Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 35 Sayfa Aralığı: 35 - 66 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.14520/adyusbd.599740 İndeks Tarihi: 15-10-2021

ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırma, spor eğitimi alan öğrencilerin Sporda Liderlik Gücü algılarınıortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Kesitsel tipteki buaraştırma, Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi veSpor Yüksekokullarında 2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenim görenöğrenciler arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 1433 öğrencikatılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı (sürekli) değişkenlerin normaldağılım varsayımı karşılanmadığı için parametrik olmayan istatistikselyöntemlerden; iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U, ikiden çokgrup karşılaştırmalarında ise Kruskall Wallis H testi uygulanarak sonuçlarelde edilmiştir. Araştırmada, Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ileBeden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerinsporda liderlik gücü algısı alt boyutları açısından cinsiyet, yaş, sınıf, aileninyaşadığı yer, kardeş sayısı, bölüm ve öğrenim görülen üniversiteye göreistatistiksel olarak anlamlı farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bulgular önemderecesine göre tartışılmış ve yorumlanmıştır. Bu çalışmanın özelde; çokaz olan Sporda Liderlik Gücü Algısı araştırmalarının geliştirilmesinde alanaçok daha fazla katkı yapacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

INVESTIGATION OF SPORTS EDUCATION STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SPORT LEADERSHIP POWER

Öz:
The aim of this study was to determine sports education students’ perceptions of sport leadership power. This was a cross-sectional study. Study sample consisted of students of Faculties of Sports Sciences and those of Academies of Physical Education and Sports in the 2017/2018 academic year. 1433 students participated in the study. In data analysis, nonparametric statistical methods were used because the assumption of normal distribution of dependent (continuous) variables was not met. The Mann-Whitney U test was used to compare two groups while Kruskal-Wallis H was used to compare more than two groups. Participants’ perceptions of sport leadership power differed significantly by gender, age, class, parents’ place of residence, number of siblings, department and university. The findings were discussed and explicated according to their significance level. We believe that this study will contribute to the literature on perception of sport leadership power, which has been understudied.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arslanoğlu, Ş. (2016). Lise Müdürlerinde Liderlik, Liderlik Düzeylerinin Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi (Konya İli Örneği), Yayınlanmamiş Yüksek Lisans Tezi, Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • Chelladurai, P. (1984). Discrepancy between preference and perception of leadership behavior and satisfaction of athletes in varying sports, “Journal of Sport Psychology”, 6, 27-41.
 • Çoban, B. & Coşkuner, Z. (2006). Sporda Grup Dinamiği ve Liderlik. (Ed: H. Cezayirlioğlu), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Donuk, B., (2007). Liderlik ve Spor. İstanbul:Ötüken Neşriyat A.Ş
 • Eagly, A., & Johnson, B. (1990). Gender and leadership style. A Meta-Analysis. “Psychological Bulletin”, 108(2), 233-256
 • French, J., Raven, B. H. (1959). The bases of social power. In. D. Cartwright, (Ed.). Studies in social power (pp.150-167). Ann Arbor: Institute for Social Research, Michigan.
 • Frost, D. E. & Stahelski, A. J. (1988). The systematic measurement of French and Raven’s bases of social power in workgroups. “Journal of Applied Social Psychology”, 18(5), 375-389.
 • Genç, N. & Halis, M. (2006). Kalite Liderliği. İstanbul;TimaşYayınları
 • Güney, S. (2015). Liderlik. Ankara;Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık A.Ş., 2. Basım
 • Konter, E. (2005). Profesyonel Futbolcuların Yaş Gruplarına Göre Psikolojik Becerilerinin Araştırılması. “Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi”, 10(1), 17-24.
 • Konter, E. (2007). Antrenörlerin ve Sporcuların Cinsiyetlerine Göre Liderlik Gücü Algıları, “(Spormetre) Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi”, 2, 85-90
 • Konter, E. (2008). Towards Adaptation of Self and Other Versions of Leadership Power in Sport Questionnaires for Turkey. XIII. Personality, Motivation, Sport Sofia: National Sports Academy.
 • Konter, E. & Karabulut, G. (2008). “Perceptions of leadership power of coaches and athletes according to their years of experience”. June 23-25 International Conference on Educational Sciences. K.K.T.C
 • Konter, E. (2009a). Towards adaptation of self and other versions of the revised power in soccer questionnaire for Turkey. “European Sport Management Quarterly”, 9(3), 311-332.
 • Konter, E. (2009b). Futbol Antrenörlerinin Maç Deneyim Sayılarına Göre Liderlik Gücü Algıları, “Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Gazi BESBD)”, 1, 17 – 24
 • Konter, E. (2009c). Antrenörlerin ve Sporcuların Yaş Gruplarına Göre Liderlik Gücü Algıları, “Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi”, 4(31), 61- 68
 • Konter, E. (2015). “Instructor Sport Leadership Power Perception in Turkey: Scale Development and Initial Validation II”. International Euroasian Educational Research Congress (11. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi). 8-10 Haziran, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi, Ankara.
 • Konter, E., Yang, X. S. & Chan, K. C. (2015). “Sport Leadership Power Perception in Turkey: Scale Development and Initial Validation among Children, Adolescents, and Adults”. 23-25 Ekim, III. International Exercise and Sport Psychology Congress, İstanbul.
 • Köksal, F. (2007). “Liderlik Tarzları ve Antrenörlük”. Konya Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Semineri, s.26. Konya.
 • Leith, L. M. (2003). The Psychology of Coaching Team Sports, A Self-Help Guide. Tronto. Sport Books Publisher,23.
 • Lyle, J. (2002). Sports Coaching Concepts: A Framework For Caoches’ Behaviour. “London: Routledge”, 38- 40.
 • Martin, S. Jackson., A. Richardson, P. & Weiller, K. (1999). Coaching Preferences of Adolescent Youths and Their Parents. “Journal of Applied Sport Psychology”, 11, 247-262.
 • Rainey, D.W., Santilli, N. R. & Fallon, K. (1992). Development of Athletes’ Conception of Sport Officials Authority. “Journal of Sport and Exercise Psychology”, 14, 392-404.
 • Stehalski, A. J., Frost, D. E. & Patch, M. E. (1989). Use of socially dependent bases of power: French and Raven’s theory applied to workgroup leadership. “Journal of Applied Social Psychology”, 19, 283- 297.
 • Ünal, M. (2012). Stratejik Yönetim ve Liderlik. İstanbul:Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Werner, I. (1993). Liderlik ve Yönetim. (Çev. V. Üner) İstanbul: Rota Yayınları. 1. Baskı.
 • Weinberg, R. & Gould, D. (2003). Foundations of Sport and Exercise Psychology. Third Edition. IIIinois: “Human Kinetics”, p. 211, 480.
APA İSLAM A, TUNÇ T, ÇON M (2020). ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. , 35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
Chicago İSLAM AHMET,TUNÇ Taner,ÇON MUSA ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. (2020): 35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
MLA İSLAM AHMET,TUNÇ Taner,ÇON MUSA ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. , 2020, ss.35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
AMA İSLAM A,TUNÇ T,ÇON M ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. . 2020; 35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
Vancouver İSLAM A,TUNÇ T,ÇON M ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. . 2020; 35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
IEEE İSLAM A,TUNÇ T,ÇON M "ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ." , ss.35 - 66, 2020. 10.14520/adyusbd.599740
ISNAD İSLAM, AHMET vd. "ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ". (2020), 35-66. https://doi.org/10.14520/adyusbd.599740
APA İSLAM A, TUNÇ T, ÇON M (2020). ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0(35), 35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
Chicago İSLAM AHMET,TUNÇ Taner,ÇON MUSA ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 0, no.35 (2020): 35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
MLA İSLAM AHMET,TUNÇ Taner,ÇON MUSA ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.0, no.35, 2020, ss.35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
AMA İSLAM A,TUNÇ T,ÇON M ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2020; 0(35): 35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
Vancouver İSLAM A,TUNÇ T,ÇON M ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi. 2020; 0(35): 35 - 66. 10.14520/adyusbd.599740
IEEE İSLAM A,TUNÇ T,ÇON M "ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ." Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 0, ss.35 - 66, 2020. 10.14520/adyusbd.599740
ISNAD İSLAM, AHMET vd. "ÜNİVERSİTELERDE SPOR EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN SPORDA LİDERLİK GÜCÜ ALGILARININ İNCELENMESİ". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 35 (2020), 35-66. https://doi.org/10.14520/adyusbd.599740