YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011)

Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 44 Sayfa Aralığı: 315 - 324 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30794/pausbed.767350 İndeks Tarihi: 11-10-2021

YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011)

Öz:
Çalışmada, düzvarım yöntemi, görsel işitsel yöntem, iletişimsel yaklaşım ve eylem odaklı yaklaşıma göre hazırlanmış dil derskitaplarındaki sesletim alıştırmaları incelenmiştir. Zaman içindeki gelişimi yansıtacakları düşüncesiyle sırasıyla “Le Françaispour tous par la méthode directe”, “Voix et image de France”, “Alter Ego 1: méthode de Français” ve “Nouveau Rond-Point1” ders kitapları seçilmiştir. Kitaplarda sesbirim ve bürünbirim çalışmalarından hangilerine ne kadar ağırlık verildiği, hangisıranın izlendiği ne tür değişikliklere gidildiği karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmanın veri toplama yöntemi olarak,doküman incelemesi kullanılmıştır. Çalışma, literatürde ayrı ayrı da olsa bulunabilecek olan sesletim düzeltmelerinin değişenyöntemlere göre yapılış şeklinden ziyade yöntemlerin yabancı dil ders kitaplarındaki yansımalarıyla beraber genel gidişatıgözler önüne sermeyi hedeflemiştir. Sonuç olarak, eylem odaklı yaklaşıma kadar tüm dil ders kitaplarında bürünbirimçalışmalarının ön planda olduğunu, eylem odaklı yaklaşıma göre hazırlanmış olan dil ders kitabında ise (Nouveau Rond-Point)sesbirim çalışmalarına ağırlık verildiğini görmek mümkündür.
Anahtar Kelime:

CHANGES OF PHONETIC EXERCISES ACCORDING TO TEACHING METHODS IN FRENCH AS FOREIGN LANGUAGE TEXTBOOKS (1919-2011)

Öz:
This study consists of examining the present phonetic exercises in language textbooks prepared applying the direct method, the structural global audiovisual method, the communicative approach and the action-oriented learning approach. With the idea that they will reflect the changes in phonetic exercises, the following textbooks have been examined: “Le Français pour tous par la méthode directe”, “Voix et image de France”, “Alter Ego 1: méthode de Français” and “Nouveau Rond-point 1”. A comparative study was carried out with the aim of determining the changes such as the importance provided, the order, the sort of phonetic exercises. The study focuses more on the effects of methodological changes in phonetic exercises, than on the present application of phonetic corrections already in various works. In conclusion, it is seen that the prosody exercises are in the first position in each method until the advent of the action-oriented learning approach which imparts a relatively important place to work on phonemes beside prosody, except the language textbook (Nouveau Rond-Point), which is prepared according to the action-oriented approach, focuses on phoneme studies.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abel, C. (2019). “La formation continue en didactique de la prononciation–un outil pour dépasser les querelles méthodologiques?”, Recherches en didactique des langues et des cultures. Les cahiers de l’Acedle, 16(16-1).
 • Aksan, D. (1999). Türkçenin Gücü, 6. Baskı, Bilgi Yayınevi, Ankara
 • Berthet, A. vd. (2006). Alter Ego 1-A1. Hachette FLE, Paris.
 • CREDIF (1971). Voix et images de France, Dider, Paris.
 • Bourguignon, C. (2010). Pour Enseigner Les Langues Avec Le CECRL: Clés et Conseils. Delagrave, Paris.
 • Conseil de l’Europe. (2001). Cadre européen commun de référence pour les langues. Didier, Paris.
 • Dubrule, N. (1919). Le Français pour tous par la méthode directe, Ginn and Company, Boston.
 • Dündar, A.E. (2019). Une analyse comparative des manuels de Français langue etrangère selon les axes de la perspective actionnelle. (Yüksek lisans tezi) Anadolu Üniversitesi
 • Cuq, J.-P. ve Gruca, I. (2005). Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Nouvelle éd. Collection Français langue étrangère. Presses Univ. de Grenoble, Grenoble.
 • Eker, S. (2007). “Türkçenin sesbirimleri ve belirgin alt sesbirimleri”. Studia Uralo-altaica, 47, 181-198.
 • Flumian, C. vd. (2011) Nouveau Rond-Point 1 A1/A2, Éditions Maison des Langues, Paris.
 • Kasapoğlu, A. (2012). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler için ulaçların (zarf-fiillerin) öğretimine yönelik materyal geliştirme (Doctoral dissertation), DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Le Bulletin Didactique. (2012). Les méthodologies : Directe et Audio- orale. Édition du 29 novembre.
 • Ministère de l’éducation nationale. (2012). Les manuels scolaires : situation et perspectives. Rapport n° 2012- 036. http://cache.media.education.gouv.fr/fi le/2012/07/3/Rapport-IGEN-2012- 036-Les-manuels-scolairessituation- et-perspectives_225073.pdf
 • Neves, L. (2015). “Le rôle du manuel de FLE dans une approche (pluri) actionnelle”. Revista Non Plus, (5), 37-49.
 • Puren, C. et Galisson, R. (1988). Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues. CLE international. Paris.
 • Seara, A. R. (2001). L’évolution des méthodologies dans l’enseignement du français langue étrangère depuis la méthodologie traditionnelle jusqu’à nos jours. Cuadernos del Marqués de San Adrián : Revista de Humanidades, (1), http://www. uned. es/catudela/revista/
 • Beyan ve Açıklamalar (Disclosure Statements)
 • 1. Bu çalışmanın yazarları, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyduklarını kabul etmektedirler (The authors of this article confirm that their work complies with the principles of research and publication ethics).
 • 2. Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması beyan edilmemiştir (No potential conflict of interest was reported by the authors).
 • 3. Bu çalışma, intihal tarama programı kullanılarak intihal taramasından geçirilmiştir (This article was screened for potential plagiarism using a plagiarism screening program).
APA DÜNDAR O (2021). YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). , 315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
Chicago DÜNDAR Oğuz İbrahim YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). (2021): 315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
MLA DÜNDAR Oğuz İbrahim YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). , 2021, ss.315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
AMA DÜNDAR O YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). . 2021; 315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
Vancouver DÜNDAR O YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). . 2021; 315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
IEEE DÜNDAR O "YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011)." , ss.315 - 324, 2021. 10.30794/pausbed.767350
ISNAD DÜNDAR, Oğuz İbrahim. "YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011)". (2021), 315-324. https://doi.org/10.30794/pausbed.767350
APA DÜNDAR O (2021). YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(44), 315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
Chicago DÜNDAR Oğuz İbrahim YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.44 (2021): 315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
MLA DÜNDAR Oğuz İbrahim YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.44, 2021, ss.315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
AMA DÜNDAR O YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(44): 315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
Vancouver DÜNDAR O YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(44): 315 - 324. 10.30794/pausbed.767350
IEEE DÜNDAR O "YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011)." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.315 - 324, 2021. 10.30794/pausbed.767350
ISNAD DÜNDAR, Oğuz İbrahim. "YABANCI DİL OLARAK FRANSIZCA DERS KİTAPLARINDAKİ SESLETİM ALIŞTIRMALARININ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GÖRE GÖSTERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (1919-2011)". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 44 (2021), 315-324. https://doi.org/10.30794/pausbed.767350