Yıl: 2021 Cilt: 62 Sayı: 704 Sayfa Aralığı: 486 - 512 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.46399/muhendismakina.907967 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi

Öz:
Günümüzde işletmelerin ürünlerine uygun fiyat vermeleri, ürün teslimatlarını zamanında yapmaları vekalite konusunda güvenilir olmaları rekabet düzeylerinin temel göstergeleri arasındadır. Rekabetçiliğinsağlanmasında ve korunmasında bakım önemli bir destek sürecidir. Üretim ve hizmet sektöründe bakımfaaliyetleri, fiziksel altyapıyı hazır ve nitelikli tutarak üretim faaliyetlerin devamlılığının sağlanması, maliyetlerin indirgenmesi ve müşteri potansiyelinin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenlebakım süreçlerinin yönetim, planlama ve izleme aşamalarının bilişim teknolojileriyle desteklenerek etkinbir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.Çalışma kapsamında iş süreç yönetimi (İSY) ve iş süreç yeniden mühendisliği (İSYM) gereği mevcutdurumda manuel olarak yürütülen süreçlerin bilgi teknolojileri ile desteklenerek yeniden tasarlanması sonucu kurumsal kaynak planlama (KKP) sistemlerine entegre çalışacak bakım modüllerine yönelik tasarımgereksinimleri ortaya konulmuştur. Bakım faaliyetlerinin verimliliğini arttırmak ve izlemini kolaylaştırmakamacıyla, iş modellemesi IBM Business Modeler programı ve iş süreç yönetimi simgeleri kullanılarak,sistem performans göstergelerini de dikkate alan bir bakım yönetim sistemi tasarımı gerçekleştirilmiştir.Çalışmada sunulan sistem önerisinin, bakım süreçlerini, dijitalleşme kapsamında bilişim teknolojilerinedayalı geliştirmek ve kurumsal kaynak yönetimi yazılımlarına entegre etmek amacına sahip başta imalatsektörü olmak üzere birçok kuruluş için katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: İş Süreç Yönetimi Simgeleri (BPMN) Dijitalleşme

Modelling Performance Criteria Based Maintenance Management Module by Using Business Process Management Approach

Öz:
Today, offering the best price, meeting delivery due dates and being trustworthy for quality are among competitiveness’ indicators for companies. To keep competitiveness at a high level, maintenance serves as an important support process. Maintenance activities in manufacturing and service sector, by keeping the physical capacity ready and reliable, play an important role in sustaining production, reducing cost, and keeping customers happy. Therefore, maintenance operations like management, planning and monitoring need to be carried out efficiently with the support of information technologies. In this study, design requirements are described for maintenance modules integrated in enterprise resource planning (ERP) systems as a result of the redesign of the processes that are currently carried out manually using business process management (BPM) and business process reengineering (BPR) supported by information technologies. To increase the efficiency of the maintenance activities and to facilitate monitoring, maintenance management system is designed considering system performance indicators by using the IBM Business Modeler program and business process management notation (BPMN). The proposed system will contribute to many companies primarily in manufacturing whose aim is to improve maintenance processes in the context of digitalization and integrating them into enterprise resource planning software.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. KolayBPM 2021. BPM Nedir? https://www.kolaybpm.com/neden-bpm/bpm-nedir/. 18.01.2021
 • 2. Kir, H., Erdogan, N. 2021. “A knowledge-intensive adaptive business process management framework”. Information Systems, 95: p. 101639.
 • 3. Köksal, M. 2015. Bakım Planlaması: Koruyucu Bakım – Kestirimci Bakım – Güvenilirlik. Vol. 2. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • 4. Gürsoy, M.Ü., Çolak, U.C., Gökçe, M.H., Ötleş, S. 2019. “Endüstri için Kestirimci Bakım”. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 3(1): p. 56-66.
 • 5. Görener, A. 2013. “Bakım stratejilerinin bulanık karar ortamında seçimi için WSA ve TOPSIS yöntemlerinin uygulanması”. Sigma: Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 31(3): p. 159-177.
 • 6. Uzun, A., Özdoğan, A. 2011. “Güvenirlik Analizlerine Dayalı Önleyici Bakım Planlanması”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(1): p. 303-320.
 • 7. Er, E. 2004. Bakım Yönetimi ve Bakım Yönetim Sistemlerinin Türkiye’de Uygulanma Düzeyi. İstanbul Teknik üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 8. Gürbüz, H., Cömert, E. 2012. “Bakım planlama faaliyetlerinde tamsayılı doğrusal programlama ve bir uygulama”. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7): p. 101- 122.
 • 9. Karaoğlan, İ., Altiparmak, F., Dengiz, B. 2007. “Tam Zamanında Üretim Sisteminde Bakım Politikalarının Etkisi”. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(1): p. 181-189.
 • 10. Görener, A. 2013. “Maintenance strategy selection by using WSA and TOPSIS methods under fuzzy decision environment”. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 31(2): p. 159-177.
 • 11. Anagün, A., Soy, E. 1999. Toplam Verimli Bakıma Geçişte İlişki Diyagramı Kullanımı, in IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. p. 435-447.
 • 12. Baraçlı, H., Coşkun, S., Eser, A. 2001. “Toplam Kalite Programlarının Başarılı Olarak Uygulanabilmesinde Toplam Üretken Bakım Tekniği”. MMO Dergisi: p. 331-340.
 • 13. Sherwin, D. 2000. “A review of overall models for maintenance management”. Journal of quality in maintenance engineering, 6(3): p. 138-164.
 • 14. Garg, A., Deshmukh, S. 2006. “Maintenance management: literature review and directions”. Journal of quality in maintenance engineering.
 • 15. Parida, A., Kumar, U., Galar, D., Stenström, C. 2015. “Performance measurement and management for maintenance: a literature review”. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 21(1): p. 2-33.
 • 16. Şahin, B. 2003. Bilgisayar Destekli Bakım Yönetim Sistemleri ve Thy Bakım Yönetim Sistemi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • 17. Türkan, Y., Esnaf, Ş. 2008. “Bakım yönetim çatısının oluşturulmasına yönelik bir uygulama”. VIII. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı: p. 613-624.
 • 18. Akasah, Z., Amirudin, R., Alias, M. 2010. “Maintenance management process model for school buildings: An application of IDEF0 modelling methodology”. Australian Journal of Civil Engineering, 8(1): p. 1-12.
 • 19. Qing, B. 2012. “Design and Implementation of Locomotive Maintenance Process Management Information System”. Computer Knowledge and Technology, 23: p. 5508-5510.
 • 20. Kans, M. 2007. A literature review of computerised maintenance management support, in 6th IMA International Conference on Modelling in Industrial Maintenance and Reliability. p. 96-101.
 • 21. Pai, A., Rane, S. 2014. “Development and implementation of maintenance management module of enterprise resource planning in maintenance of power plant”. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 5(4): p. 534-543.
 • 22. Castillo-Martinez, A., Medina-Merodio, J.-A., Gutierrez-Martinez, J.-M., Fernández-Sanz, L. 2021. “Proposal for a maintenance management system in industrial environments based on ISO 9001 and ISO 14001 standards”. Computer Standards & Interfaces, 73: p. 103453.
 • 23. Boysweb 2021. BOYSWEB Bakım ve Varlık Yönetim Sistemi. http://www.yon. com.tr/boysweb.html. 18.01.2021
 • 24. Karadede, A., Baykoç, Ö. 2006. “Kurumsal Kaynak Planlama (KKK) Uygulamasi Sonrasi Işletmelerin Yaşadiği Sorunlar”. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(1).
APA POLAT L, GÜNGÖR A (2021). Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. , 486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
Chicago POLAT Leyla ÖZGÜR,GÜNGÖR AŞKINER Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. (2021): 486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
MLA POLAT Leyla ÖZGÜR,GÜNGÖR AŞKINER Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. , 2021, ss.486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
AMA POLAT L,GÜNGÖR A Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. . 2021; 486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
Vancouver POLAT L,GÜNGÖR A Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. . 2021; 486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
IEEE POLAT L,GÜNGÖR A "Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi." , ss.486 - 512, 2021. 10.46399/muhendismakina.907967
ISNAD POLAT, Leyla ÖZGÜR - GÜNGÖR, AŞKINER. "Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi". (2021), 486-512. https://doi.org/10.46399/muhendismakina.907967
APA POLAT L, GÜNGÖR A (2021). Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. Mühendis ve Makina, 62(704), 486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
Chicago POLAT Leyla ÖZGÜR,GÜNGÖR AŞKINER Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. Mühendis ve Makina 62, no.704 (2021): 486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
MLA POLAT Leyla ÖZGÜR,GÜNGÖR AŞKINER Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. Mühendis ve Makina, vol.62, no.704, 2021, ss.486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
AMA POLAT L,GÜNGÖR A Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. Mühendis ve Makina. 2021; 62(704): 486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
Vancouver POLAT L,GÜNGÖR A Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi. Mühendis ve Makina. 2021; 62(704): 486 - 512. 10.46399/muhendismakina.907967
IEEE POLAT L,GÜNGÖR A "Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi." Mühendis ve Makina, 62, ss.486 - 512, 2021. 10.46399/muhendismakina.907967
ISNAD POLAT, Leyla ÖZGÜR - GÜNGÖR, AŞKINER. "Performans Ölçütlerine Dayalı Bakım Yönetim Modülünün İş Süreçleri Yönetimi Yaklaşımı ile Modellenmesi". Mühendis ve Makina 62/704 (2021), 486-512. https://doi.org/10.46399/muhendismakina.907967