . 2021; 197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
IEEE HALAÇ H,Gurdogan Bayir O,Çengelci Köse T "İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*." , ss.197 - 208, 2021. 10.35675/befdergi.810944
ISNAD HALAÇ, Hicran Hanım vd. "İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*". (2021), 197-208. https://doi.org/10.35675/befdergi.810944
APA HALAÇ H, Gurdogan Bayir O, Çengelci Köse T (2021). İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(31), 197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
Chicago HALAÇ Hicran Hanım,Gurdogan Bayir Omur,Çengelci Köse Tuba İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16, no.31 (2021): 197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
MLA HALAÇ Hicran Hanım,Gurdogan Bayir Omur,Çengelci Köse Tuba İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.31, 2021, ss.197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
AMA HALAÇ H,Gurdogan Bayir O,Çengelci Köse T İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(31): 197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
Vancouver HALAÇ H,Gurdogan Bayir O,Çengelci Köse T İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(31): 197 - 208. 10.35675/befdergi.810944
IEEE HALAÇ H,Gurdogan Bayir O,Çengelci Köse T "İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*." BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16, ss.197 - 208, 2021. 10.35675/befdergi.810944
ISNAD HALAÇ, Hicran Hanım vd. "İlkokul Öğrencilerine Yönelik Kültürel Mirasa Duyarlılık Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*". BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16/31 (2021), 197-208. https://doi.org/10.35675/befdergi.810944